Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Storstockholm’

Fortsatt svårt för Stockholms stombussar

De blå stombussarna i Stockholm fortsätter att drabbas av dålig framkomlighet. I själva verket försämrades framkomligheten för stombussarna något i fjol, jämfört med året innan. Det framgår av en rapport som SL på tisdagen presenterade för trafikpolitikerna i Region Stockholm: Stombussbokslut 2018.

Bättre än väntat för SL-trafiken men bussarna når inte målet

Ekonomin för kollektivtrafiken i Storstockholm har utvecklats bättre än väntat. Det framgår av SL:s tertialrapport för årets första fyra månader. Bussresandet kommer dock enligt prognoserna att landa långt under årets mål. Anledningen är den dåliga framkomligheten för bussarna i Stockholms innerstad. SL svarar för drygt hälften av allt kollektivresande i Sverige.

Snabbare bussar i Storstockholm

Trenden med en allt långsammare busstrafik i Storstockholm har brutits. Nya siffror visar att bussarna i Stockholms län rullar snabbare. ”Det är glädjande, men vi ska göra mer. Bussresenärerna ska komma fram fortare. Det är mitt viktigaste uppdrag”, säger Tomas Eriksson (MP) som har det politiska ansvaret för framkomligheten i kollektivtrafiken i Region Stockholm.

Transdev satsar på VDL i Storstockholm

Kollektivtrafikoperatören Transdev har beställt 59 bussar från VDL för trafik i norra Storstockholm. Bussarna ska från juni nästa år sättas i trafik i Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna, sedan Transdev tidigare i år vunnit SL:s trafikupphandling där. Beställningen stärker banden mellan Transdev och VDL. I juni kommer Transdev också att leverera 25 fullelektriska ledbussar för trafik i Umeå, där redan idag 30 stadsbussar från VDL går i trafik.

Fjorton nya busslinjer och 127 000 nya bussavgångar i Storstockholm

Busstrafiken i Storstockholm utökas kraftigt i december. För en kostnad på närmare 160 miljoner kronor kommer SL-trafiken att få fjorton nya busslinjer med 127 000 nya bussavgångar 2019, skriver Svenska Dagbladet. Största ökningen sker utanför Stockholms innerstad.

Bara fossilfria bussar i Storstockholm

Som första huvudstadsregion i världen har Stockholmsregionen nu en helt fossilfri kollektivtrafik på land, i och med att de sista SL-bussarna som drevs på icke förnyelsebara drivmedel nu har fasats ut. Vid årsskiftet försvann sju av de nio kvarvarande dieselbussarna och sedan fanns bara två små bussar kvar – en på Tynningö och en på Ornö. Först ställdes Tynningöbussen om och nu har även bussen på Ornö börjat tankas med förnyelsebart drivmedel.

Nytt förslag om superbuss i Storstockholm

Centerpartiet i Stockholms läns landsting föreslår nu en ringlinje, eller åtminstone en halv ringlinje, med expressbussar i Stockholmsregionens yttre delar. Linjen ska ha snabb och tät trafik, som en spårväg eller ett pendeltåg.

Biljettkontrollanter uppmanas till fusk enligt facket

Fackförbundet Seko anklagar ISS Biljettkontroll, som sköter biljettkontrollerna i kollektivtrafiken i Storstockholm, för att uppmana sina anställda att fuska. Metoder för hur det ska gå till lärs enligt Seko ut redan på utbildningen av medarbetarna. Enligt Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko, har alla kontrollanter som Seko talat med intygat att det förhåller sig så.

Halv miljard för tryggare kollektivtrafik i Storstockholm

Allianspartierna i Stockholms läns landsting vill ha en storsatsning på ökad trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken i Stockholms län. Under kommande år vill allianspartierna satsa runt en halv miljard på förstärkt skydd av kollektivtrafiken i form av exempelvis en kraftig utökning av antalet väktare.

Regeringen höjer trängselskatten i Stockholm

Regeringen kommer på torsdagens regeringssammanträde att föreslå ändrade och höjda trängselskatter i Stockholm. Förändringarna är en följd av Sverigeförhandlingen och har tagits fram tillsammans med Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Solna stad, Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun. Även i fortsättningen ska trängselskatten vara en statlig skatt och inte en skatt vars användning kontrolleras regionalt eller lokalt.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)