Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportföretagen’

Ny kommunikatör hos Sveriges Bussföretag

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag har nu anställt Yasemin Celebi som kommunikatör. Sedan i somras har hon bistått Sveriges Bussföretag som extern konsult. Yasemin Celebi har tidigare arbetat som kommunikatör i flera olika organisationer och bolag och har dessutom bland annat läst journalistik, digital kommunikation och grafisk formgivning samt statsvetenskap.

Transportföretagen välkomnar YKB på distans

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar det besked som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gav tidigare i veckan om att han kommer att lägga ett förslag om YKB (yrkeskompetensbevis) på distans. ”En välkommen kursändring som många företag har efterfrågat”, säger Transportföretagen.

Förarbrist kan stoppa kollektivtrafiken

Förarbristen när det gäller buss- och lastbilstrafik är skriande, framför allt i Europa och i bussbranschen är läget redan kritiskt och ett reellt hot mot kollektivtrafiken. Det skriver Transportföretagens Caj Luoma och Sveriges Bussföretags Anna Grönlund i den här debattartikeln där de också föreslår ett antal åtgärder för att förbättra situationen.

Regeringens vägsatsningar risas av Transportföretagen

Regeringens nya plan för satsningar på transportinfrastrukturen får både ris och ros från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. De satsningar på vägnätet som tas upp i planen får hård kritik. ”Underhållssatsningen räcker inte ens till att betala av på underhållsskulden”, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten. Och Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag, menar att regeringens besked inte bidrar till att skapa attraktiv och trafiksäker kollektivtrafik i hela landet, snarare tvärtom.

Hon vill ge röst åt familjeföretagen

Helen Bergh, delägare i familjeföretaget MK Bussresor, har valts in i Svenskt Näringslivs kommitté för små- och medelstora företag. SME-kommittén representerar bland annat branscherna industri, handel, hotell, transport och bygg. SME-kommittén är en rådgivande funktion till Svenskt Näringslivs styrelse och vd.

Varannan tror på ökat kollektivresande

Nästan hälften av svenskarna tror att vi kommer att resa mer kollektivt och fyra av tio tror att vägtransporterna kommer att vara elektrifierade inom tio år. Det visar en ny undersökning om svenskarnas inställning till resande och transporter som Transportföretagen har låtit göra. I Transportföretagen ingår Sveriges Bussföretag.

Branschen sågar den nationella infrastrukturplanen

Bussföretagen är beroende av en väl fungerande väginfrastruktur i hela landet. Men enligt en rapport från Transportföretagen behöver mer än var tionde väg i Sverige åtgärdas nu, något som inte avspeglas i den nya urberg, Anders Josephsonnationella planen för infrastruktur. När Busstorget i Tylösand fortsatte på fredagen handlade den första punkten om vägnätets och framkomlighetens betydelse för bussturismen.

”Värre än väntat för turistbussarna”

Under många år har bussföretag och bussresearrangörer i Sverige haft svårt att hitta rätt information hos städer, kommuner och destinationsföretag. Men när vi nu har gjort en enkel inventering visade det sig att situationen är ännu värre än vi väntade oss. Det skriver Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag och Transportföretagens vd Marcus Dahlsten i en debattartikel i Hallandsposten.

Transportföretagens internationella organisation bryter inte med Ryssland

Den internationella vägtransportbranschen bryter inte med Ryssland och Moskva. Medan massor av europeiska och nordamerikanska företag i olika branscher lämnar Moskva och Ryssland, likaså organisationer inom exempelvis idrott, näringsliv och turism fortsätter den internationella vägtransportunionen IRU att hålla sitt Moskvakontor öppet. Någon brytning med Ryssland är inte aktuell, trots det brutala ryska anfallskriget mot Ukraina. Svenska medlemmar i IRU är bland andra Sveriges Bussföretag/Transportföretagen, Sveriges Åkeriföretag samt buss- och lastbilstillverkaren Scania.

Turistnäringen kritiserar Trafikverkets plan

Branschorganisationen Svensk Turism kritiserar Trafikverket för att ta alldeles för lätt på besöksnäringens behov i verkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Och det har blivit sämre än tidigare. Förslaget har stort fokus på traditionell industri medan besöksnäringen, en basnäring som per definition bygger på att människor förflyttar sig, ges ett ytterst begränsat utrymme, anser Svensk Turism. Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring och i organisationens styrelse sitter bland andra Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt Tina Thorsell, chef samhällspolitik vid Transportföretagen.

Svensk Turism konstaterar att Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 endast innehåller en enda referens till turism och besöksnäring. Den nuvarande, gällande, planen visar på en större medvetenhet kring besöksnäringens roll som expansiv näring och betydelse för landsbygdsutveckling. Det är anmärkningsvärt att besöksnäringens behov och förutsättningar inte ges större utrymme givet den roll som basnäring besöksnäringen idag har, anser Svensk Turism.

– Ett fungerande transportsystem är en av huvudnycklarna för att vi ska nå visionen i regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. Det är därför avgörande att besöksnäringens behov och förutsättningar på ett systematiskt sätt tillgodoses i planeringen av transportinfrastrukturen, skriver Svensk Turism.

– Övergripande handlar det om ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv, att knyta samman nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur och om rättvisande beräkningsgrunder och fördelningsnycklar där besöksnäring och turism vägs in i prioriteringar och i beräkningar av samhällsekonomiska effekter.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)