Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafiknämnden i Stockholms läns landsting’

Nybyggaaravtal ska fixa buss till nya områden

Alliansen i Stockholms läns landsting vill införa vad man kallar nybyggaravtal så att kollektivtrafiken kommer igång i nya bostadsområden mycket tidigare än idag. Avtalen skulle göra det möjligt att få kollektivtrafik i nya områden på ett tidigt stadium, innan invånarantalet är tillräckligt stort för att SL ska börja köra där.

Återhämtning i SL:s busstrafik

Efter de drastiska nerskärningarna i busstrafiken i Storstockholm förra hösten sker i vinter en viss återhämtning. Men återhämtningen är begränsad – den handlar om drygt 100 avgångar sammanlagt på busslinjerna i Stockholms län. Totalt 78 busslinjer får ökad trafik, men ungefär hälften så många, 35 linjer, många får minskad trafik eller läggs ner vid tidtabellsskiftet den 11 december.

Klart för enhetstaxa i Storstockholm

Den under många år laddade frågan om enhetstaxa för enkelbiljetter i kollektivtrafiken i Stockholms län får i slutet av september sin lösning. Den 9 januari 2017 införs ett nytt enkelpris på enkelbiljetter i länet. Det innebär att zonsystemet försvinner och ersätts av ett biljettsystem utan zoner. Den 27 september klubbar trafiknämnden i Stockholms läns landsting det nya biljettsystemet.

Göteborgare ska leda trafikoppositionen i Stockholm

Det är nu klart vem som ska leda oppositionen när det gäller kollektivtrafiken i Storstockholm som omfattar drygt hälften av landets kollektivtrafik. På tisdagskvällen valdes Talla Alkurdi, 31 år, av Socialdemokraterna till nytt oppositionstrafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon kommer närmast från en tjänst som handläggare på Olof Palmes internationella center och efterträder Nanna Wikholm på posten.

Stora nerskärningar i januari i busstrafiken i Storstockholm

SL, dvs trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, förbereder nu stora nerskärningar i busstrafiken i Storstockholm – nerskärningar som på modernt politikerspråk kallas effektiviseringar. Glesare turer, nerlagda linjer och minskad nattrafik väntar i SL-trafiken som utgör drygt hälften av landets kollektivtrafik. Bussentreprenörerna fick tidigare i år i uppdrag att räkna på hur kostnaderna för trafiken skulle pressas med 250 miljoner om året. Nästa år ska nerskärningarna genomföras. Bussar kommer att bli över och anställningstryggheten för förarna urholkas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)