Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mobiltelefon’

Tusentals anmälningar om mobilanvändande bussförare

Landets länstrafikbolag fick i fjol mer än 3 000 anmälningar om bussförare som använt mobiltelefonen under körning. Det är SvT Nyheter Örebro som har gjort en kartläggning via en enkät till alla länstrafikbolag och regioner i landet. I enkäten frågade SvT Nyheter Örebro hur många anmälningar som hade kommit in om mobilanvändning under körning: samtal, surfning eller textning.

75 förare i ett län anmälda för mobilanvändning

De bussförare som kör åt Länstrafiken Örebro blev förra året anmälda 75 gånger därför att de använt mobiltelefon samtidigt som de körde. Det visar siffror som SvT Nyheter Örebro har tagit fram efter att ha gått igenom alla klagomål som under 2019 kom in till länstrafiken.

Bussföretagen backar upp förslag om mobilförbud för förare

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag ställer upp på att det ska bli förbjudet för förare att under färd använda mobiltelefon som hålls i handen. Transportstyrelsen anser att det inte räcker med en enskild åtgärd för att få bort den trafikfarliga användningen av mobiltelefoner och andra typer av kommunikationsutrustning. Istället vill man ha ett brett spektrum av åtgärder som Sveriges Bussföretag ställer sig bakom.

Felaktig mobilanvändning ger böter för bussförare

Bussförare i Västerbotten som använder mobiltelefonen på ett felaktigt sätt när de kör får betala ett vite på 1 000 kronor. Det är Länstrafiken i Västerbotten som i sina avtal med de bussföretag man anlitar som operatör har skrivit in en klausul om detta.

Massor av anmälningar om mobilpratande bussförare

Allt fler bussförare anklagas enligt Kommunal för att använda mobiltelefonen under färd, rapporterar SvT Nyheter Sörmland. På en del håll haglar anmälningarna in med hundratals klagomål i månaden. Samtidigt ser Kommunal en ökande trend.

SMS:ande bussförare sparkad

En bussförare som körde i ett bussbolag med uppdrag åt Västtrafik har fått sparken därför att han använde sin mobiltelefon under körning. En resenär filmade föraren när denne sms:ade samtidigt som han körde bussen på en av Västtrafiks linjer. Först när resenären sa till föraren la denne undan telefonen.

Halv miljon i böter för mobilpratande bussförare

Trafikhuvudmannen i Osloregionen, Ruter, har hittills i år krävt in en halv miljon norska kronor i viten för att bussförare som kör åt Ruter har använt mobiltelefon medan de kör. För varje gång en bussförare ertappas med att använda mobiltelefonen medan han rattar bussen kräver Ruter in 5000 norska kronor i vite. Under årets första tio månader har man således kommit på 100 förare som använt mobilen när de inte får.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)