Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Örebro’

FlixBus storsatsar på flygbussar till Arlanda

Expressbussjätten FlixBus gör en storsatsning på flygbusstrafik till Arlanda flygplats. Den 6 maj startar företaget två nya linjer till Arlanda. Det är dels Stockholm – Arlanda i direkt och tuff konkurrens med Flygbussarna, dels Örebro – Västerås – Arlanda i konkurrens med Vy bus4you. Biljettpriserna blir klart lägre än hos konkurrenterna. Trafiken körs av en etablerad FlixBuspartner, Ellénius Buss.

Första bussen till Örebros BRT-linje

I december är det trafikstart för Citylinjen i Örebro, den nya BRT-liknande busslinjen i staden. Nu har Svealandstrafiken tagit emot den första av de 23 nya elbussarna från tillverkaren Ebusco till linjen.

Decemberpremiär för nytt linjenät i Örebro

Den 15 december införs ett nytt linjenät för stadsbussarna i Örebro. Det nya stadslinjenätet består av totalt sju linjer. Förutom den BRT-liknande Citylinjen, som egentligen är två linjer med nummer 1 och 2, ingår ytterligare fem linjer i det nya stadslinjenätet. Dessa linjer täcker övriga stadsdelar i Örebro och ansluter till Citylinjen. Citylinjen ska fungera som pulsåder och binda samman befolkningstäta stadsdelar med centrum och Universitetet. Samtliga sju linjer har resecentrum som den centrala bytespunkten för att underlätta byte mellan stadstrafik, regiontrafik och tåg.

Klart för elbussar i Örebro

Nu står Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp i nordöstra Örebro klar för att ta emot Örebros nya elbussar. De första elbussarna ska levereras från Ebusco till Örebro under våren nästa år. Det var i april som arbetet inleddes med att ställa om den stora bussdepån för att kunna ta emot elbussar.

Regeringsbeslut hotar utbyggnad av snabbussar

Sedan regeringen i sitt budgetförslag har aviserat att de så kallade stadsmiljöavtalen ska avskaffas hotas nu utbyggnaden av snabbusslinjen i Örebro, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Trafikverket har stoppat nästa ansökningsomgång som skulle ha startat den här månaden. Stadsmiljöavtalen infördes 2015 för investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel.

Fortsätter köra trots tappade skolskjutsar

Sedan 2018 har Bergkvarabuss varit etablerat i Örebro med skolskjutstrafik som bas. Den trafiken har företaget nu tappat, men man lämnar inte området utan fortsätter att satsa på beställningstrafik där.

Fler resenärer, minskad restid, bättre punktlighet med BRT i Örebro

Minskad restid för busstrafiken, förbättrad punktlighet och fem procent resandeökning. Det är effekter av den sträcka som hittills har byggts om för Örebros BRT-linje (BRT=Bus Rapid Transit). Effekterna redovisas i en utvärderingsrapport över effekter och nyttor av hittills genomförda åtgärder för det nya kollektivtrafiksystemet, BRT, i staden. Och redan innan BRT är infört är effekterna positiva

Nu elektrifieras Örebro

Inför att de första nya elbussarna under hösten levereras till Svealandstrafiken i Örebro har arbetet inletts med att elektrifiera företagets bussdepå i Bettorp, Örebro. För de sammanlagt 36 nya elbussarna för stadstrafik och BRT samt de nya elbussarna för regiontrafik kommer totalt 43 laddplatser installeras på depån.

IT-attack mot serviceresor på flera håll

En IT-attack har orsakat stora störningar under måndagen inom servicetrafiken i Region Örebro län. Två av de trafikföretag som kör serviceresor på uppdrag av Länstrafiken har på grund av attacken haft problem med att få ut information om körningar till sina fordon. Även Västtrafiks anropsstyrda trafik har drabbats av betydande störningar som en följd av IT-attacken.

Krisande MTR Mälartåg sätter in bussar men Trafikverket klarar inte info

Nu sätter MTR Mälartåg in bussar för att ersätta en del av de tåg som företaget ensidigt dragit in på grund av lokförarbrist. Men informationen om ersättningsbussarna är begränsad. På grund av Trafikverkets byte av planeringssystem finns inte bussarna sökbara på trafikverkets infokanal trafikverket.se, inte heller på skyltarna på stationerna, däremot via Mälartågs säljkanaler.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)