Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikförvaltningen i Region Stockholm’

SL-trafikens kris: Tjugotal busslinjer försvinner – färre turer i annan trafik

Kollektivtrafiken i Storstockholm står inför nerskärningar utan motstycke. Ett tjugotal busslinjer i SL-trafiken i Storstockholm läggs ner, på andra linjer kan trafiken glesas ut och trafikeringstiderna minskas. Även i tunnelbanan kan det bli glesare trafik, både kvällstid och viss tid på dagarna, likaså i pendeltågstrafken och på spårvägarna.  Det föreslår trafikförvaltningen i Region Stockholm, SL, i en lista på åtgärder som på fredagen skickades ut till de 26 kommunerna i Stockholms län. I listan presenterar SL hur man vill att trafiken ska se ut 2024. SL beskriver det ekonomiska läget för kollektivtrafiken som ”historiskt tufft”. SL svarar för ungefär hälften av hela landets kollektivtrafik.

Tre företag konkurrerade om SL:s senaste miljardupphandling

Sju företag kom in med anbudsansökan till SL:s stora upphandling av busstrafiken i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna där politikerna i Region Stockholms trafiknämnd fattade tilldelningsbeslut på tisdagen. Av de sju företagen valde endast tre att lägga anbud på den stora upphandlingen: Keolis, Nobina och VR Sverige. Som vi tidigare rapporterat vann Keolis upphandlingen som vid trafikstarten den 19 augusti nästa år omfattar 54 busslinjer och 1 400 busshållplatser. 80 procent av trafiken ska köras med elbussar. Avtalet löper på tio år och SL räknar med att trafiken blir billigare än idag.

Fusket i SL-trafiken ”normalt”: 327 miljoner

Efter en kraftig uppgång under covid-19-pandemin återgick fuskåkningen i kollektivtrafiken i Storstockholm i fjol till ”normal” nivå, det vill säga samma nivå som innan pandemin. Det konstaterar SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm. SL:s inkomstbortfall på grund av fusket uppgick i fjol till cirka 327 miljoner kronor.

Slopade direktbussar och glesare trafik när SL miljardupphandlar

Stora förändringar stundar i busstrafiken i södra Storstockholm när den ska upphandlas. SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, planerar för att glesa ut trafiken och slopa direktbussar in till Stockholm. Busstrafiken på Södertörn ska också elektrifieras och upphandlingen delas upp i två trafikpaket istället för dagens enda stora. SL kommer också att gå ifrån dagens hundraprocentiga incitamentsavtal, till en blandning en kombination av incitaments- och produktionsavtal. Värdet på de nya trafikavtalen beräknas av SL till som mest 10,8 miljarder kronor.

M: Skicka SL-bussar till Ukraina

Moderaterna i Region Stockholm vill att SL i Storstockholm donerar bussar till Ukraina. Av de drygt 2200 bussar som i dag rullar i SL-trafiken äger SL själva över 100 bussar enligt M. Det är bussar som Moderaterna nu vill att Trafikförvaltningen undersöker om de går att donera till Ukraina. ”Vår förbannade skyldighet”, säger Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

SL: Fortsatt återhämtning efter pandemin

Resandet med SL i Storstockholm har fortsatt att återhämta sig efter pandemin och var i augusti 83 procent av 2019 års nivå. I september gick SL också om bilen när det gäller marknadsandel av det motoriserade resandet i Region Stockholm.  Men de ekonomiska sviterna efter pandemin hänger kvar. Fram till och med september är SL:s biljettintäkter 913 miljoner kronor lägre än budget, trots att biljettintäkterna har återhämtat sig snabbare än resandet. Nu börjar också SL:s kostnader till följd av det ryska angreppskriget på Ukraina och andra faktorer att dra iväg.  Det framgår av SL:s månadsrapport för september. SL svarar för ungefär hälften av all kollektivtrafik i landet.

Sammanbrott för SL:s biljettläsare

De nya biljettläsarna i SL-trafiken krånglar – och accepterar inte de betalkort och appbiljetter som de ska. I tunnelbanan och pendeltågssystemet är ungefär var tionde biljettläsare ur funktion. SL skyller på det ökade resandet efter pandemin. ”Belastningen i systemet har ökat mycket”, säger Henrik Palmér, försäljningsansvarig på trafikförvaltningen vid Region Stockholm till Svenska Dagbladet.

Mesta busslinjen kan få 21-metersbussar

Sveriges mest belastade busslinje, stomlinje 4 i Stockholms innerstad, kan i framtiden få 21-metersbussar. Det är en av de åtgärder som SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, överväger för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. SL har utrett 21-metersbussar på linje 4 och bedömer att trängseln på bussarna skulle minska och körtiderna kunna kortas av, skriver lokaltidningen Mitti. Idag trafikeras linje 4 med 18,75-meters ledbussar.

SL blir lokal värd för Persontrafikmässan

SL, det vill säga Trafikförvaltningen Region Stockholm, engagerar sig nu i den stora branschmässan Persontrafik 2022 och medverkar som lokal värd för mässan. Mässans seminarieprogram har i år stort fokus på utveckling av kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschens viktiga delaktighet i att bygga hållbara samhällen. I programmet ingår även Färdtjänst- och Skolskjutsdagarna. Persontrafik äger rum 25-27 oktober på Stockholmsmässan.

Bättre än väntat för SL

SL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Stockholm, överträffade förväntningarna under pandemiåret 2021 enligt siffror från Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Rekordmånga resenärer var nöjda med SL-trafiken och om man räknar bort pandemins effekter på ekonomin gjorde SL ett resultat på plus 681 miljoner kronor i förhållande till budget. Det är 277 miljoner över resultatkravet.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)