Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Rakel’

Inga händer med Hogia och Rakel

På torsdag denna vecka, den 1 februari, börjar den ny lag att gälla som förbjuder fordonsförare att använda handhållen mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning medan man kör. Som vi nyligen rapporterat har Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik begärt ett tillfälligt undantag från de nya reglerna. Samtidigt slår IT-företaget Hogia ett slag för sin kommunikationstjänst. Med den kan bussförare kommunicera och samtidigt följa den nya lagen.

Enklare för bussförare kommunicera vid knutpunkter

Det västsvenska IT-företaget Hogia lanserar en ny tjänst som gör bussarnas radiosystem smartare. Systemet ska göra det enklare för bussförarna att kommunicera med andra bussar vid knutpunkter. Det bygger på en kombination av Hogias trafikledningssystem och det nationella radiokommunikationsnätverket Rakel.

Rakelval klart i Uppland

Kollektivtrafikförvaltningen UL, som svarar för kollektivtrafiken i Uppsala län, har nu valt det nationella kommunikationssystemet Rakel för kommunikationen mellan bussarna i Uppland och trafikledningen. Leverantör blir Celab Communications AB.

Rakel ska ge ökad säkerhet i Örebro län

Länstrafiken i Örebro har infört ett nytt kommunikationssystem i de bussar som kör i den allmänna kollektivtrafiken i länet. Det nya kommunikationssystemet är en RAKEL-baserad lösning och bidrar enligt länstrafiken till en ökad krisberedskap i länet som helhet. Systemet innebär en förbättrad kommunikation mellan bussförare och trafikledning och även en ökad säkerhet för både resenärer och bussförare. Rakel är en kommunikationslösning som också används av blåljusverksamheterna i landet.

Krakel med Rakel stoppade massor av bussar

Ett 60-tal busslinjer i Göteborgsområdet ställdes in på tisdagsmorgonen på grund av problem med bussarnas radiokommunikationssystem Rakel. Efter en uppdatering av systemet natten till tisdagen fungerade inte systemet.

Blåljussystem för länstrafiken i Örebro

Länstrafiken i Örebro ansluter sig i vinter till kommunikationssystemet Rakel. Systemet togs ursprungligen fram för blåljusmyndigheterna liksom för andra myndigheter som socialtjänst och för väktare. Under vintern kommer länstrafikens 260 bussar att utrustas med fordonsburna rakelterminaler från Motorola Solutions.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)