Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Spårväg Syd’

Forskarkritik mot spårvägsprojekt: varken samhällsekonomi eller alternativ utreddes

Planeringen av det stora spårvägsprojektet Spårväg syd i Stockholm får bister kritik av två etablerade trafikforskare som har granskat planeringen. I en ny rapport konstaterar de att den samhällsekonomiska kalkylen inte verkar spela någon större roll för beslutet att investera i spårvägen eller inte. Politikerna har inte heller räknat på några alternativ till spårvägen, exempelvis BRT (Bus Rapid Transit). Det riskerar att leda till dåligt utnyttjande av allmänna medel eftersom det finns en risk att mer lönsamma projekt inte tas upp för utredning, slår forskarna fast.

(S)-krav på tvärgående stombussar

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kräver nu att (M) i landstinget snarast söker statlig medfinansiering för att skapa en ny tvärgående stombusslinje i södra Storstockholm. Linjen ska gå från Kungens kurva till Orminge i Nacka via Älvsjö och Gullmarsplan, den sträcka som åtminstone delvis är tänkt att trafikeras av en eventuell Spårväg Syd.

Bussföretagen sågar ekonomiskt omotiverad spårväg

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag sågar planerna på Spårväg Syd i Storstockholm. Man skriver till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting att SL själv har konstaterat att spårvägen inte är motiverad vare sig samhällsekonomiskt eller av kapacitetsskäl. Satsa istället på BRT, skriver Sveriges Bussföretag.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)