Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘yrkesutbildning’

Fordons- och transportprogrammet lockar i gymnasieval

Samtidigt som antalet sökande till yrkesprogrammen i gymnasieskolan går ner håller fordons- och transportprogrammet ställningarna. Det visar Skolverkets statistikrapport över antalet sökande till gymnasieskolan läsåret 2019/2020. Sammanlagt har 6 427 elever sökt fordons- och transportprogrammet för läsåret 2019/2020 enligt den färska statistikrapporten från Skolverket. Det innebär en uppgång jämfört med läsåret 2018/2019 då 6383 ansökningar kom in.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)