Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Stockholm’

Region Stockholm: ”Öppna för trafikövervakning från bussar”

Region Stockholm vill att regeringen öppnar för möjligheterna till trafikövervakning från bussar. Regionen vill att kameror på bussarna ska kunna användas för att fotografera felparkerare som hindrar framkomligheten för busstrafiken. Möjligheten finns i flera andra länder och används till exempel i Storbritannien. Region Stockholm tar upp frågan i sitt yttrande om kamerabevakningsutredningen där frågan inte tas upp. ”Här missas chansen att göra en viktig insats för regionens bussresenärer. Min önskan är nu att regering ändå öppnar för möjligheten i sitt lagförslag”, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och Kollektivtrafikregionråd.

Liberalerna i Storstockholm vill öppna kollektivtrafiken för cykel

Liberalerna i Region Stockholm vill att det ska bli lättare för cyklister att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken, både i spårtrafiken och på bussarna. Partiet vill att frågan prioriteras i Region Stockholms budget för 2020. I många amerikanska städer, även storstäder, finns det idag möjlighet at ta med cykel på bussarna som har ett cykelställ i fronten.

”Elskatt bromsar grön omställning”

”Den elskatt som idag finns på elbussar fördyrar och försvårar en omställning av kollektivtrafiken. En elektrifiering av busstrafiken gör att det biodrivmedel som idag används av bussar skulle kunna användas där det behövs bättre. Det är dags att även regeringen tar sitt ansvar och hinner ikapp bussbranschen i den gröna omställningen.” Det skriver företrädare för MP, M och svensk bussbransch i en debattartikel i GT på torsdagen.

Tuffa krav på batterier för elbussar

I samband med att trafiknämnden i Region Stockholm på tisdagen fattar beslut om en omfattande satsning på elbussar i Storstockholm måste också tuffa krav ställas på hållbarhet. Det framhåller Tomas Eriksson(MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm. Han pekar på att en av utmaningarna med en storskalig övergång till elbussar är batterierna som både ska tåla driften men också ska vara producerade på ett hållbart sätt.

SL siktar på minskad upphandlingspuckel

De närmaste fyra åren kommer mycket stora delar av all regional och lokal busstrafik i landet att upphandlas. Det innebär stora utmaningar för alla inblandade parter. Bussleverantörer som bussmagasinet talat med varnar för att man kommer att ha svårt att klara de stora toppar på efterfrågan på nya bussar som blir följden. Även för stora operatörer är det svårt att ha kapacitet att delta i konkurrensen om alla de upphandlingar som man skulle tävla om vid en jämnare fördelning i tid av upphandlingarna. Inför framtiden vill SL nu minska pucklarna.

Klart för största elbussatsningen i Sverige

Det är nu klart för den största elbussatsningen hittills i Sverige. På tisdag i nästa vecka, den 19 februari, kommer politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm att fatta beslut om satsningen som också är en av de större i Europa. Satsningen sker inom ramen för kommande upphandlingar av busstrafik i Storstockholm. Upphandlingen gäller cirka 900 […]

Elbussarna rycker fram i Storstockholm (uppdaterad version)

Inom ett par år ska 200 elbussar rulla i Stockholm. Det är innebörden i en kommande upphandling som inom kort kommer att röstas igenom av politikerna i trafiknämnden i region Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. 2021 ska 100 elbussar trafikera kranskommuner som Huddinge, Botkyrka, södra Stockholm, Sigtuna, Norrtälje och Barkarbystaden i Järfälla. Något år senare kommer ett 100-tal elbussar i Stockholms innerstad.

Mesta busslinjen ska få mer fart

Sveriges mest belastade busslinje, stomlinje 4 i Stockholm, ska bli snabbare. Trafikpolitikerna i Region Stockholm har gett SL, det vill säga trafikförvaltningen, i uppdrag att ta reda på hur påstigning genom alla dörrar på stomlinjerna bäst kan genomföras. Först ut är4:ans buss i Stockholms innerstad. Syftet är att korta hållplatsuppehållen och därmed restiderna.

Han vill få fart på Stockholmsbussar

Framkomligheten för innerstadsbussarna och en elektrifiering av av busstrafiken är två av de frågor som Tomas Eriksson(MP) lyfter fram. Sedan valet i höstas är han miljö- och kollektivtrafiksregionsråd i Region Stockholm. Och han är definitivt inte nöjd med framkomligheten för stombussarna i SL-trafiken. 

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)