Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Matka’

Nordisk resmässa skjuts upp igen

Nordens största resmässa, finska Matka, skjuts upp ytterligare en gång. Mässan brukar locka många besökare från svensk bussresenäring och skulle ursprungligen ha ägt rum i Helsingfors i januari. På grund av covid-19-pandemin sköts den upp till maj i år. Men med anledning av smittoläget har arrangörerna nu beslutat att senarelägga mässan ytterligare.

Covid-19: Finsk resmässa skjuts upp

Nordens största resmässa, finska Matka, skjuts upp på grund av covid-19-pandemin. Mässan skulle ha ägt rum i Helsingfors den 22 – 24 januari, men arrangörerna har nu bestämt att flytta Matka 2021 till den 19 – 23 maj istället. Innan dess kommer workshopen Matka Workshop Day att äga rum den 19 maj.

Kraftig nergång för finska resmässan Matka

Antalet besökare på den finska resmässan, Matka (=Resa) i Helsingfors minskade kraftigt i år. Trots det är mässan alltjämt den största resmässan i Norden. När mässan stängde på söndagen hade 63 600 besökare räknats in på Matka och husvagnsmässan Caravan som hålls parallellt i den angränsande hallen i Helsingfors mässcentrum. 11 300 av besökarna valde Caravanmässan.

Nordens största resmässa igång

Den finska resmässan Matka (=Resa) öppnade på torsdagen i mässcentret i Helsingfors. Mässan är Nordens största resmässa och arrangörerna räknar med ungefär lika många besökare som i fjol, det vill säga närmare 72 000. Parallellt med Matka äger husvagnsmässan Caravan rum i den hall som till för några år sedan inrymde de finska utställarna på resmässan.

Fortfarande störst trots långsam kräftgång

Den finska resmässan Matka i Helsingfors avslutades på söndagen. Och siffrorna visar att mässan alltjämt är överlägset störst i Norden. Trots en långsam kräftgång under senare år är Matka alltjämt större när det gäller antalet besökare än vad avsomnade svenska TUR eller norska Reiseliv någonsin varit.

Lite mindre men fortfarande full av liv

Samtidigt som övriga nordiska resmässor kämpar för sina liv, eller redan har avlidit som svenska TUR, lever den finska resmässan Matka vidare. Visst, den har krympt efterhand, men är fortfarande full av liv. På torsdagen öppnade årets upplaga i mässhallarna i Helsingfors.

30-årsjubilerande Matka satsar på rekord

Den finska resmässan Matka tillhör överlevarna när det gäller resmässor. Medan TUR och andra har gått i graven har Matka levt vidare, år från år. I år firar mässan, som öppnade på torsdagen, sitt 30-årsjubileum. År efter år har man varit Nordens största resmässa sett till antalet besökare.

Nordens största resmässa igång

Den finska resmässan Matka (”Resa”) öppnade på torsdagen i Helsingfors. Mässan, som är Nordens största resmässa, har i år 835 utställare från närmare 90 länder, men har trots sin starka ställning gått kräftgång under ett antal år i likhet med många andra resmässor. Den allt djupare ekonomiska krisen i Ryssland i kombination med västvärldens ekonomiska sanktioner mot landet märks tydligt på Matka, men också i finsk besöksnäring i sin helhet.

Finsk resmässa fortsatte att backa

Den finska resmässan Matka i Helsingfors följer den neråtgående trend som präglar många europeiska resmässor. Samtidigt som Matka när det gäller antalet besökare håller ställningarna som Nordens största resmässa fortsatte i år besökarna att bli allt färre. Arrangörerna nådde inte heller sitt mål på omkring 80 000 besök

Största nordiska resmässan öppnade – vi har bilderna från Matka

Nordens största resmässa när det gäller antalet besökare, Matka (=Resa) i Helsingfors öppnade på torsdagen. Liksom flertalet övriga resmässor har Matka under senare år gått kräftgång, främst när det gäller antal utställare. Arrangörerna räknar dock med att man kommer att få ta emot omkring 80 000 besök under de fyra mässdagarna. I fjol räknades Matka in 76 500 besök, varav 17 000 från resebranschen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)