Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘taxor’

Klart med nya zoner i väst

Nu är det klart hur det nya zonsystemet och de nya biljettpriserna i kollektivtrafiken i Västra Götaland kommer att se ut. På torsdagen klubbade politikerna i regionen priserna i Västtrafiks nya biljettutbud. Priserna ska bli mer enhetliga än tidigare och en resa kommer kosta lika mycket oavsett i vilken zon resan görs.

Snabb prisökning i kollektivtrafiken

Biljettpriserna i kollektivtrafiken ökar mycket snabbare än konsumentpriserna i övrigt. Det rapporterar Ekoredaktionen vid Sveriges Radio som har kartlagt prisutvecklingen i kollektivtrafiken under tio år, både för enkelbiljetter och månadskort. Konsumentprisindex (KPI) har under den senaste tioårsperioden ökat med tolv procent, medan prisutvecklingen i kollektivtrafiken har varit nästan tre gånger så kraftig, 43 procent.

Billigare för barn och unga i Skellefteå

Bussföretaget Skellefteå buss sänker priset kraftigt på periodkort för barn i stadstrafiken i Skellefteå. I genomsnitt handlar det om en prissänkning på närmare 40 procent utslaget över de olika resezonerna. Sänkningen gäller alla i åldrarna 7 – 19 år. Yngre barn åker som tidigare avgiftsfritt.

Dyrare i Dalarna

Från den 1 april höjs biljettpriserna hos Dalatrafik med i genomsnitt sex procent. Det beslutade regionfullmäktige i Region Dalarna på måndagen. Ett 30-dagars länskort för vuxna över 25 år höjs från 1 430 kronor till 1 515 kronor.

Prischock i Göteborg

De som reser regelbundet med kollektivtrafiken i Göteborg möts av en chockprishöjning efter sommaren. Göteborgs stad subventionerar idag månadskorten för resor inom Göteborg med 130 kronor per kort och månad, men nu har staden sagt upp sitt avtal om subventionen med Västtrafik. Avtalet är uppsagt från den 1 september.

Forskare varnar: Indragna bussturer underminerar klimatomställning

”Att dra in kollektivtrafik baserat på analyser av enskilda turers ekonomiska lönsamhet riskerar att underminera människors tilltro till det övergripande politiska målet, klimatomställningen. Det riskerar också att bygga på människors misstro gentemot politiker. Att dra ner kollektivtrafiken på till exempel landsbygden riskerar i förlängningen klimatomställningen.” Det varnar fem trafikforskare och trafikkonsulter i en debattartikel i Sydsvenskan på måndagen.

Luxemburg: Nolltaxa på bussen i hela landet

All kollektivtrafik i Luxemburg blir avgiftsfri från nästa sommar. Då införs nolltaxa på bussar, spårvägar och tåg i hela storhertigdömet som därmed blir första land i världen med helt avgiftsfri kollektivtrafik, rapporterar den brittiska tidningen Guardian. Bakom satsningen ligger den omvalda koalitionsregeringen i Luxemburg med premiärminister Xavier Bettel i spetsen.

Praktfullt zonbråk i Västra Götaland

Planerna på att göra om 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till endast tre gick på tisdagen i stå. Istället för att klubba förändringen beslutade regionfullmäktige i västra Götalandsregionen att skicka tillbaka förslaget till regionstyrelsen för vidare utredning. Bakom kravet på återremiss stod Socialdemokraterna som fick med sig Vänsterpartiet. Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) är frustrerad. ”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet obstruerar bara”, säger hon.

Fritt för seniorer i Malmö

Alla Malmöbor som har fyllt 70 år kommer att få resa avgiftsfritt med bussar och tåg inom Malmö. Det beslutade kommunfullmäktige i Malmö på onsdagen när man klubbade kommunens preliminära budget för 2019. De avgiftsfria resorna gäller dock inte under högtrafik.

Bara vinnare på tidsdifferentierade taxor

Tidsdifferentierade taxor i kollektivtrafiken kan ge både fler resenärer och minskat behov av ekonomiskt stöd. Det konstaterar två forskare vid konsultföretaget Urbanet Analyse i en analys som man har gjort på uppdrag av det norska Samferdseldepartementet, det vill säga kommunikationsdepartementet. De båda presenterar sina slutsatser i en artikel i den norska facktidningen Samferdsel som ges ut av Transportökonomisk Institutt (TÖI) i Oslo.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)