Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikförsörjningsprogram’

Omstart i väst

Fram till år 2025 ska kollektivtrafiken i Västra Götaland ha vunnit tillbaka vad man förlorat i resande på grund av covid-19-pandemin. Fokus för kollektivtrafiken under nästa år är en omstart i hållbar riktning med kollektivtrafik, cykel och gång. Det slog politikerna i regionfullmäktige i Västra Götaland fast på tisdagen när man antog ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram.

”Kollektivtrafikmyndigheter måste förstå och följa lagen”

I början av 2012 fick Sverige en ny kollektivtrafiklag. Men fortfarande, fem år senare, klarar inte en enda regional kollektivtrafikmyndighet att följa lagen utan anmärkning. Många myndigheter får en rad anmärkningar. Det visar en granskning som Transportstyrelsen har gjort av de regionala trafikförsörjningsprogrammen. ”De regionala kollektivtrafikmyndigheterna måste lära sig att förstå och följa lagen”, skriver Transportstyrelsen i sin rapport.

Med sikte på att bli etta i Sverige

Sveriges mest nöjda resenärer i kollektivtrafiken. Det är ett av de mål som Region Örebro län har satt upp i sitt nya trafikförsörjningsprogram. År 2025 ska målet vara nått. Programmet beskriver de mål som regionen har för kollektivtrafiken fram till 2025, liksom vilka utvecklingsbehov som finns de närmaste fyra – fem åren. Fler män ska också lockas att resa kollektivt. Idag dominerar kvinnorna på bussar och tåg.

Fler superbusslinjer planeras i Skåne

Malmös eget koncept för superbussar som kallas för MalmöExpressen kommer att utvidgas tlll fler linjer i staden under de kommande tio åren. Även Helsingborg ska få en superbusslinje, HelsingborgsExpressen. Dessutom ska satsningar göras på flera nya regionbusslinjer. Det framgår av förslaget till ett nytt trafikförsörjningsprogram för Region Skåne som las fram på tisdagen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)