Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikförvaltningen i Region Stockholm’

Mesta busslinjen kan få 21-metersbussar

Sveriges mest belastade busslinje, stomlinje 4 i Stockholms innerstad, kan i framtiden få 21-metersbussar. Det är en av de åtgärder som SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, överväger för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. SL har utrett 21-metersbussar på linje 4 och bedömer att trängseln på bussarna skulle minska och körtiderna kunna kortas av, skriver lokaltidningen Mitti. Idag trafikeras linje 4 med 18,75-meters ledbussar.

SL blir lokal värd för Persontrafikmässan

SL, det vill säga Trafikförvaltningen Region Stockholm, engagerar sig nu i den stora branschmässan Persontrafik 2022 och medverkar som lokal värd för mässan. Mässans seminarieprogram har i år stort fokus på utveckling av kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschens viktiga delaktighet i att bygga hållbara samhällen. I programmet ingår även Färdtjänst- och Skolskjutsdagarna. Persontrafik äger rum 25-27 oktober på Stockholmsmässan.

Bättre än väntat för SL

SL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Stockholm, överträffade förväntningarna under pandemiåret 2021 enligt siffror från Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Rekordmånga resenärer var nöjda med SL-trafiken och om man räknar bort pandemins effekter på ekonomin gjorde SL ett resultat på plus 681 miljoner kronor i förhållande till budget. Det är 277 miljoner över resultatkravet.

Keolis överklagar största bussupphandlingen

Årets största upphandling av busstrafik avgjordes den 19 oktober. Då fattade politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm tilldelningsbeslut gällande busstrafiken i Nacka/Värmdö samt i Huddinge/Botkyrka/Söderort i Storstockholm. Nobina vann de båda upphandlingspaketen. Idag körs trafiken av Keolis som nu har begärt att förvaltningsrätten i Stockholm överprövar tilldelningsbeslutet.

Årets största upphandling avgjord – storslam för Nobina (uppdaterad)

Årets i särklass största upphandling av busstrafik avgjordes på tisdagen när trafiknämnden i Region Stockholm fattade tilldelningsbeslut gällande busstrafiken i Nacka/Värmdö samt i Huddinge/Botkyrka/Söderort i Storstockholm. Trafiken i de båda områdena körs idag av Keolis .
I framtiden får Nobina all trafik. Kontrakten innehåller till stor del elbussar, vilket blir första gången som elbussar introduceras i större skala i Stockholmsområdet. Båda avtalen har trafikstart i april 2023 och är sammanlagt värda cirka 12,7 miljarder SEK under avtalstiden på tio år. Inga optionsår följer.

SL: ”Låt ordningsvakter bötfälla tjuvåkare”

Ordningsvakterna i kollektivtrafiken behöver utökade befogenheter, fler verktyg och rätt utbildning. Det hävdar SL, trafikförvaltningen i Region Stockholm, i sitt remissvar om den nya ordningsvaktslagen. Bland annat vill SL att ordningsvakter ska kunna bötfälla för tjuvåkning och nedskräpning. SL vill också utöka ordningsvakternas befogenheter när det gäller kroppsvisitering.

Stombussar står stilla en fjärdedel av tiden

De blå stombussarna i Stockholms innerstad står stilla under en fjärdedel av den totala körtiden. Antingen står bussarna vid hållplats eller så har de fastnat i trafiken. Ändå har hållplatstiderna minskat något därför att pandemin har medfört ett minskat resande och därmed färre påstigande. För att säkra god framkomlighet för alla stombussar skulle det krävas investeringar på 2,5 miljarder, men hittills har bara 208 miljoner investerats. Det konstaterar Trafikförvaltningen i Region Stockholm i sin senaste analys av stombusstrafiken i Storstockholm, Stombussrapport 2020.

”Regioner har förlorat kontrollen över konsulterna”

Konkurrensen sätts ur spel och regionerna har förlorat kontrollen. Det hävdar Innovationsföretagen mot bakgrund av en ny undersökning som organisationen har gjort. Den visar att så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Enbart SL i Storstockholm har spenderat 1,5 miljarder kronor på en enda konsultmäklare i fjol.

Hon ska leda kollektivtrafiken i Region Uppsala

Till ny trafikdirektör i Region Uppsala har utsetts Karin Svingby. Hon är idag avdelningschef inom trafikförvaltningen i Region Stockholm. Karin Svingby efterträder Johan Wadman som trafikdirektör och tillträder sin tjänst den 1 oktober. I sin nya befattning ska Karin Svingby leda utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen.

SL: Skyddsglas för bussförare ger inte fler tillbud (uppdaterad)

Skyddsglas vid förarplatsen på bussarna har inte ökat olycksrisken. Det konstaterar SL, det vill säga Trafikförvaltningen vid Region Stockholm, i två skrivelser till politikerna i regionens trafiknämnd. Där uppger SL-chefen David Lagneholm också att en intern undersökning som en stor operatör har gjort bland bussförarna har påvisat att en stor majoritet av dessa ansåg skyddsglasen vara en bra lösning.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)