Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Power Circle’

Svenskt rekord för elbussar

2022 blev ett nytt rekordår för laddbara fordon i Sverige, rapporterar Power Circle som är en organisation för energibranschen med cirka 100 partnerföretag. Antalet elbussar i landet uppgick till närmare 920, men hela transportsektorn elektrifierades i rekordfart under det gångna året.

Nästan bara elektriskt 2030

År 2030 kan nästan alla nya vägfordon som säljs vara eldrivna, inräknat tunga lastbilar och bussar. När det gäller stadsbussar kommer snart endast elbussar att upphandlas och för regionbussar börjar elektrifieringen nu skjuta fart. Det visar scenarier som tagits fram av Power Circle inom det branschöverskridande Energiforskprojektet ”Ett elsystem för elfordon”.

Nu kommer elbussarna stort

Antalet elbussar i trafik i Sverige ökar nu i snabb takt, även om de alltjämt är relativt få jämfört med bussar med förbränningsmotor. Men under det första halvåret i år sattes nästan dubbelt så många elbussar i trafik i landet som under hela förra året. Det framgår av siffror från Power Circle och ELIS, Elbilen i Sverige.

Nytt månadsrekord för elbussar

Nyregistreringarna av elbussar i Sverige slog rekord under maj, rapporterar Power Circle. Under månaden registrerades 20 nya elbussar som ska rulla ut i Sveriges städer, en ökning som är den största sedan Power Circle började följa utvecklingen av laddbara fordon i Sverige. Samtidigt som eldrift i kollektivtrafiken fortsätter att öka, ökar beståndet av laddbara personfordon i stadig takt. 2 215 tillkom i maj och beståndet är nu 54 % högre än i maj förra året. I personbilsflottan finns nu 83 240 laddbara fordon i trafik i Sverige, varav 22 465 är elbilar och 55 822 laddhybrider.

400 000 kilometer för Hybricons elbussar

Hybricons elbussar i Umeå har nu passerat 400 000 körda kilometer i verklig linjetrafik, rapporterar företaget. Där går de i den så kallade Ultratrafiken, alltså lokaltrafiken i Umeå som körs av Transdev.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)