Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘WWF’

Bättre styrning krävs för elektrifiering

Både fordonsindustrin, upphandlare och politiker behöver öka sitt fokus på hållbarhetsfrågor när det gäller eldrivna vägtransporter. Det hävdas i en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet: Hållbar elektromobilitet. Rapporten tar upp hela vägtransportsektorn och ägnar även elbussar stor uppmärksamhet. ”Upphandlare av kollektivtrafik kan öka andelen bussar med eldrift. De kan också ställa krav på att trafikföretagen uppvisar miljövarudeklarationer, transparent hållbarhetsarbete och bra miljöprestanda hos de fordon som används”, heter det i rapporten som har sammanställts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige.

Stadsbor vill ha fossilfri kollektivtrafik

Satsningar på förnybar energi och fossilfri kollektivtrafik hamnar i topp i en stor undersökning som Världsnaturfonden, WWF, har låtit göra bland stadsbor i fyra länder: Sverige, Indien, USA och Mexiko. Bland de åtgärder som invånarna vill prioritera under de kommande fyra åren är  ökad användning av och investering i förnybar energi (37 % i Sverige), satsningar på fossilfri kollektivtrafik (25 % i Sverige) och bättre cykelvägar (21 % i Sverige), framgår det av underökningen.

Nytt företag öppnar nationalparker med buss

Ett nystartat företag, Nationalparksresor, ska erbjuda bussresor till svenska nationalparker. Det är nystartade Nationalparksresor som ska göra det möjligt för människor att nå många nationalparker som annars är svåra att nå om man inte har egen transport. Nationalparksresor menar att Sverige har många alltför sällan besökta naturskatter. Vistelsen i naturen sker till stor del på egen hand eller på strövtåg med färdledare.

Ledare: Vindkantring och godisnallande i Almedalen

Aldrig förr har det hållits så många seminarier som i år i Almedalen där bussen och kollektivtrafiken i stort har tagits upp. Dessutom visar erfarenheterna från Almedalen att det blåser nya vindar. Allt fler öppnar för BRT eller superbussar, likaså för en energieffektiv och elektrifierad busstrafik. Den mångmiljardrullning på nya spårvägar i Stockholms innerstad som vissa politiker bara för några år sedan så intensivt suktade efter verkar nu ha dumpats för alltid i något övergivet gruvschakt.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)