Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘vinterdäck’

Nya regler för vinterdäck

Transportstyrelsen har i dagarna beslutat om nya regler för vinterdäck på bussar och andra tunga fordon. De nya reglerna börjar tillämpas från den 1 december i år. Kravet på vinterdäck gäller till och med 31 mars.

Krav på vinterdäck på tunga fordon klubbat

Regeringen beslutade på torsdagen att även tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul och inte som tidigare enbart på drivaxlarna. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni nästa år och innebär att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul under perioden 1 december – 31 mars när vinterväglag råder.

Regeringen går vidare med vinterdäckskrav

Trots invändningar från bland andra branschorganistionerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik går regeringen vidare med planerna på att införa skärpta krav på vinterdäck på bussar och lastbilar. Regeringen planerar att införa de nya reglerna från och med december nästa år

Mer motstånd mot vinterdäckskrav för bussar

Regeringens förslag att införa krav på vinterdäck på alla hjul på tunga fordon möter ökat motstånd från den svenska buss- och kollektivtrafikbranschen. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ansluter sig nu till dem som anser att förslaget inte ska genomföras utan att följderna först analyseras noga. Tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) motsatt sig regeringens planer. Regeringen vill att de nya kraven införs den 1 juni i år.

VTI: ”Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon”

Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon. Det behövs mer forskning om om vinterdäck och tunga fordon på väg för att kunna avgöra om vinterdäck på alla axlar verkligen skulle minska olyckor med omkomna eller allvarligt skadade. Innan kunskapen finns bör inga ytterligare krav på vinterdäck på tunga fordon införas, skriver VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) till regeringen. Tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag motsatt sig de nya krav som regeringen föreslår.

Bussföretagen säger nej till nya krav på vinterdäck

De utökade krav på vinterdäck om regeringen vill införa har inga positiva effekter. Däremot stora negativa effekter. Det skriver Sveriges Bussföretag i sitt remissvar till näringsdepartementet med anledning av att regeringen vill att samtliga hjul på tunga fordon ska ha vinterdäck när det råder vinterväglag. Idag finns det krav på att hjulen på drivaxeln ska ha vinterdäck.

Inga skärpta krav på vinterdäck

Det finns ingen anledning att skärpa kraven på vinterdäck på tunga fordon, anser Transportstyrelsen i en färsk rapport. Transportstyrelsen har utrett vilket behov som finns och vilken nytta det skulle innebära att öka dagens krav på vinterdäck, från att bara gälla drivaxeln till att gälla samtliga axlar.

Utökade krav på vinterdäck i Norge

Kravet på vinterdäck på tunga fordon utökas i Norge från den 1 januari. Då ska alla fordon med en totalvikt på 3500 kilo eller mer vara utrustade med vinterdäck på samtliga axlar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)