Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘TÖI’

Norska forskare: ”Elbussar ger mest nytta för pengarna”

Elbussar i stadstrafik ger från år 2020 mest klimat- och miljövinst för pengarna. Det slår forskare vid norska TØI, Transportökonomisk Institutt fast en ny rapport om klimat- och miljövänliga transporter fram till 2025. I rapporten värderar man olika möjliga tekniska lösningar för buss. Där slår man också fast att snabbladdning vid ändhållplatserna är en investering som lönar sig vid full användning av elbussar i norska städer i framtiden.

Snabba byten gör resenärer nöjda

Trots att bytespunkter har börjat stå i fokus mer än tidigare har det gjorts få undersökningar om hur resenärer med kollektivtrafik upplever existerande bytespunkter. Samtidigt kommer utvecklingen av kollektivtrafiken troligen att göra det vanligare att resenärer måste byta under resans gång. Och det behöver inte göra att de blir mer missnöjda med resan – men då måste bytespunkterna leva upp till resenärernas krav. Det konstateras i en ny rapport från Transportøkonomisk Institut (TØI) i Norge.

Euro VI-bussar håller måttet, bilar förorenar otillåtet mycket

Bussar med Euro VI-teknologi klarar utsläppsgränserna medan dieseldrivna personbilar släpper ut mycket mer än de godkända värdena av såväl kväveoxider som koldioxid. Det framgår av en ny rapport från det norska forskningsinstitutet TØI, Transportøkonomisk Institutt. Rapporten bygger på undersökningar som TØI har gjort tillsammans med finska VTT på uppdrag av det norska vägverket, Statens Vegvesen. Rapporten bygger på mätningar av fordonen i verklig trafik.

Snabbladdade elbussar ekonomiskt konkurrenskraftiga

Den nordnorska staden Tromsö siktar nu på att hela eller delar av busslinjenätet i staden ska trafikeras med elbussar inom tio – tolv år. Nu har man satt igång ett skyndsamt arbete för att få det hela på plats. Forskare har konstaterat att snabbladdade elbussar är ekonomiskt konkurrenskraftiga med dieselbussar.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)