Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘särskild kollektivtrafik’

Elbussar med solkraft kör skolskjuts i Oslo

Hösten 2017 kan skolungdomar i delar av Oslo åka till plugget med elbussar som har solceller på taket. Det är följden av en stor upphandling som trafikhuvudmannen i Oslo, Ruter, har gjort av det som i Sverige kallas särskild kollektivtrafik. Resultatet av upphandlingen blev klart på tisdagen och är enligt Ruter början på en elektrifiering av Ruters busstrafik.

Regeringen utreder skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor

Regeringen beslutade på torsdagen att utreda reglerna för den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och riksfärdtjänst. Utredningen ska kartlägga vilka problem som gör det svårt för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av resorna i den särskilda kollektivtrafiken. Utredningen ska också föreslå lösningar.

Dalatrafik sparkar Samres och tar över i egen regi

Dalatrafik beslutade vid en extra bolagsstämma på måndagen att sparka Samres sedan företagets sätt att sköta beställningscentralen för den särskilda kollektivtrafiken (bland annat färdtjänst) i Dalarna. Istället ska Dalatrafik driva beställningscentralen i egen regi. Samtidigt har man beslutat att driftledningen för all trafik drivs i egen regi, alltså såväl allmän som särskild kollektivtrafik.

Eskilstuna kräver skärpning av skolskjuts- och färdtjänstoperatörer

Eskilstuna kommun kräver nu att de trafikföretag som utför färdtjänst, sjukresor och särskoleskjutsar i kommunen skärper sig, och det omedelbart. Anledningen är att många resenärer med den särskilda kollektivtrafiken under en tid har drabbats av brister. Problemen har varit av olika karaktär, men allvarligast har varit händelser där fordonet har kommit för sent eller inte har kommit alls.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)