Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Riksdagen’

ID-kontroller: Ras i pendlingen och miljardförluster för ekonomin

Antalet pendlare från Sverige till Danmark kan minska med 25 procent och dansk ekonomi kan förlora två miljarder danska kronor. Det kan bli följden av av att ID-kontroller med transportöransvar införs vid gränsen till Sverige. Det varnar samarbetsorganisationen Greater Copenhagen. På torsdag röstar riksdagen om det kontroversiella lagförslaget. Det innebär att regeringen kan införa kontroller utan att fråga riksdagen. Ansvaret för att kontrollera att resenärerna har giltiga ID-handlingar läggs på trafikföretagen och deras medarbetare.

Bussförare och ID-kontroller riksdagsfråga

Den skarpa kritiken från branschorganisationer och fack mot regeringens förslag om ID-kontroller vid inresa till Sverige tas nu upp i riksdagen. Bakgrunden är en debattartikel, undertecknad av bland andra Kommunals ordförande Malin Ragnegård, Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg, Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg och Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Reseavdrag, energiskatt och elbusspremie i riksdagsmotioner

Flera förslag som gäller kollektivtrafik och bussbransch tas upp i de motioner (förslag) som enskilda riksdagsledamöter har lämnat in under hösten. Det visar en kartläggning som Sveriges Bussföretag har gjort. Frågan om reseavdragen återkommer i motionerna, likaså energiskatter, elbusspremie, lån till körkort för yrkesförare och en nationell strategi för kollektivtrafiken.

Så blir nya trafikutskottet

Det är nu klart vilka ledamöter som ska ingå i Riksdagens trafikutskott under den kommande mandatperioden. Ordförande för trafikutskottet är Ulrika Heie (C). Thomas Morell (SD) är vice ordförande. Trafikutskottet har ansvar för olika frågor om kommunikationer. Det handlar om biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och IT. Vi ger er namnen på samtliga ledamöter och suppleanter i det nya trafikutskottet.

Klart: Reseavdraget ersätts med skattereduktion

Nu har riksdagen beslutat att reseavdraget ska ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. Det innebär att alla kommer att beskattas lika, oavsett om man kör bil, åker kollektivt, cyklar eller samåker till jobbet. Idag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet.

Färdtjänst för synskadade blir riksdagsfråga

Att allt fler blinda och gravt synskadade nekas tillstånd till färdtjänst blir nu en riksdagsfråga. Det är trafikutskottets ordförande, riksdagsledamoten Jens Holm (V), som vill ha besked av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vad ministern tänker göra för att alla synskadade med behov av färdtjänst också ska få rätt till färdtjänst.

Enklare hantering av hittegods

Regeringen lämnade på tisdagen över ett förslag till riksdagen om en ny lag om hittegods i kollektivtrafiken. Delvis stämmer den nya lagen överens med hur trafikföretagen idag hanterar hittegods, men enligt regeringen är syftet med lagen att förtydliga reglerna och förenkla hanteringen av kvarglömt gods för trafikföretagen.

Lagen gäller föremål som har glömts kvar på buss, tåg, spårvagn, tunnelbana eller fartyg, likaså inom vissa områden i anslutning till kollektivtrafiken.

Enligt lagförslaget ska den som tar hand om upphittad egendom lämna över det till det aktuella trafikföretaget, istället för att anmäla fyndet till polsen, ungefär som det är idag.

Men lagförslaget innebär också att trafikföretagen inte längre ska behöva sälja egendom som blir kvar hos företagen. Det innebär att egendomen tillfaller trafikföretaget om ägaren inte hämtar ut sin egendom. Den nya lagen ska börja gälla den 1 augusti.

Ägarfamiljer får nobben av finansministern

Ägare till familjeföretag och deras familjemedlemmar fortsätter att stå utan stöd till korttidsarbete. Det slår finansminister Mikael Damberg (S) fast i ett skriftligt svar på en fråga från riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S). Bakgrunden är att ägarfamiljerna i familjeföretag ofta arbetar i sitt företag och kunde få stöd för korttidsarbete fram till slutet av september i fjol. Sedan försvann möjligheten. Det var efter ett besök hos Charterbuss i Kristinehamn som Lars Mejern Larsson skrev till finansministern

Riksdagsfråga om ägarfamiljer efter besök hos bussbolag

Ett besök hos bussföretaget Charterbuss i Kristinehamn leder nu till att situationen för familjeägda företag tas upp i riksdagen. Det är den socialdemokratiske riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson från Värmland som vill veta om finansminister Mikael Damberg (S) kommer att göra något för att lätta den ekonomiska pressen för familjeägda företag, både i bussbranschen och i övrigt.

Elbussar, fordonsskatt och omkörningsförbud i rekordstor motionsflod

En rad frågor som gäller buss- och kollektivtrafiken tas upp i de rekordmånga motioner, alltså förslag, som riksdagens ledamöter har lämnat in till höstriksdagen. Den allmänna motionstiden löpte ut på tisdagseftermiddagen. En hastig granskning visar att ordet kollektivtrafik förekommer 169 gånger och ordet buss 94 gånger i riksdagsledamöternas totalt 4 150 motioner. Flera av de förslag som finns i floden av motioner har en stor betydelse för bussbranschen. Bussföretagens Anna Grönlund uppskattar riksdagsledamöternas intresse för branschens frågor.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)