Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Partille’

Elektriskt rekord för Volvo, Göteborg och Sverige

Om en dryg månad står kollektivtrafiken i Göteborg inför något av en revolution med flera hundra nya bussar som rullar ut på gator och vägar i Göteborgsregionen. Samtidigt tar elektrifieringen av busstrafiken ett stort steg framåt när operatören Transdev sätter 145 eldrivna ledbussar från Volvo i trafik. Det är Volvos hittills största elbussorder som nu […]

Elektrisk masstart i Göteborgsområdet

Inte mindre än 34 busslinjer i Göteborg, Mölndal och Partille blir i december helt elektrifierade. Då sätter Västtrafik in cirka 150 elbussar i trafiken på de aktuella linjerna. ”En historisk satsning”, säger säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Metrobussar ska klara växande Storgöteborg

Superbussarna rycker allt närmare i Göteborgsområdet. Antalet invånare i de tre kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille förväntas öka med 200 000 personer till 2035 och kommunerna har gått samman om en målbild för en bättre och mer hållbar trafiksituation. En del av detta är särskilda metrobussar med egna körbanor som binder ihop städerna runt Göteborg och flera viktiga platser i storstadsområdet med förbindelser in till centrala Göteborg. Konsultföretaget Ramböll har nu fått i uppdrag att närmare studera hur ett metrobusstråk på Landvettervägen i Partille kan utformas.

Målet spikat för framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Partille och Mölndal

På tisdagen klubbade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen Koll2035, alltså målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. Därmed har alla instanserna sagt sitt om målbilden som ska ge nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar, snabbare resor och plats för fler i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Bland annat ska man satsa på BRT, här kallat Metrobussar, och ett särskilt citybussnät enligt principen ”tänk spårvagn, kör buss”.

BRT och utvecklade stombussar i framtidens Göteborg

Snabba bussar som kör på egen körbana, ibland över annan trafik. Det kan bli några av inslagen i framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Partille och Mölndal. Efter två års arbete har Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Möndals stad och Partille kommun arbetat tillsammans med att ta fram en gemensam målbild för framtidens kollektivtrafik i området. Bakgrunden är att området år 2035 beräknas ha 200 000 fler invånare och 100 000 fler arbetstillfällen än idag.

Massor av bussar felaktigt besiktigade

En besiktningsstation i Partille, Besikta, har godkänt massor av bussar utan provkörning, avslöjar Sveriges Radio P4 Göteborg. Företaget har nu av kontrollmyndigheten Swedac stoppats från att besiktiga tunga fordon.

Seniorer får gratis kollektivtrafik

Pensionärer i Partille kommun utanför Göteborg får åka gratis med kollektivtrafiken från i höst. Partilles kommunstyrelse har beslutat att personer över 65 år och som är bosatta i kommunen ska slippa betala för sig i kollektivtrafiken under lågtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)