Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Värmlandstrafik’

Karlstadsbuss slocknar och Värmlandstrafik byter kostym

I slutet av månaden släcks Karlstadsbuss ner. Värmlandstrafik har redan bytt kostym. Karlstadsbuss är sedan 2019 en del av Region Värmland och varumärket Värmlandstrafik, vilket innebär att Karlstadsbuss webplats och facebooksida i dagarna släcks ner. Inför förändringen har Värmlandstrafik bytt kostym på sin hemsida varmlandstrafik.se.

Satsar på kollektivtrafik till skidbacken

Värmlandstrafik lanserar inför sportlovet på en ny linje till skidbackarna. Linjen går mellan Sunne resecentrum och *Sunne Ski & Bike under sportlovet. ”Vi vill att våra kunder ska se kollektivtrafiken som en smart lösning för alla typer av resor, inte bara för pendling till jobb och skola”, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss på Värmlandstrafik.

Helt dynamiskt i Säffle

I samband med kollektivtrafikens tidtabellsskifte den 11 december blir Säffle helt dynamiskt. Den vanliga stadsbusstrafiken försvinner och istället tar den appstyrda X-linjen över hela tätortstrafiken. Sedan X-linjen introducerades för ett år sedan har kollektivresandet i Säffle mer än femdubblats.

Nu skrivs historia i Värmland

På söndag den 11 december bryter kollektivtrafiken i Värmland mot den rådande trenden i samhället. Samtidigt som priserna har ökat och fortsätter att öka kraftigt gör Värmlandstrafik tvärtom. Man sänker biljettpriserna med upp till 25 procent.

Karlstadsbuss´ dagar är räknade

Den 11 december är det slutkört för Karlstadsbuss. Då smälter Värmlandstrafik och Karlstadsbuss samman efter att ha varit en och samma organisation sedan 2019. Samtidigt sjösätts en ny grafisk profil med tydligare koppling till Region Värmland. Redan inför tidtabellsskiftet i december får Karlstadsbuss´ tidtabeller, anslag och informationsmateriel Värmlandstrafik som avsändare.

Kommersiell busstrafik – möjlighet som få regioner utnyttjar

Kommersiell busstrafik i offentlig samverkan är en outnyttjad möjlighet. Regionerna vet inte hur det går till och ser olika hinder för att våga ta steget. Samtidigt kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att utöka sitt utbud. På Persontrafik presenterade Åkerbergs Trafik och Värmlandstrafik framgångsrika exempel på hur samverkan kan gå till.

Billigare biljetter i Värmland

Den 11 december sänks biljettpriserna i kollektivtrafiken i Värmland, i vissa fall kraftigt. Främst gynnas längre resor. Inga biljettpriser höjs heller inför nästa år. Det beslutade politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd på tisdagen. Dessutom ökar Värmlandstrafik turtätheten i en av Karlstads stadsdelar i samband med att en gång- och cykeltunnel stängs under några år på grund av byggarbeten – och kommunen bjuder på fria bussresor.

Värmland permanentar försökslinje

För ett år sedan startade Region Värmland, Värmlandstrafik och bussoperatören Nobina ett pilotförsök med dynamisk kollektivtrafik i Säffle, X-linjen. Pilotförsöket har genomförts parallellt med den ordinarie trafiken i Säffle, vilket inneburit att kunderna kunnat välja mellan X-linjen och den ordinarie busslinje 80 under hela testperioden. Men nu är det slut med försöket. X-linjen har varit så lyckad och fått så många resenärer att kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen beslutade att göra X-linjen i Säffle permanent.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

Höjdarpremiär i Värmland

Nu ansluter sig Värmland till de regioner som har trafik med dubbeldäckare. Med start den 26 september sätter Värmlandstrafik och operatören Nobina in tio dubbeldäckare på vissa turer på tre regionala busslinjer, 500, 700 och 800.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)