Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ViriCiti’

Energin försvinner när bussarna står stilla

Nästan en femtedel, 18 procent, av elbussarnas energiförbrukning sker under tomgångskörning när bussarna inte är i drift. En dieselbuss förbrukar i genomsnitt mer än 1100 liter diesel på tomgång under ett år, varav 58 procent användes under tomgång när bussen inte var i drift. Receptet är en bättre koll på fordonsflottorna för att effektivisera driften. Det framgår av en ny rapport från företaget ChargePoint. Rapporten pekar på behovet av att kritiskt granska riktlinjerna för tomgångskörning och vikten av att använda teknologier för övervakning av bussföretagens fordonsflottor för att minska elslöseriet. Eller dieselräkningen.

Elbussar laddas onödigt ofta

Omkring en fjärdedel av de tillfällen då elbussar laddas ute på linjen, (opportunity charging) sker när bussens batterier redan är laddade till mer än 80 procent. Det gör att laddstationerna inte används effektivt, eftersom laddningen av de sista 20 procenten går mycket långsammare än den laddning som sker upp till ungefär 80 procent. Vid den nivån planar laddningshastigheten ut påtagligt för att battericellerna inte ska överhettas. Därmed underutnyttjas laddstationerna vid 24 procent av laddtillfällena.

Stora skillnader mellan elbussars elanvändning

Det finns betydande skillnader mellan elbussar från olika tillverkare när det gäller hur stor del av elförbrukningen som bussens elmotor använder jämfört med hur mycket el som används av andra system i bussen. I elbussar från en tillverkare går nästan tio procent mer av elförbrukningen till elmotorn än hos andra tillverkare. Det kan ge avsevärt längre körsträcka med samma elkonsumtion.

Elbussars prestanda i svart på vitt

Nu finns en exakt kartläggning av elbussars prestanda och räckvidd med fullt laddade batterier, under olika väderförhållanden och för både 12- och 18-meters elbussar. Kartläggningen har gjorts av det holländska telematikföretaget ViriCiti som har samlat data från mer än 100 elbussar av olika märken och under flera årstider och månader.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)