Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘NTF’

Nu går bussbranschens budkavle för ökad säkerhet och bättre vägstandard

Dagarna innan midsommar började budkavlen att gå. Från norr till söder, genom hela Sverige. Det är en budkavle för ökad trafiksäkerhet i busstrafiken. Alla regionala bussbranschföreningar i landet ska engageras i att kartlägga läget i sitt område. Sedan ska man i dialog med kommuner, Trafikverket, länstrafikbolag/regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och andra berörda peka på problem och få igång ett arbete med förbättringar.

Anna Grönlund in i NTF-styrelsen

Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag, valdes på tisdagen in som ledamot i NTF:s styrelse. Valet skedde vid NTF:s årsstämma i Stockholm. Sveriges Bussföretag är ett av medlemsförbunden inom NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Paketresor och framtidsspaning på Busstorget

Den statliga paketreseutredningen och framtidens resande stod i fokus på Busstorgets andra dag på Örenäs slott vid Öresund. Tora Philip, som utreder regelverket kring paketresor avslöjade att man ser på om resegarantierna kan utformas på annat sätt än idag.Rese-Konsulternas Fredrik Helgesson spanade in i framtiden.

Halkträning för bussförare efterlyses

Från flera håll reses nu krav på obligatorisk riskutbildning med halkkörning på halkbana i utbildningen av bussförare. Idag är en sådan utbildning obligatorisk när man tar körkort för bil och riskutbildning är obligatorisk för mc-körkort. Men för den som tar körkort för lastbil eller buss saknas krav på en sådan utbildning, rapporterar SvT Nyheter Dalarna.

Polisen skärper bälteskontroller

Polisen gör under nästa vecka en extra satsning på att kontrollera användningen av säkerhetsbälte, både i bilar och bussar. Den skärpta bälteskontroller är gemensam för hela Europa. Från trafiksäkerhetsorganisationen NTF pekar man på att det är lag att använda bälte även i bussar.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)