Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘samhällsplanering’

Samhällsplaneringen försummar turistresor

Samhällsplaneringen och infrastrukturplaneringen försummar turismen och besöksnäringens behov. Det konstateras i en ny rapport från VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Studien tar upp turisters resande och turistresandets hållbarhet. Fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet, men besöksnäringens behov försvinner i planeringen.

Ta bussen – håll dig slank!

Att människor som väljer att resa kollektivt i stället för med bil är friskare har slagits fast i ett antal olika undersökningar. Den nordamerikanska stiftelsen Robert Wood Johnson Foundation har i ett mycket pedagogiskt diagram presenterat en rad fakta kring samhällsplanering, pendling, kollektivtrafik och hälsa. En av slutsatserna är helt brutalt: Åk kollektivt så blir du inte så fet!

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)