Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Volvokoncernen’

Volvo bygger bussar och lastbilar med vindkraft

Volvokoncernen och Vattenfall har tecknat avtal om ett partnerskap som innebär att Volvokoncernen åtar sig att köpa stora mängder energi från en ny vindkraftspark som Vattenfall börjar bygga i sommar och som blir klar hösten 2025. Enligt avtalet ska Volvokoncernen under en tioårsperiod köpa hälften av den förnybara energi som produceras vid Bruzaholm vindkraftspark som ligger nära Eksjö i Småland. Volvokoncernen tillverkar bland annat bussar och lastbilar, däremot inte Volvos personvagnar.

Stark ökning för Volvo Bussar

Omsättningen för Volvo Bussar steg med 40 procent till 4,3 miljarder kronor under det första kvartalet i år. Rörelsemarginalen förbättrades också, från 0,7 procent till 4,2 procent under samma period. Det framgår av Volvokoncernens kvartalsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen. Totalt ökade Volvokoncernens nettoomsättning med 25 procent till 131,4 miljarder kronor. Justerat för valutakursförändringar var ökningen 17%.

Bättre för Volvo Bussar

Lönsamheten för Volvo Bussar förbättrades under det fjärde kvartalet 2022 men är fortfarande låg med en rörelsemarginal på 3,4 procent. För Volvokoncernen som helhet var rörelsemarginalen under det fjärde kvartalet nästan tre gånger så hög, 9,1 procent. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen. När det gäller försäljningen av elbussar ligger Volvo Bussar efter flera av sina europeiska konkurrenter.

Volvokoncernen lånar miljardbelopp till elsatsning och självkörande fordon

Volvokoncernen, AB Volvo, får låna 500 miljoner euro (cirka 5,5 miljarder kronor) av den europeiska investeringsbanken, EIB. Pengarna ska användas till att stödja investeringar i forskning, utveckling och innovation i teknik för kommersiella elfordon, aktiv och passiv säkerhet och självkörande fordon, samt i förbättrad energieffektivitet. I AB Volvo ingår Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar, däremot inte Volvos personbilsverksamhet.

Samordnare ska underlätta satsningar på batteriproduktion och elektrifiering

Regeringen tillsätter en särskild samordnare för att underlätta de stora etableringar som fordonsindustrin planerar för en grön omställning. Det gäller bland annat Volvokoncernens planerade batterifabrik i Mariestad och Scanias batterisatsning i Södertälje, likaså Volvo Cars och Norhvolts gemensamma gigafabrik och forsknings- och utvecklingscenter för batterier i Göteborg Samordnarens uppgift blir att på olika sätt underlätta etableringarna. Både Volvokoncernen och Scania välkomnar regeringens beslut som presenterades av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) vid en pressträff på måndagsmorgonen.

Volvokoncernen satsar på storskalig batteriproduktion

Volvokoncernen har börjat arbetet på att etablera en fabrik för storskalig serieproduktion av battericeller till elbussar, eldrivna lastbilar och maskiner. Volvo siktar på att etablera fabriken i Mariestads kommun, nära Volvokoncernens motorfabrik i Skövde.

Största buss- och lastbilstillverkarna gör gemensam sak om laddning

Europas tre största buss- och lastbilstillverkare, Volvokoncernen, Daimler Truck och Traton Group, la på fredagen sista handen vid bildandet av ett gemensamt samriskföretag. Företaget ska installera och driva minst 1 700 högpresterande laddningspunkter för turistbussar och tunga lastbilar. Stationerna ska vara utrustade med högeffektsladdare för grön energi vid och ligga i närheten av motorvägar och logistikcenter i Europa. Företagen investerar minst 500 miljoner euro, drygt fem miljarder kronor, i satsningen.

Byggstart för testcenter för elbussar och ellastbilar

På onsdagen togs det första spadtaget till ett nytt, nationellt testcenter för framtidens eldrivna fordon. Anläggningen, SEEL ((Swedish Electric Transport Laboratory) ligger i Nykvarn, väster om Södertälje. Här ska forskare och företag testa och utveckla batteriteknik och drivlinor för tyngre fordon som bussar och lastbilar liksom till flyg och båtar. Testcentret tas i drift nästa år.

Buss- och lastbilsjättar går samman om laddnätverk

Europas tre största buss- och lastbilstillverkare går samman om att bilda ett samriskföretag för att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna långfärdsbussar och tunga fjärrtransportlastbilar över hela Europa. De tre tillverkarna är Volvokoncernen, Daimler Truck (där Daimler Buses ingår) samt Traton Group (MAN, Scania). Bildandet av samriskföretaget förutsätter ett godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Återhämtning för Volvo Bussar när bussarna börjar rulla

Volvo Bussar gjorde nästan ett nollresultat under det andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året är det en avsevärd förbättring. Det konstaterar Volvokoncernens vd Martin Lundstedt i koncernens delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Totalt redovisar Volvokoncernen ett justerat rörelseresultat på 9,7 miljarder kronor under årets andra kvartal. Orderingången på lastbilar mer än fördubblades, jämfört med samma period förra året.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)