Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportföretagen’

Vågar vi resa tillsammans igen?

Den 13 juni lättar regeringen på de restriktioner som hittills har gällt för inrikesresor på grund av covid-19-pandemin. Många som inte befinner sig i riskgrupperna ser fram mot att resa igen. Men vågar de? Frågan tas upp på ett webinarium som arrangeras på måndag av Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Transportföretagen får EU-pengar för kompetensutveckling

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, får 4,8 miljoner kronor från den europeiska socialfonden, ESF, för att företag som drabbats av coronakrisen ska kunna möta den ekonomiska situationen genom att kompetensutveckla sin personal. Pengarna kommer att användas till ett digitalt språkprojekt där utlandsfödda ska lära sig yrkessvenska. Projektet startar redan den 1 juni i år och kommer att pågå till den 31 december 2022.

Transportföretagen: Förlängt omställningsstöd behövs

Omställningsstödet till företagen behöver förlängas åtmninstone över sommaren. Det skriver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, i ett remissvar till regeringen. Stödet utgår till företag som har tappat minst 30 procent av sin omsättning och är beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april i år. Företag med stort omsättningstapp får en högre andel av sina fasta kostnader täckta av stödet, jämfört med företag som har ett lägre omsättningstapp.

“Viktig delseger för kollektivtrafiken” men “pengarna redan slut”

Det öronmärkta stöd på tre miljarder kronor till kollektivtrafiken i landet som regeringen presenterade på måndagen är en viktig delseger för kollektivtrafiken, säger Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons (M). “Välkommet, men pengarna är slut redan innan de delas ut”, kommenterar Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. “Ska samhället ta sig ur krisen med en bevarad standard på kollektivtrafiken, behövs ordentliga stödåtgärder,” anser Transportföretagen.

”Ovisst för företag och resenärer när regeringen duckar”

Både resenärer och researrangörer får fortsätta att leva i ovisshet när regeringen duckar i frågan om återbetalningar. Regeringen måste omgående sätta ner foten om man vill ha någon resebransch kvar efter coronakrisen, framhåller Sveriges Bussföretag mot bakgrund att regeringen på torsdagen gav Kammarkollegiet i uppdrag att informera om under vilka villkor vouchrar och liknande värdebevis kan omfattas av ställda resegarantier. I praktiken innebär det att undersöka om krisen i resebranschen kan lösas genom ett vouchersystem, anser Sveriges Bussföretag. Bussföretagen noterar att beskedet kom samma dag om förslaget om inrättande av en fond som kan lösa återbetalningar till resenärerna röstats ner i Riksdagens civilutskott.

Förlängning av YKB välkomnas av branschen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar att regeringen föreslår en förlängning av giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis, YKB, vilket vi tidigare under torsdagen rapporterat om. Men det är bråttom att genomföra förändringen, manar Transportföretagen som har arbetat med frågan sedan covid-19-pandemin bröt ut.

Regeringen förlänger giltigheten för YKB

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin beslutade regeringen på torsdagen om en så kallad lagrådsremiss om att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB). Förslaget innebär att tusentals yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi och syftar till att mildra störningar i samhällsviktiga transporter. Sedan lagrådet granskat förslaget väntas ett riksdagsbeslut under maj månad.

Transportföretagen: Välkommet men otillräckligt stöd

Det stöd till företagen som regeringen presenterade på torsdagsförmiddagen är välkommet men räcker inte, kommenterar Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. “Stödet är välkommet men det kommer inte att räcka och dessutom är tidsperioden på två månader alldeles för kort. Tyvärr kommer det även så pass sent att vi redan sett varsel och konkurser som kanske inte hade behövt ske”, kommenterar Transportföretagen.

”Corona kan slå mot kollektivtrafiken i tio år”

Coronakrisen kan slå mot kollektivtrafiken i tio år framöver. Just nu står landets regioner inför upphandlingar av busstrafik för mer än 100 miljarder kronor. Samtidigt har många regioner stora ekonomiska problem. Varar krisen länge kommer en stor del av bussbranschen att slås ut. Därför krävs mer stöd till regioner och bussföretag, liksom mer samverkan mellan offentliga beställare av kollektivtrafik och trafikföretag. Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Bussföretagen: Utmaning genomföra nationellt biljettsystem

Den utredning om ett nationellt biljettsystem som tidigare på tisdagen presenterades är väl genomförd. Men att implementera det föreslagna systemet kan bli en utmaning i dessa kristider, då hälften av systemets kostnader på 200 miljoner kronor föreslås finansieras av landet regioner. Det anser Sveriges Bussföretag i en kommentar till förslaget. Samtidigt anser bussföretagen att det är positivt att kommersiella trafikföretag genom det förslagna systemet får möjlighet att på lika villkor tydligt får visa upp det utbud som man erbjuder och som stärker offentligt finanseriad kollektivtrafik.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)