Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Storstockholm’

SL bantar busstrafiken

SL i Storstockholm bantar från och med måndag busstrafiken på grund av det nya coronaviruset, Covid-19. Syftet är, uppger SL, att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik. För att möta nuvarande och kommande frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare justeras antalet avgångar i busstrafik, spårvägstrafik och lokalbana i Stockholms län från och med måndag den 23 mars. Pendeltågen och tunnelbanan kör som vanligt tills vidare.

SL-resenärer missnöjda med trängsel på bussar

De som reser med SL i Storstockholm var i januari rekordnöjda med kollektivtrafiken. 83 procent av resenärerna uppgav i fjol att de var nöjda med SL-trafiken. Det är det högst uppmätta resultatet någonsin. Allra mest nöjda var de som reste med pendelbåtarna där 97 procent av resenärerna var nöjda. Bussarna ökade med tre procentenheter till 81 procent från december 2019 till januari 2020, men det är värt att komma ihåg att årets vinter knappast gör skäl för namnet i Storstockholm. SL-trafiken svarar för mer än hälften av all kollektivtrafik i Sverige.

Bussarna stod stilla när SL missade målet

2019 blev ett nytt rekordår för kollektivtrafiken i Region Stockholm, det vill säga SL. Totalt gjordes i fjol 861 miljoner resor med SL. Det är 17 miljoner fler resor än under 2018 och 41 miljoner fler resor än 2017. Men bussresorna står stilla, tunnelbanan backar och SL nådde inte i fjol sina egna mål när det gäller resandet. Det framgår av SL:s verksamhetsberättelse som läggs på politikernas bord i nästa vecka. Ekonomiskt blev dock året bra för SL.

15 000 lockas med fria SL-resor

15 000 personer kommer i slutet av mars att väljas ut av SL i Storstockholm och få ett erbjudande om att provåka gratis med SL under två veckor. Kampanjen, som pågår just nu, genomförs varje år av SL i samarbete med de företag som kör SL:s busstrafik. Syftet med provåkandet är att utvalda resenärer får uppleva de fördelar som finns med kollektivtrafiken.

”Låt bussen fota felparkerare”

Hundratusentals resenärer sinkas varje dag av bilar som blockerar bussfiler. Vi vill installera kameror på bussarna . Men den nuvarande och tidigare regeringar har inte sett till att göra den lagändring som krävs. Det skriver Tomas Eriksson(MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i en debattartikel i Stockholm direkt. I en modern storstadsregion kan inte felparkerade bilar få stå i vägen för bussresenärer som har bråttom till jobb och hämtning på förskola, skriver Eriksson.

Socialt kurage efterfrågas av resenärer

Närmare nio av tioresenärer  skulle känna sig tryggare i kollektivtrafiken om de visste att medresenärerna skulle hjälpa till vid en otrygg situation. Men samtidigt tycker de att det sociala kuraget ofta lyser med sin frånvaro. Bara tre av tio anser att deras medresenärer visar socialt kurage, eller som SL i Storstockholm kallar det, kollektivkurage. Det visar SL:s trygghetsundersökning som genomfördes i oktober där drygt 1 000 personer svarade på frågor om sin upplevelse av tryggheten i kollektivtrafiken..

163 000 fler bussturer i Storstockholm

Busstrafiken i Storstockholm utökas 2020 med totalt 162 669 fler avgångar, jämfört med innevarande år. Det är en del av innebörden i den blågröna koalitionens trafikbudget i Region Stockholm. Bland annat får regionen två nya, tvärgående linjer för pendlare.

Fortsatt svårt för Stockholms stombussar

De blå stombussarna i Stockholm fortsätter att drabbas av dålig framkomlighet. I själva verket försämrades framkomligheten för stombussarna något i fjol, jämfört med året innan. Det framgår av en rapport som SL på tisdagen presenterade för trafikpolitikerna i Region Stockholm: Stombussbokslut 2018.

Bättre än väntat för SL-trafiken men bussarna når inte målet

Ekonomin för kollektivtrafiken i Storstockholm har utvecklats bättre än väntat. Det framgår av SL:s tertialrapport för årets första fyra månader. Bussresandet kommer dock enligt prognoserna att landa långt under årets mål. Anledningen är den dåliga framkomligheten för bussarna i Stockholms innerstad. SL svarar för drygt hälften av allt kollektivresande i Sverige.

Snabbare bussar i Storstockholm

Trenden med en allt långsammare busstrafik i Storstockholm har brutits. Nya siffror visar att bussarna i Stockholms län rullar snabbare. ”Det är glädjande, men vi ska göra mer. Bussresenärerna ska komma fram fortare. Det är mitt viktigaste uppdrag”, säger Tomas Eriksson (MP) som har det politiska ansvaret för framkomligheten i kollektivtrafiken i Region Stockholm.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)