Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mölndal’

Metrobussar ska klara växande Storgöteborg

Superbussarna rycker allt närmare i Göteborgsområdet. Antalet invånare i de tre kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille förväntas öka med 200 000 personer till 2035 och kommunerna har gått samman om en målbild för en bättre och mer hållbar trafiksituation. En del av detta är särskilda metrobussar med egna körbanor som binder ihop städerna runt Göteborg och flera viktiga platser i storstadsområdet med förbindelser in till centrala Göteborg. Konsultföretaget Ramböll har nu fått i uppdrag att närmare studera hur ett metrobusstråk på Landvettervägen i Partille kan utformas.

Öppning för el när Sandarna fortsätter med flexlinjer i Göteborg och Mölndal

På fredagen blev det klart att Sandarna Transporter får fortsätta att köra flexlinjetrafiken i Göteborgs stad och Mölndals stad. Detta sedan Västtrafik nu blivit klar med upphandlingen av trafiken. Sandarna Transporter kör redan flexlinjetrafiken idag och kommer alltså fortsätta med det under nästa avtalsperiod som sträcker sig till juni 2023.

Målet spikat för framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Partille och Mölndal

På tisdagen klubbade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen Koll2035, alltså målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. Därmed har alla instanserna sagt sitt om målbilden som ska ge nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar, snabbare resor och plats för fler i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Bland annat ska man satsa på BRT, här kallat Metrobussar, och ett särskilt citybussnät enligt principen ”tänk spårvagn, kör buss”.

Nytt storhotell i Mölndal

Om några år får Göteborgsområdet och Mölndal ett nytt storhotell, 21 våningar högt och med 370 hotellrum. Hotellet ska drivas av Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotel. Läget blir relativt nära till både Svenska Mässan och Liseberg.

Sandarna och Majvillan kör Göteborgs flextrafik

Två företag står som vinnare när Västtrafik nu har upphandlat flexlinjetrafiken i Göteborgsområdet på uppdrag av Göteborgs stad och Malmö stad. De vinnande företagen är Sandarna Transporter och Majvillan Transport i Partille. Upphandlingen gäller fyra trafikområden – Hisingen, Göteborg Norr, Centrum och Göteborg syd. Avtalen löper över fem och ett halvt år.

BRT och utvecklade stombussar i framtidens Göteborg

Snabba bussar som kör på egen körbana, ibland över annan trafik. Det kan bli några av inslagen i framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Partille och Mölndal. Efter två års arbete har Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Möndals stad och Partille kommun arbetat tillsammans med att ta fram en gemensam målbild för framtidens kollektivtrafik i området. Bakgrunden är att området år 2035 beräknas ha 200 000 fler invånare och 100 000 fler arbetstillfällen än idag.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)