Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jens Sjöström’

Tävling: Vem är bäst på att vinna åter resenärerna

Opposition och majoritet i Region Stockholms trafiknämnd tävlar nu om att vara bäst på att vinna tillbaka resenärerna till SL-trafiken. Oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S) vill enligt Mitti ha nya biljettyper som är anpassade till ett väntat annorlunda resande efter pandemin. Redan på gång, kontrar trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Kollektivtrafikens covid-19-nota i år: 11 miljarder

Covid-19-pandemin kostar kollektivtrafiken i Sverige mellan tio och elva miljarder kronor i år och fem till sex miljarder nästa år. Det framhöll Kristoffer Tamsons (M) på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Tamsons är ordförande för SL (Trafikförvaltningen i Region Stockholm) och för branschorganisatioinen Svensk Kollektivtrafik. ”Nu kör vi på fälgarna. Staten måste ta sitt ansvar när nu kollektivtrafiken tar sitt genom att köra så mycket trafik som möjligt”, sa Kristoffer Tamsons på seminariet.

(S)-krav i Storstockholm: Ta hjälp av turistbussföretagen

Socialdemokraterna i Region Stockholm vill att SL ska ta hjälp av turistbussföretagen under den rådande coronakrisen. Kollektivtrafiken är samhällsviktig och måste upprätthållas så långt det går även i krissituationer. Människor med samhällsviktiga funktioner och de som inte kan jobba hemma måste kunna ta sig till jobbet. Samtidigt får inte trängsel i kollektivtrafiken riskera leda till ökad smittspridning, skriver partiet och pekar på att SL kan få svårt att köra busstrafiken i full skala på grund av sjukskrivningr, samtidigt om reservdelsbrist och problem med underhållet kan leda till bussbrist, skriver (S) i Region Stockholm.

S-förslag: Låt bussförarna sova nära jobbet

Den senaste veckan har präglats av kaotiska förhållanden i kollektivtrafiken i Storstockholm. Mängder av inställda tåg och bussar, stora förseningar och tiotusentals människor som inte har kunnat ta sig fram. Problemen har förstärkts av att inte heller bussförare och annan trafikpersonal har kunnat ta sig till jobbet när kollektivtrafiken har klappat ihop. Nu föreslår socialdemokraterna i Region Stockholm att bussförarna och annan trafikpersonal ska sova nära jobbet när förhållandena är sådana att stora trafikproblem kan väntas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)