Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Örebro’

Fortsätter köra trots tappade skolskjutsar

Sedan 2018 har Bergkvarabuss varit etablerat i Örebro med skolskjutstrafik som bas. Den trafiken har företaget nu tappat, men man lämnar inte området utan fortsätter att satsa på beställningstrafik där.

Fler resenärer, minskad restid, bättre punktlighet med BRT i Örebro

Minskad restid för busstrafiken, förbättrad punktlighet och fem procent resandeökning. Det är effekter av den sträcka som hittills har byggts om för Örebros BRT-linje (BRT=Bus Rapid Transit). Effekterna redovisas i en utvärderingsrapport över effekter och nyttor av hittills genomförda åtgärder för det nya kollektivtrafiksystemet, BRT, i staden. Och redan innan BRT är infört är effekterna positiva

Nu elektrifieras Örebro

Inför att de första nya elbussarna under hösten levereras till Svealandstrafiken i Örebro har arbetet inletts med att elektrifiera företagets bussdepå i Bettorp, Örebro. För de sammanlagt 36 nya elbussarna för stadstrafik och BRT samt de nya elbussarna för regiontrafik kommer totalt 43 laddplatser installeras på depån.

IT-attack mot serviceresor på flera håll

En IT-attack har orsakat stora störningar under måndagen inom servicetrafiken i Region Örebro län. Två av de trafikföretag som kör serviceresor på uppdrag av Länstrafiken har på grund av attacken haft problem med att få ut information om körningar till sina fordon. Även Västtrafiks anropsstyrda trafik har drabbats av betydande störningar som en följd av IT-attacken.

Krisande MTR Mälartåg sätter in bussar men Trafikverket klarar inte info

Nu sätter MTR Mälartåg in bussar för att ersätta en del av de tåg som företaget ensidigt dragit in på grund av lokförarbrist. Men informationen om ersättningsbussarna är begränsad. På grund av Trafikverkets byte av planeringssystem finns inte bussarna sökbara på trafikverkets infokanal trafikverket.se, inte heller på skyltarna på stationerna, däremot via Mälartågs säljkanaler.

Laddat på stor bussdepå

Inför att Svealandstrafiken nästa år utökar sin fordonsflotta med 23 batteridrivna ledbussar för trafik på Örebros nya BRT-linje ska företagets stora bussdepå i Bettorp, Örebro, uppgraderas. Depån ska få ny laddinfrastruktur som levereras och installeras av företaget Eitech.

BRT-storm i Örebro: Att kommunicera rätt är inte lätt

Kommunikation och marknadsföring gör skillnad för hur människor upplever saker. Men att kommunicera rätt är inte alltid lätt. Det kan Örebro Region vittna om efter att ha försökt kampanja för sin nya BRT-linje trots massor av kritik. För satsningen på BRT (Bus Rapid Transit) har mötts av en veritabel opinionsstorm.

Fortsatt strid om folkomröstning om BRT

Bussarna är beställda, infrastrukturen börjar komma på plats men motståndare mot BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro fortsätter att strida för en folkomröstning om satsningen. Liberalerna, Sverigedemokraterna och det lokala Örebropartiet ger inte upp motståndet.

Så ska Örebros BRT-bussar se ut

I december nästa år kommer 23 nya, batteridrivna bussar att sättas in på BRT-linjen (Bus Rapid Transit) i Örebro. Trafiken får ett eget varumärke och en egen färgsättning, samtidigt som kopplingen till Länstrafiken Örebro är tydlig. På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken, som vi tidigare rapporterat, tecknat avtal med den holländska leverantören Ebusco om att köpa 23 ledbussar av modell Ebusco 3.0 till trafiken.

Här är Örebros nya BRT-buss

Den holländska busstillverkaren Ebusco har nu fått sin första order på den svenska marknaden. Det är Svealandstrafiken som har skrivit avtal med Ebusco om leverans av 23 eldrivna bussar för BRT-trafiken i Örebro (BRT =Bus Rapid Transit), en högklassig busstrafik med snabba restider som till stor del går på egen väg eller egna körfält. Den upphandling av tretton eldrivna stadsbussar som Svealandstrafiken gjorde i samma upphandling som BRT-bussarna är däremot föremål för överprövning, vilket vi tidigare rapporterat om.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)