Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Stockholm’

Dörrarna öppnas på mesta busslinjen

Från sensommaren ska det bli möjligt att stiga på landets mest belastade busslinje genom alla dörrar. Det är stombusslinje 4 i Stockholm som varje dag normalt har mer än 60 000 påstigande resenärer. I augusti inleder SL försök med att öppna alla dörrar på ledbussarna på linjen för påstigning. Syftet är att korta restiderna och förbättra regulariteten, alltså att bussarna håller tidtabellerna och inte klumpar ihop sig på linjen som inte sällan sker idag. Försöket pågår några år.

Keolis vaccinerade på bussförarens dag

Bussoperatören Keolis tog på bussförarens dag den 18 mars ett annorlunda initiativ. I samarbete med Region Stockholm ordnade företaget så att en vacciantionsbuss kom till Keolis depå i Eriksberg för att vaccinera förare såväl som anställda på depån.

SL sätter in bussar för ukrainska krigsflyktingar

SL i Storstockholm sätter nu in en särskild buss för att hjälpa de ukrainska krigsflyktingar som med färja anländer till Nynäshamn från Polen. Bussen ska hjälpa flyktingar att ta sig till sjukhus i Region Stockholm.

Extramiljarder till SL-trafiken

Kollektivtrafiken i Storstockholm får nästa år ett extra anslag från regionen på två miljarder kronor i den budget som Region Stockholm presenterar nästa vecka. De två miljarderna är utöver Trafiknämndens, alltså SL:s politiska lednings, egen budget och den största öronmärkta posten i regionens budget för nästa år, skriver Dagens Industri.

Samtrans testar igen

Nobinas dotterbolag Samtrans Omsorgsresor återupptar och utökar sin testverksamhet för covid-19 i Region Stockholm. I januari i år startade företaget på uppdrag av Region Stockholm en mobil provtagningsenhet där invånare med symtom i Tensta, Rinkeby och Husby erbjöds drop-in-provtagning för covid-19. När avtalstiden gick ut tog ett annat företag över och under sommaren beslutade regionen att pausa verksamheten, då vaccinationstakten ökade och behovet inte längre bedömdes som lika stort. Men sedan tisdagen är den igång igen och Samtrans Omsorgsresor driver provtagningarna. Antalet testbussar ska ökas till fyra. Bussarna kommer att alternera mellan ett flertal platser inom regionen.

Bättre än väntat trots miljardunderskott för SL

Miljardunderskott men ändå bättre än väntat. Det rapporterar SL i Storstockholm som svarar för mer än hälften av landets kollektivtrafik. När två tredjedelar av året har gått räknar SL med ett underskott på -3 367 miljoner kronor på grund av covid-19-pandemin. Men jämfört med den prognos som SL gjorde i april är det totalt 454 miljoner bättre. Nästan 70 procent av resenärerna är tillbaka. SL konstaterar således en vändning i siffrorna redan innan restriktionerna har lyfts.

Snart kan de självkörande bussarna skippa linjen

Nu behöver de självkörande bussarna i Barkarby utanför Stockholm inte vara låsta till en linje. Istället kan resenärerna bli hämtade och lämnade på beställning på en närbelägen virtuell hållplats, vare sig man vill göra en lokal resa eller ansluta till den mer traditionella kollektivtrafiken. Allt sköts digitalt – den förarlösa bussen planerar själv sin rutt sedan resenären bokat via en app. Ingen annan än resenären själv behöver agera för att resan ska genomföras. År 2025 ska hela Barkarbystaden täckas in med autonoma anropsstyrda fordon.

SL fick rätt i domstol – Transdevs storslam godkänt

Det är nu klart att Transdev får köra busstrafiken i norra Storstockholm samt Norrtälje liksom trafiken på Roslagsbanan. Kammarrätten har nu kommit med sina domar när det gäller Arrivas och Nobinas överklaganden av det tilldelningsbeslut som trafiknämnden i Region Stockholm fattade i mitten av maj förra året. Avtalen bedömdes då ha ett sammanlagt värde på cirka nio miljarder kronor. SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, välkomnar kammarrättens domar.

Uppdrag: effektivare energianvändning i kollektivtrafik

Region Stockholm svarar för drygt hälften av all kollektivtrafik i landet. Från 1 juli inrättas en klimat- och hållbarhetsnämnd i regionen. Till ordförande i nämnden utsågs i helgen Malin Fijen Pacsay (MP). Fler av de uppgifter hon ska svara för berör kollektivtrafiken. Bland annat ska energianvändningen i kollektivtrafiken effektiviseras och en ny hållbarhetsstrategi för regionen tas fram.

SL: Skyddsglas för bussförare ger inte fler tillbud (uppdaterad)

Skyddsglas vid förarplatsen på bussarna har inte ökat olycksrisken. Det konstaterar SL, det vill säga Trafikförvaltningen vid Region Stockholm, i två skrivelser till politikerna i regionens trafiknämnd. Där uppger SL-chefen David Lagneholm också att en intern undersökning som en stor operatör har gjort bland bussförarna har påvisat att en stor majoritet av dessa ansåg skyddsglasen vara en bra lösning.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)