Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportföretagen’

Transportföretagen: Elektrifieringen kräver justerade kör- och vilotidersregler

För att elektrifiera transporterna krävs det tillgång på el och laddinfrastruktur. Vad många kanske inte har tänkt på är att kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken måste justeras. Det menar branschorganisationen Transportföretagen som tillsammans med Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har tagit fram förslag till förändringar av regelverket. Ännu är det i princip bara lastbilstransporter som berörs, men när den långväga busstrafiken och beställningstrafiken med buss om några år börjar elektrifieras i större skala kommer behovet av justerade kör- och vilotider även där.

Transportföretagen välkomnar kursändring

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar, de omprioriteringar i infrastrukturplanen som regeringen aviserade dagen innan julafton. I korthet innebär planen att höghastighetstågen inte blir av och istället prioriteras upprustning och utveckling av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggnad av laddinfrastruktur.

Bussföretagen: Välkommen översyn av bussförarutbildning

Arbetsförmedlingen har beslutat att se över systemet för arbetsmarknadsutbildningarna. Ett beslut i rätt riktning, anser Sveriges Bussföretag som länge har begärt att fler bussförare utbildas och rekryteras de kommande åren. Förbättringar i arbetsmarknadsutbildningar behövs omgående, anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Bussföretagen om biodrivmedlen: ”En välkommen och glädjande julklapp”

EU-kommissionens beslut på onsdagen att godkänna Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringen ansökte tidigare i år om fortsatt skattebefrielse för åren 2023 – 2033, men EU-kommissionen har nu förlängt skattebefrielsen under fyra år, till och med 2026.

Minskad turismsatsning från regeringen får kritik

Regeringens förslag att ytterligare minska anslaget till Visit Sweden får kritik från flera håll, bland annat från Svensk Turism AB som samlar den privata delen av svensk besöksnäring. Svensk Turism är näringslivets samlade röst i turistfrågor. I budgeten skär regeringen ner anslaget till Visit Sweden, som marknadsför Sverige som turistdestination till 104,6 miljoner kronor. I fjol var anslaget 154,6 miljoner.

Bussföretagen: Regeringen öppnar för fortsatt miljardfusk och missgynnad kollektivtrafik

”Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som presenterades idag att backa och riva upp tidigare riksdagsbeslut om att införa en neutral skattereduktion oavsett färdmedel.” Det skriver Sveriges Bussföretag i en kommentar till den budget som regeringen presenterade på tisdagsförmiddagen. ”När regeringen nu backar och behåller det tidigare kritiserade reseavdraget gynnas de som fuskar och felar”, skriver bussföretagen som pekar på att 44 procent av kostnaderna för reseavdraget beror på fusk och fel enligt Skatteverket. Det kostar samhället 3,1 miljarder om året.

”Välkommet men otillräckligt till vägunderhåll”

Den satsning på vägunderhållet som infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) aviserade på måndagen är välkommen men otillräcklig, anser Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringens satsning på vägunderhållet uppgår till en miljard nästa år. 7850 miljoner förs över från järnvägsunderhållet och regeringen anslår därutöver 250 miljoner kronor till vägunderhållet.

Fordons- och transportprogrammet fortsatt poppis

Antalet elever som antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram läsåret 2022/2023 fortsätter på en hög nivå. Det visar färsk statistik från Skolverket. Siffrorna visar samtidigt att den uppgång i antalet antagna till transportsektorn viktigaste gymnasieutbildning som funnits sedan läsåret 2017/18 nu bryts. Men trots det ligger antalet antagna på höga nivåer och 34 procent över nivån från 2017/2018.

Öppning för stöd till körkortslån för blivande bussförare

Det finns en ny öppning för stöd till körkortsutbildningen för C- och D-körkort. Idag kan körkortslån tas för B-körkort. Transportföretagen, där Sveriges Bussdföretag ingår, har tidigare lyft behovet av bussförare och framhållit att det ska vara möjligt att få lån till bland annat busskort.

Transportföretagen: Välkomna förslag men bekymmersamt om vägarna

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar flera punkter i tisdagens regeringsförklaring, Men man är samtidigt orolig för att vägunderhållet inte lyfts fram, vare sig i regeringsförklaringen eller i Tidöavtalet mellan (M), (SD), (KD) och (L).

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)