Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportföretagen’

Transportföretagen storsatsar på språkutbildning i yrkessvenska

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, gör nu med bidrag från Europeiska Socialfonden ESF en storsatsning på ett digitalt språkprojekt där medarbetare kan förbättra sin yrkessvenska. Satsningen görs mot bakgrund av att coronakrisen har drabbat stora delar av transportsektorn. Därför har Transportföretagen fått medel från ESF till att språkutveckla anställda som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, genom att stärka sina kunskaper i yrkessvenska. Syftet är både att stärka ställningen inom företaget och på arbetsmarknaden.

Eneroth: Rörligheten måste minska

För att inte sprida covid-19-smittan vidare måste svenskarna röra sig mindre. Resandet med vare sig flyg, fjärrtrafik på järnväg eller i kollektivtrafiken ligger visserligen långt under det normala, men alltjämt klart över hur det såg ut i våras. Det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens på fredagen. Där aviserade han också att regeringen är öppen för fortsatta stöd till transportnäringen, men mer konkret än så blev inte infrastrukturministern. ”Företag som kör människor kommer behöva särskilda riktade stöd, likt det man gjort i andra länder såsom i Danmark och Norge”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.  

Transportföretagen: Förläng YKB

Mot bakgrund av covid-19-pandemin är det nödvändigt att förlänga yrkeskompetensbevisen, YKB. Det anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen har nu skrivit till regeringen och begärt att den agerar och lämnar in en ansökan till EU-kommissionen om en förlängning av perioden för att gå igenom fortbildning eller förnya yrkeskompetensbeviset för yrkesförar

Omställningsstödet förlängs – ”bra men inte tillräckligt” (uppdaterad)

Regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet har enats om att förlänga omställningsstödet för företag som har drabbats hårt av coronapandemin. ”Bra, men långt ifrån tillräckligt”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag som bland annat pekar på att regeringarna i våra grannländer har gått betydligt längre än så.

Covid-19: Norge och Danmark stöttar bussbranschen – Sverige är passivt

Både i Norge och Danmark har regeringarna fattat beslut om att förlänga de statliga stödåtgärderna till rese- och besöksnäringen, åtminstone till årets slut. Därmed får bussföretagen i de båda grannländerna ett betydligt bättre stöd från sina regeringar än vad den svenska regeringen ställer upp med.

Kampanj för fortsatt stöd genom korttidspermittering

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, lanserar nu en kampanj där man kräver förlängt och förbättrat stöd för korttidspermittering. Det är den stödform som har varit mest omfattande under covid-19-pandemin, men det nuvarande systemet löper ut vid årsskiftet. Eftersom pandemiläget är oklart och vissa branscher fortsatt är hårt drabbade av samhällets åtgärder, behövs en förlängning av nuvarande villkor, anser Svenskt Näringsliv. Först ut i kampanjen är Klas Lidén på Charterbuss Resetjänst AB i Kristinehamn, som intervjuas om hur företaget nyttjat systemet för korttidspermittering. I början av 2020 hade företaget 13 årsanställda.

Elbusspremie, BRT och elskatt på bussar i återstartsprogram

En utökad klimatpremie för inköp av elbussar, satsningar på BRT och slopad elskatt för elbussar ingår i det program för en återstart av transportsektorn som på torsdagen presenterades av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Programmet föreslår också en storskalig elektrifiering av transportsektorn.

Transportföretagen beklagar kraschade Las-förhandlingar

LO:s styrelse sa på fredagen enhälligt nej till förslaget om en förnyad arbetsrätt. PTK och Svenskt Näringsliv, däremot, sa ja till det slutbud man hade att ta ställning till. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) sa på fredagskvällen att hon tänker kalla arbetsmarknadens parter till möte i nästa vecka. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, beklagar LO:s nej och anser att en utebliven reformering av Las för transportsektorn kan innebära försämrad konkurrenskraft.

Regeringen till offensiv för elektrifiering

En satsning på elektrifiering av tunga fordon presenterades på torsdagsmorgonen av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Bland annat tillsätter regeringen en elektrifieringskommission för transportsektorn. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar dagens besked från regeringen, men framhåller att det brådskar om Sverige ska nå 70-procentsmålet för transportsektorn, alltså att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

EU samordnar reserestriktioner – ”Bra men otillräckligt”

EU-länderna enades på tisdagen om en bättre samordning av sina åtgärder och reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar beslutet som ett steg i rätt riktning. Men samtidigt anser man att Europeiska rådets beslut idag är otillräckligt. “Turistbussföretagen står redo att genomföra resor på ett ansvarsfullt sätt men det finns i dagsläget alldeles för stor osäkerhet kring om det överhuvudtaget är möjligt att komma ut i Europa. Bussbranschen är helt beroende av en tydlig och långsiktig harmonisering för att kunna återstarta verksamheten”, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)