Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Riksdagen’

Energiskatt för bussar och kameraövervakning i centerförslag i riksdagen

Flera frågor som gäller busstrafiken tas upp i en gemensam riksdagsmotion från en grupp centerpolitiker i riksdagen med Anders Åkesson som första namn. Centerpolitikerna tar i sin motion upp en rad frågor för en hållbar infrastruktur i hela landet och hävdar där att det behövs starkare incitament än idag för att nå det politiska målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030.

Moderatpolitiker: Avskaffa elskatten för elbussar

Elskatten för elbussar bör ligga på samma nivå som för spårbunden kollektivtrafik, kräver sex moderata riksdagspolitiker med Tobias Billström i spetsen i en motion till riksdagen. De har räknat ut att det för de 150 elbussar som planeras att införas i Skåne inom tre år skulle merkostnaden blir drygt 50 miljoner kronor på grund av elskatten om man räknar med en livslängd på bussarna på tio år. För spårbunden kollektivtrafik är elskatten noll.

Klart med nya trafikutskottet

Riksdagen valde på tisdagen de ledamöter som under åren 2018 – 2022 ska ingå i de femton riksdagsutskotten. För trafikutskottets del blev det en hel del nya namn med Jens Holm(V) som ordförande och Anders Åkesson(C) som vice ordförande.

Riksdagsmotion: Prova kundval i kollektivtrafiken

Det är läge att testa en kundvalsmodell för att utveckla kollektivtrafiken. Det skriver den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp i en motion till riksdagen. Hon konstaterar att kollektivtrafiklagen från 2012 inte har lett till att ny kollektivtrafik har etablerats på affärsmässiga villkor. En kundvalsmodell där operatörerna får ersäöttning per resenär istället för dagens subventionssystem skulle kunna ge fler resenärer, menar Lotta Finstorp.

Volvochef: Förlegad och orättvis skatt för elbussar

Gör som i Tyskland och Frankrike och inför en modern elskatt som inte diskriminerar elbussar. Det skriver Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, i en debattartikel i Svenska Dagbladet på midsommardagen. Där beklagar han att finansminister Magdalena Andersson(S) nyligen i en riksdagsdebatt förklarade att hon inte ville ta bort elskatten för elbussar, samtidigt som man låter spårbunden kollektivtrafik slippa elskatten.

Finansministern nobbar ändrad skatt för elbussar

Finansminister Magdalena Andersson(S) förhöll sig kall till en sänkning av elskatten för elbussar i riksdagens interpellationsdebatt på tisdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som tog upp frågan mot bakgrund av att spårburen kollektivtrafik som körs på el slipper elskatt, medan elbussar måste betala. Tidigare har också kollektivtrafikbranschen och Sveriges Bussföretag tagit upp frågan.

Skatt på elbussar upp i riksdagen

Elskatten för elbussar bör ses över. Det skriver den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp i en interpellation i riksdagen. Där frågar hon finansminister Magdalena Andersson(S) om ministern kommer att göra något för att se över beskattningen av elbussar och i så fall när

Riksdagsnej till krav på arbetstid och lön vid offentliga upphandlingar

Riksdagen sa på onsdagen nej till delar av regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling av bland annat kollektivtrafik. Bland annat sa riksdagen nej till att myndigheter vid upphandlingar ska kunna ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.

Tummen upp för Västtrafik och ner för Skånetrafiken vid riksdagsutfrågning

Den kommersiella busstrafiken skulle kunna bidra en hel del för att öka kollektivtrafikresandet. Men det finns många hinder som behöver undanröjas. Det sa expressbussföretaget Swebus´ vd Joakim Palmkvist i riksdagshuset i Stockholm på torsdagsförmiddagen. Det var Riksdagens trafikutskott som arrangerade en öppen utfrågning om ökat kollektivresande i framtiden.

Inget besked från ministern om kommersiell trafik

”Vi får se”. Så skulle man kunna sammanfatta det svar som infrastrukturminister Anna Johansson(S) ger på en riksdagsfråga om den kommersiella linjetrafiken med buss. I samband med att den nya kollektivtrafiklagen började gälla för snart fem år sedan öppnades möjligheterna för operatörer att fritt etablera kommersiell linjetrafik. Men föga har hänt.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)