Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Samhällsbarometern’

Bästa kollektivtrafiken finns i Västerås

Invånarna i Västerås är nöjdast i Sverige när det gäller kollektivtrafiken. Mer än åtta av tio västeråsare anser att kollektivtrafiken i staden fungerar väl. Det visar den årliga Samhällsbarometern där 4 600 personer i Sveriges tolv största städer har fått sätta betyg på sina städer ur en rad perspektiv. Samhällsbarometern är framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur i samarbete med Kantar Sifo.

Karlstad är bäst, Sundsvall sämst i kollektivtrafikligan

Hur väl fungerar kollektivtrafiken i Sveriges största städer? Svaret: bäst i Karlstad och sämst i Sundsvall – i alla fall enligt invånarna själva. Det visar Projektengagemangs senaste rapport Samhällsbarometern.

Svenskarna om framtiden: mer el, kollektivtrafik och självkörande fordon

El kommer att vara det huvudsakliga drivmedlet, bilismen minskar och kollektivtrafiken kommer att dominera trafiken. Det är svenskarnas bild av framtidens trafik i våra städer. Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan år 2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden. Det visar den senaste upplagan av Samhällsbarometern, gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang.

Svenskarna dissar kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken i Sverige får inget högt betyg av svenskarna, i alla fall inte enligt Samhällsbarometrn 2016. Undersökningen har gjorts av TNS Sifo på uppdrag av konsultfirman Projektengagemang. Färre än var fjärde tillfrågad anser att det är enkelt och smidigt att ta sig runt med bussar och tåg i våra städer. Många störs samtidigt av trafikbuller.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)