Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Konkurrensverket’

Kommun bötfälls för ändrade ålderskrav på skolbussar

Tibro kommun krävs av Konkurrensverket på 1,9 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Anledningen är att kommunen skrev ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts. Leverantören fick där dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Enligt Konkurrensverket innebar det en otillåten ändring av det ursprungliga kontraktet. Därmed blev ändringen en otillåten direktupphandling.

”Stort utrymme för direkttilldelning av trafikavtal”

Det finns ett betydligt större utrymme för att direkttilldela avtal som gäller kollektivtrafik än vad som vanligtvis gäller vid allmänna upphandlingar. Det konstaterar Konkurrensverket i ett aktuellt beslut.

Forskare: Bättre kollektivtrafik om upphandlingar följs upp bättre

Uppföljningen av upphandlingar när det gäller kollektivtrafik behöver bli bättre. De uppföljningar som finns har varit för begränsade och kortsiktiga. Det konstateras i en forskningsrapport som har kommit till på uppdrag av Konkurrensverket. Rapporten har skrivits av forskaren Roger Pyddoke vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Han pekar bland annat på att dagens resandeincitament i trafikavtalen inte har haft någon större effekt, kvalitetsincitament har osäker effekt och samverkan mellan parterna endast har liten effekt på resandet.

Konkurrensverket: Inget undantag för bussar under fjorton ton

Konkurrensverket vill inte att bussar som väger mer än 3,5 ton men under fjorton ton ska slippa vägavgifter enligt det så kallade eurovinjettdirektivet, något som regeringen har föreslagit. Verket menar att ett sådant undantag riskerar att snedvrida konkurrensen mellan buss- och taxiföretag. Bakgrunden är ett EU-direktiv om delvis ändrade vägavgifter från och med den 26 mars 2027.

Klartecken för samarbete på Östersjön

Konkurrensverket har nu gett grönt ljus för affären mellan Gotlandsbolaget och Viking Line. Det var den 9 augusti som företagen meddelade att de bildar ett gemensamt bollag för att utveckla och erbjuda kryssningar med M/S Birka Stockholm.

”Upphandling kan vara bättre än omförhandling av trafikkontrakt vid kris”

Covid-19-pandemin fick dramatiska konsekvenser för kollektivtrafiken och resandet. Det ledde till att trafikavtal på flera håll omförhandlades, i synnerhet om det gällde incitamentsavtal. Oftast var det operatörerna, inte de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som tog initiativet. Men även om en omförhandling kan verka rationell och förnuftig hade det ibland varit lämpligt att istället göra en ny upphandling av trafiken. Det konstaterar tre forskare vid Handelshögskolan i Stockholm i en forskningsrapport som har genomförts på uppdrag av Konkurrensverket. Forskarna bedömer också att den kris som pandemin ledde till kan påverka upphandlingar i branschen på lång sikt, bland annat när det gäller konkurrensen.

Turistbussföretag anmäler kommunalt bussbolag

Branschorganisationen Svenska Turistbussföretagen anmäler kommunägda Uddevalla Omnibus till Konkurrensverket. Turistbussföretagen hävdar i sin anmälan att det kommunala bussföretaget på ett otillåtet sätt konkurrerar med privata bussföretag när det gäller turist- och beställningstrafik. I anmälan till Konkurrensverket skriver Turistbussföretagen att ”Uddevalla Omnibus utför mycket beställningstrafik för företag och föreningar i Uddevalla med omnejd. Nu har de dessutom skrivit kontrakt om körning för en resebyrå i Uddevalla”. I anmälan tar Turistbussföretagen även upp det förvärv av Lysekils Buss som det kommunala bussbolaget gjorde 2020. ”Bolaget kör resor runt om i Sverige och Europa”, skriver Svenska Turistbussföretagen.

Taxiföretag fälls för otillåtet samarbete om anbud

De båda taxiföretagen Taxi Ulricehamn och Väner Taxi fälldes på onsdagen av Patent- och marknadsdomstolen för otillåtet samarbete. De båda taxibolagen samarbetade när de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänsttransporter. Nu får de böta drygt 1,5 miljoner.

Miljonböter för taxibolag för otillåtet samarbete

Två taxibolag tvingas att böta miljonbelopp för otillåtet samarbete i samband med en upphandling som Ulricehamns kommun gjorde av färdtjänstresor, arbetsresor och riksfärdtjänst. De två taxibolagen Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun AB och Väner Taxi AB samarbetade om anbudsinlämning och anbudspriser.

Miljonböter i Skåne för otillåten direktupphandling

Konkurrensverket vill att Region Skåne ska tvingas böta totalt en miljon kronor för två direktupphandlingar av transporter av personer som var smittade av covid-19. Upphandlingarna annonserades aldrig ut enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket anser att regionen inte hade rätt att strunta i upphandlingslagarna, trots pågående pandemi.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)