Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SKL’

Bussföretagen: Färre jobb och dyrare kollektivtrafik hotar

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet blir konsekvenserna om bussföretagens möjligheter att visstidsanställa förare begränsas. Det hävdar Sveriges Bussföretag i en ny rapport som man tagit fram inför den avtalsrörelse som nu stundar mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Kommunal. Bussföretagen pekar på att politiska företrädare för SKL har signalerat att rätt till heltid ska bli norm i de kollektivavtal man tecknar med Kommunal. Parallellt med det pågår en utredning om möjligheterna att ställa kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling.

Bussföretagen: Allt bättre i upphandlingar men kostnaderna fortsätter att rusa

Allt fler upphandlingar av kollektivtrafik följer branschens gemensamma rekommendationer. Men branschen ligger långt efter tidtabellen när det gäller fördubblingsmålet. Resandet ökar, men kostnaderna fortsätter att öka mycket snabbare. Det finns också stora brister i den offentliga statistiken om kollektivtrafiken. Det framgår av en färsk rapport från Sveriges Bussföretag som presenterades på onsdagen. Rapporten visar också att kostnaden för varje kollektivresa i Kalmar län ligger långt över andra regioner i Sverige.

Stora brister i kunskap om kollektivtrafik

Hos beslutsfattare och samhällsplanerare finns det stora brister när det gäller kunskap om kollektivtrafik. Orsaken är att det på många områden som gäller kollektivtrafiken helt enkelt saknas statistik. Man vet helt enkelt inte hur saker och ting ligger till. Och skulle det finnas statistik är den ofta bristfällig. Det slås fast i en ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Barn som åker skolskjuts är bättre i plugget

Barn som åker skolskjuts, går eller cyklar till skolan är piggare och presterar bättre än barn som skjutsas av föräldrarna. Det visar en studie vid Karlstads universitet om hur barn upplever och påverkas av sina resor till och från skolan.

Ny skolskjutshandbok ute nu

Skolskjutsar är något som en stor del av landets buss- och taxiföretag arbetar med. Samtidigt är det ofta en komplex verksamhet. Nu har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kommit ut med en ny, ordentligt reviderad upplaga av Skolskjutshandboken. Redaktör för boken har en av Sveriges mest etablerade och kunniga journalister när det gäller kollektivtrafik varit, Paula Isaksson.

Norrköpingsbornas spårvägsnota: 90 miljoner extra om året

Norrköpingsborna får punga ut med närmare 90 miljoner kronor extra varje år för trafiken på stadens två spårvägslinjer, jämfört med om trafiken på de båda linjerna hade körts med buss. Det framkommer av den öppna jämförelse av kollektivtrafiken i landet, län för län, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen presenterade. Det innebär att varje spårvägsresa i Norrköping i genomsnitt kostar skattebetalarna cirka 26 kronor mer än om resan hade gjorts med buss.

”Vi är inte så dåliga i Sörmland”

”Våra bussar är inte så dåliga när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade”. Det hävdar ansvariga på Länstrafiken i Södermanland sedan man hamnat i riksbotten när det gäller tillgänglighet i den öppna jämförelse av kollektivtrafiken län för län som publicerades på torsdagen. Bakom de öppna jämförelserna står SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ledare: Miljardrullning i skymningsland

För första gången har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterat en öppen jämförelse när det gäller kollektivtrafiken i landet, län för län, region för region. Tanken är att jämförelsen ska återkomma årligen. Det är ett bra initiativ. Rätt använd kan det bidra till att vi får mer kollektivtrafik för pengarna – att de miljarder som främst kommuner och landsting lägger ner på kollektivtrafiken används så effektivt som möjligt.

Kollektivtrafiken kartlagd i öppen jämförelse – Dalarna i marknadsbotten – Stockholm i skattetopp

Dalarna är det län i Sverige där kollektivtrafiken har den klart lägsta marknadsandelen, futtiga åtta procent. Samtidigt har Dalarna de fullaste bussarna i landet med 21 passagerare per buss vilket är en klart högre beläggning än till och med Stockholms län som har en beläggning på 15 personer per buss, samtidigt som kollektivtrafikens marknadsandel i huvudstadslänet är högst i landet, 50 procent.

Svenska mijözoner kan vara olagliga

De miljözoner som finns i en rad svenska städer kan vara olagliga eftersom trafikförordningen är så formulerad att den inte ger kommuner rätt att fatta beslut om miljözon. Det har Länsstyrelsen i Malmö konstaterat sedan en lastbilsåkare hade sökt dispens från bestämmelserna i den miljözon som finns i Malmö. Tekniska nämnden i Malmö avslog åkarens begäran, men efter ett överklagande till Länsstyrelsen fick åkaren rätt.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)