Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik’

Branschen byter fördubbling mot förbättring

Efter drygt sex år byter den samlade kollektivtrafikbranschen i landet fördubbling mot förbättring. Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik blir Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. ”Men det innebär inte att ambitionerna att fördubbla kollektivresandet till år 2020 överges, ” säger Stefan Sedin, vd för Svensk Kollektivtrafik och ny ordförande för Partnersamverkan.

Effektivare energianvändning i fokus för branschens miljöprogram

Energieffektivisering är ett nyckelbegrepp i det branschgemensamma miljöprogram som Partnersamverkan för en fördubblat kollektivtrafik nu har presenterat. Samtidigt har buss, liksom övriga trafikslag, fått sin egen kravbilaga till miljöprogrammet.

Tunga VTI-forskare: Koldioxidutsläppen ökar även med fördubblad kollektivtrafik

Att fördubbla resandet med kollektivtrafiken kommer bara i mycket begränsad utsträckning att bidra till regeringens ambitioner om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det skriver två tunga forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i en debattartikel i Dagens Nyheter. De båda forskarna, professor Jan-Eric Nilsson och forskaren Roger Pyddoke. De har haft i uppdrag av den så kallade Fossilfriutredningen, utredningen om en Fossilfri Fordonsflotta 2030 (FFF), att ta reda på hur kollektivtrafiken skulle kunna bidra till målet.

SKL tar över branschens avtalsprocess

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tar nu ett starkare grepp om upphandlingarna av kollektivtrafik. Med början i höst kommer en ny kommitté inom SKL att utveckla och förvalta kollektivtrafikbranschens så kallade avtalsprocess, som består av ett antal gemensamma dokument och verktyg som beställare och entreprenörer använder för att förbättra sina upphandlingar.

Enklare att upphandla kollektivtrafik

En ny, ordentligt omarbetad version av de modellavtal, allmänna villkor och vägledningar kring hur en bra upphandlingsprocess av kollektivtrafiken bör genomföras publiceras nu av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Syftet är att göra det enklare att göra trafikupphandlingarna lättare. Varje år görs det offentliga upphandlingar av kollektivtrafik för svindlande 32 miljarder kronor.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)