Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportföretagen’

Reduktionsplikten sänks till sex procent – Transportföretagen kritiska

Regeringen och Sverigedemokraterna har nu enats om att reduktionsplikten ska sänkas till sex procent för både diesel och bensin. Det innebär att dieseln och bensinen ska späs ut med icke fossila drivmedel tills deras utsläpp minskar med sex procent, jämfört med om man inte hade spätt ut dem alls. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten varnar för att en sänkt reduktionsplikt kan bromsa transportsektorns omställning till hållbara drivmedel. I Transportföretagen ingår Sveriges Bussföretag.

Transportföretagen välkomnar satsningar på yrkesvux

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar de satsningar på yrkesvux som ingår i regeringens jobbpaket som presenterades på onsdagen. ”Vi hoppas att regeringen ser potentialen inom transportsektorn”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Busstorget: Löfte från politiken att lyfta förarbristen i EU

Under Busstorgets två dagar var bussförarbristen en fråga som diskuterades bland deltagarna. Bristen på personal är påtaglig bland företagen och särskilt inom turist- och beställningstrafiken. Det var också en punkt som statssekreteraren Johan Davidson tog upp när han mötte turistbuss- och beställningstrafikbranschen under fredagen. ”50-kilometersregeln är lite märklig”, påpekade han och lovade att lyfta frågan i EU.

Landets vägar allt sämre

Nya siffror visar att standarden på de svenska vägarna är alldeles för låg och att vägarna i landet fortsätter att försämras. Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Samtidigt är investeringarna i vägunderhåll otillräckliga för att ens säkra dagens låga standard. Särskilt illa ställt är det i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Det visar en analys som Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Analysen bygger på de senaste uppgifterna från Trafikverket om vägarnas skick.

Vårbudgeten: Inga nya satsningar på transporter eller infrastruktur

Regeringens vårändringsbudget, som lämnades till riksdagen på måndagen, innehåller inga nya satsningar när det gäller transporter eller infrastruktur. Det konstaterar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Transportföretagen anser att ”regeringens senfärdighet utgör en flaskhals när det gäller den gröna omställningen där Transportföretagen tagit ledartröjan”. Man välkomnar dock satsningar på yrkesvux för att möta kompetensbristen inom transportsektorn, samtidigt som man varnar för att kollektivtrafiken riskerar allvarliga konsekvenser om inte staten satsar mer på regioner och kommuner.

”Skatt på biogas som sockerskatt på broccoli”

”Regeringen måste omedelbart återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol. Att beskatta biogasen är som att införa sockerskatt på broccoli. Och som härsken grädde på moset riskerar 700 svenska aktörer en retroaktiv skattesmäll på mer än tre miljarder kronor.” Det skriver företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Transportföretagen (där Sveriges Bussföretag ingår) och elva andra aktörer inom tunga samhällssektorer i en debattartikel i Dagens Opinion. De varnar också för att den avskaffade skattebefrielsen för biogas leder till höjda kostnader för bland annat kollektivtrafik, åkerier och avfalls- och VA-sektorn. Därmed späds inflationen på och svenskarna får ökade kostnader.

”Sänk åldersgränsen för bussförare i EU”

Regeringen måste driva frågan om en sänkt körkortsålder för bussförare i hela EU. Likaså måste den så kallade 50-kilometersregeln bort. Det skriver Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning Transportföretagen och Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Altinget på onsdagen.

Parterna välkomnar märket

Såväl Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, som fackförbundet Kommunal välkomnar att facken och arbetsgivarna inom industrin har enats om det så kallade märket. Märket är det riktmärke för löneökningarna på arbetsmarknaden som sätts av industrins parter. De kollektivavtal som industrins parter kommer överens om blir norm för lönekostnadsökningen i övriga avtal på arbetsmarknaden. Märket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år.

Biogassmäll för 200 miljoner om året

Kollektivtrafiken i Sverige drabbas av kostnadsökningar på 200 miljoner kronor per år på grund av att skattebefrielsen av biogas avskaffades den 7 mars. Men det kan bli mycket värre. Risken finns nämligen att Skatteverket tvingas att kräva tillbaka skattebefrielsen för åren 2021 och 2022. Då kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bli återbetalningsskyldiga för ytterligare 360 miljoner kronor. Det konstaterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Fler tjejer till fordons- och transportprogrammet

Antalet tjejer som studerar på fordons- och transportprogrammet har ökat kraftigt. Under det här läsåret studerar 3 223 tjejer på programmet, vilket är en ökning med 214 elever från föregående läsår. Det visar färsk statistik från Skolverket.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)