Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jan-Eric Nilsson’

Bättre framkomlighet för buss värd miljarder

Ganska små investeringar i ökad framkomlighet för busstrafiken kan åstadkomma en samhällsnytta som annars kräver miljardinvesteringar. Det konstaterade trafikforskaren Maria Börjesson från KTH vid ett välbesökt seminarium i Almedalen förra veckan. Temat för seminariet var om det går att få mer kollektivtrafik för lägre kostnader. Svaret från de tre experter som inledde var ett entydigt ja.

Bristande effektivitet för miljardbelopp i kollektivtrafiken

Almedalsveckan på Gotland närmar sig med snabba steg. Branschorganisationen Sveriges Bussföretag kommer att medverka med två egna arrangemang. Det ena handlar om hur man kan öka det kollektiva resandet genom att minska kostnaderna för kollektivtrafiken. Bara i Sveriges tre största städer finns det brister i effektivitet i kollektivtrafiken för bortåt en miljard. Det andra seminariet tar upp BRT (Bus Rapid Transit, superbussar) och ställer frågan om det är lösningen på städernas trafikproblem.

Stora brister i kunskap om kollektivtrafik

Hos beslutsfattare och samhällsplanerare finns det stora brister när det gäller kunskap om kollektivtrafik. Orsaken är att det på många områden som gäller kollektivtrafiken helt enkelt saknas statistik. Man vet helt enkelt inte hur saker och ting ligger till. Och skulle det finnas statistik är den ofta bristfällig. Det slås fast i en ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Stora infrastrukturinvesteringar ofta inte värda pengarna

Under senare år har miljövinster fått allt större betydelse som argument för i första hand järnvägsinvesteringar. Men miljönyttan av att överföra resande och transporter är ofta begränsad. Nyttan av satsningarna är ofta så liten att få människor väljer att byta transportsätt. Det skriver en av landets främsta forskare när det gäller transportekonomi i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Dalarnas kollektivtrafik mår inte bra

Den senaste tidens stormar kring den stora trafikomläggningen i Dalarna har fått professor Jan-Eric Nilsson vid VTI att göra några reflektioner. Och Dalatrafik behöver en revolution, men kanske av andra skäl än vad man själva annonserar om, skriver han i denna debattartikel.

Transportforskare sågar utvärderingar av kollektivtrafik

En av landets ledande forskare inom transportsektorn, Jan Eric Nilsson, riktar i en debattartikel i Dagens Nyheter hård kritik mot regionala kollektivtrafikmyndigheter och deras föregångare, länstrafikbolagen. Nilsson, som är professor i transportekonomi vid VTI, tar kollektivtrafiken som exempel på allvarliga brister när det gäller uppföljning och granskning av beslut och insatser inom den offentliga sektorn.

Ledare: Miljardrullning i skymningsland

För första gången har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterat en öppen jämförelse när det gäller kollektivtrafiken i landet, län för län, region för region. Tanken är att jämförelsen ska återkomma årligen. Det är ett bra initiativ. Rätt använd kan det bidra till att vi får mer kollektivtrafik för pengarna – att de miljarder som främst kommuner och landsting lägger ner på kollektivtrafiken används så effektivt som möjligt.

Tunga trafikforskare kritiserar T-banesatsning: ”Effektivare med buss”

Flera av landets tyngsta trafikforskare kritiserar nu måndagens utspel från alliansregeringen om en stor tunnelbaneutbyggnad i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. ”Effektivare bussystem hade varit bättre”, säger flera av dem.

Kritik mot forskare om meningslös fördubbling

Hård kritik möter nu den rapport som de båda VT-forskarna Jan-Eric Nilsson och Roger Pyddoke nyligen presenterade och där de drog slutsatsen att en fördubbling av kollektivtrafiken bara har en marginell betydelse när det gäller att minska utsläppen. I en debattartikel i Dagens Nyheter tillbakavisar MP-politikern Karin Svensson Smith och Karlstadsbuss vd Sören Bergerland forskarnas slutsatser. De gör det dock med andra hattar på sig, som ordförande respektive styrelseledamot i Resenärsforum.

Ledare: Skenande kostnader – men vem bryr sig? Uppdaterad version.

Vad är det som är så speciellt med Karlskrona? Där kan man inte tillämpa branschens gemensamma avtalsmodell när Blekingetrafiken upphandlar. Och varför bryr sig inte de ansvariga upphandlarna och politikerna i landet så lite om de skenande kostnaderna för kollektivtrafiken? Det är frågor som vi ställer på ledarplats.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)