Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Reseavdrag, energiskatt och elbusspremie i riksdagsmotioner

Flera riksdagsmotioner tar upp frågor om elbusspremie och energiskatt för eldrivna bussar. Foto: Ulo Maasing,.

Flera förslag som gäller kollektivtrafik och bussbransch tas upp i de motioner (förslag) som enskilda riksdagsledamöter har lämnat in under hösten. Det visar en kartläggning som Sveriges Bussföretag har gjort. Frågan om reseavdragen återkommer i motionerna, likaså energiskatter, elbusspremie, lån till körkort för yrkesförare och en nationell strategi för kollektivtrafiken.

I somras fattade riksdagen i bred enighet beslut om ett nytt, färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag. Trots att regeringspartierna då ställde sig bakom ett sådant nytt system, kovände man efter valet och rev upp riksdagsbeslutet. Nu har flera partier, C, MP och V, lämnat in nya förslag på ett system som ska vara färdmedelsneutralt och avståndsbaserat.

Centern anser att ”reseavdraget bör reformeras och bli avståndsbaserat och färdmedelsneutralt på sikt och när de offentliga finanserna så medger”. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att regeringen bör återkomma med ett förslag i frågan. Även två socialdemokratiska ledamöter har motionerat om att införa en färdmedelsneutral och regionalt differentierad avståndsbaserad skattereduktion för arbetsresor.

Sveriges Bussföretag har länge arbetat för en reform av reseavdraget och ser positivt på att flera partier ser samma behov. Nu avser organisationen att börja om arbetet med att skapa opinion för ett reformerat reseavdrag.

Energiskatt och elbusspremie
Centerpartiet och Vänsterpartiet vill att energiskatten på kollektivtrafik, bland annat elbussar, ska utredas. Syftet är att ta reda på hur elbussar och eldrivna kollektivtrafikfartyg kan undantas från energiskatt och verka för att elektrifierade bussar och därmed all utsläppsfri kollektivtrafik gynnas i EU-reglerna, oavsett transportslag. Idag är i Sverige spårbunden kollektivtrafik undantagen från energiskatt.

Sveriges Bussföretag står bakom förslaget och anser att det borde vara självklart att all kollektivtrafik omfattas av samma villkor.

Bussföretagen välkomnar också ett förslag om höjd elbusspremie. Bakom förslaget står Vänsterpartiet som anser att elbusspremien är en viktig insats för att stödja klimatomställningen av kollektivtrafiken. Partiet föreslår en ökning av anslaget jämfört med regeringen med 1 000 miljoner kronor 2023. I Regeringens budget avsätts 462 miljoner till klimatpremier, men bara en del av detta ska gå till elbusspremien.

Lån till förarutbildning
Socialdemokraten Adnan Dibrani föreslår i en motion att det ska bli möjligt att söka studielån via CSN för att omskola sig till yrkesförare. I motionen pekar Adnan Dibrani på bristen på yrkesförare och arbetslöshet hos grupper med lägre utbildningsnivå. Förslaget gillas av Sveriges Bussföretag.

Ett annat förslag, som också gillas av bussföretagen, kommer från Jessica Rodén (S). Hon vill att en nationell strategi för kollektivtrafiken ska tas fram. Syftet är att säkerställa utbyggd kollektivtrafik för hela landet, som gör att Sverige håller ihop, landsbygd såväl som stad och regioner.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)