Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Värmlandstrafik’

Värmland sänker biljettprisermna

Biljettpriserna i den värmländska kollektivtrafiken sänks. Det beslutade regionfullmäktige i Värmland på omsdagen. Den största sänkningen sker för långa resor med Värmlandstrafiks bussar och tåg.

Mer cykel på buss i Värmland

Efter ett framgångsrikt pilotprojekt förra sommaren utökas nu möjligheterna rejält att ta med cykel på bussen till flera värmländska cykelleder. Satsningen är ett gemensamt pilotprojekt mellan Region Värmland, Visit Värmland och bussoperatören Nobina. Det gör det möjligt för cykelturister att uppleva Klarälvsbanan och samtidigt resa hållbart och klimatsmart. I år omfattar projektet fler sträckor, avgångar och cykelställ.

Fria resor för flyktingar i allt fler regioner

Allt fler regioner i Sverige erbjuder nu flyktingar från Ukraina fria resor med kollektivtrafiken. Till de regioner som nu anslutit sig till dem som redan erbjuder fria resor hör Region Värmland och Region Gävleborg.

Pandemieffekt: Minskad marknadsandel för kollektivtrafiken

Som en följd av covid-19-pandemin minskade kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet även i fjol. Den är nu 20 procent lägre än innan pandemin. eftersom resenärerna uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken och undvika trängsel. Värmlänningarna är mest nöjda med sin kollektivtrafik, medan Gotland ligger i botten på nöjdhetslistan. Det framgår av den senaste Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik. Barometern bygger på intervjuer med 88 000 slumpmässigt utvald personer.

Förlängt i Värmland för Nobina

Bussoperatören Nobina får sitt avtal med Region Värmland om regionbusstrafiken förlängt under två år, från 15 december 2025 till och med den 11 december 2027. Det sker genom att regionen utnyttjar den option som finns i avtalet med Nobina. Det beslutade politikerna i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen.

Stängda framdörrar även i Värmland

I allt fler delar av landet stängs åter framdörrarna på bussarna, något vi nyligen rapporterat om. På onsdagseftermiddagen meddelade Region Värmland Kollektivtrafik att Karlstadsbuss´ och Värmlandstrafiks resenärer från och med måndag 10 januari bara kommer att kunna stiga på och av genom de bakre dörrarna. Syftet är att minska förarnas direktkontakt med resenärerna nu när smittspridningen av covid-19 ökar.

Framgång för buss utan linje i Säffle

Den nya tätortstrafiken i Säffle, X-linjen, har haft en stark start, rapporterar Värmlandstrafik. Sedan premiären den 1 november har snart 1 000 resor gjorts med den nya tjänsten. De resenärer som har provat trafiken återkommer också till X-linjen. Varje resenär har i snitt gjort fyra resor under de drygt åtta veckor som trafiken körts.

Dynamisk kollektivtrafik i Karlstad

Nu startar en helt ny, dynamisk kollektivtrafik i Karlstad – Karlstsadsbuss Nära. Det är ett pilotprojekt där bussen inte följer någon på förhand given linje. Istället beställer resenären sin skjuts via sin mobil eller dator till en adress i närheten. Systemet planerar sedan den effektivaste rutten i realtid för att hämta upp de resenärer som har beställt skjuts. Resenären blir avsläppt vid en knutpunkt för kollektivtrafik och kan åka vidare med valfri buss på ordinarie linjer. Sedan några veckor körs en liknande trafik, X-linjen, av Värmlandstrafik och Nobina i Säffle.

Resenärerna bestämmer hur busslinjen ska gå

Nästa vecka blir Säffle först i landet med en busslinje som helt styrs av resenärerna, utan någon fast tidtabell eller linjesträckning. Det är Värmlandstrafik och Nobina som då startar ett pilotprojekt, X-linjen.

Lyckat med cykel på buss

Sommarens pilotprojekt i Värmland där det har varit möjligt för resenärer att ta med sig cykel på vissa bussturer har varit lyckat och ger mersmak, rapporterar Värmlandstrafik. Projektet genomfördes av Värmlandstrafik, Nobina och Visit Värmland för att göra delar av Värmland mer tillgängligt för cykelturism. Projektet pågick mellan den 14 juni och den 15 augusti.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)