Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportökonomisk institutt’

Snabba byten gör resenärer nöjda

Trots att bytespunkter har börjat stå i fokus mer än tidigare har det gjorts få undersökningar om hur resenärer med kollektivtrafik upplever existerande bytespunkter. Samtidigt kommer utvecklingen av kollektivtrafiken troligen att göra det vanligare att resenärer måste byta under resans gång. Och det behöver inte göra att de blir mer missnöjda med resan – men då måste bytespunkterna leva upp till resenärernas krav. Det konstateras i en ny rapport från Transportøkonomisk Institut (TØI) i Norge.

Euro VI-bussar håller måttet, bilar förorenar otillåtet mycket

Bussar med Euro VI-teknologi klarar utsläppsgränserna medan dieseldrivna personbilar släpper ut mycket mer än de godkända värdena av såväl kväveoxider som koldioxid. Det framgår av en ny rapport från det norska forskningsinstitutet TØI, Transportøkonomisk Institutt. Rapporten bygger på undersökningar som TØI har gjort tillsammans med finska VTT på uppdrag av det norska vägverket, Statens Vegvesen. Rapporten bygger på mätningar av fordonen i verklig trafik.

Snabbladdade elbussar ekonomiskt konkurrenskraftiga

Den nordnorska staden Tromsö siktar nu på att hela eller delar av busslinjenätet i staden ska trafikeras med elbussar inom tio – tolv år. Nu har man satt igång ett skyndsamt arbete för att få det hela på plats. Forskare har konstaterat att snabbladdade elbussar är ekonomiskt konkurrenskraftiga med dieselbussar.

Forskning visar: Differentierade biljettpriser ger fler kollektivresande

Att låta det vara dyrare att resa kollektivt i rusningstid och billigare under övrig tid kan öka kollektivtrafikens marknadsandel, ge en jämnare belastning och en mer effektiv säkring av intäkterna. Det slås fast i en ny rapport från det ansedda norska forskningsinstitutet TØI, Transportøkonomisk institutt. Rapporten slår fast att det finns mycket att vinna på en mer effektiv prissättning än den som används i kollektivtrafiken idag.

Forskare: Buss renare än personbil

Det är dags att friskförklara dieselbussarna när det gäller miljöutsläpp. En dieselbuss med Euro 6-motor är renare än en medelstor, dieseldriven personbil med euro 6-motor när det gäller kväveoxider, alltså NOx. Det konstaterar forskare vid det ansedda norska forskningsinstituet TØI, Transportøkonomisk institutt. Resultaten redovisades i veckan på den norska transportbranschens organisation NHO Transports generalförsamling enligt organisationens hemsida.

Nya dieselbilar värre miljöbovar än nya bussar

Nya dieselbussar förorenar mindre än nya, dieseldrivna personbilar. Det konstaterar Transportøkonomisk institutt (TØI) i Norge som är en ansedd norsk forskningsinstitution för transportforskning. Enligt TØI släpper en ny dieselbuss eller diesellastbil endast ut en tredjedel så mycket NOx (kväveoxid) som en ny, dieseldriven personbil.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)