Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘yrkesutbildning’

”Djupt olyckligt med inställda utbildningar i bussbranschen”

”Arbetsförmedlingen beslutade nyligen att inte utnyttja möjligheten att förlänga arbetsmarknadsutbildningarna riktade till blivande bussförare. Beslutet är mycket olyckligt och det föregicks inte av någon dialog med branschföreträdare.” Det skriver Transportföretagen i ett uttalande om de inställda utbildningar som vi nyligen rapporterat om. I Transportföretagen ingår även Sveriges Bussföretag.

Kritik mot Arbetsförmedlingen för nedlagda förarutbildningar

Arbetsförmedlingens beslut att lägga ner yrkesutbildningen till buss- och lastbilsförare på flera orter får hård kritik från företrädare för bussbranschen, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. ”Systemfel”, säger bussoperatören Nobinas kommunikationschef David Erixon till Ekot.

Toppbetyg till regeringen från Tansportföretagen

Regeringen får högsta betyg, A, från Tranmsportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Bakgrunden är att regeringen på måndagen la fram ett lagförslag som innebär att arbetsmarknadens behov ska få större betydelse när huvudmännen väljer hur man ska satsa på inriktningar av antal platser inom gymnasial utbildning. Grundtanken med det lagförslag som utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterade på måndagen är att fler gymnasieelever ska gå utbildningar som leder till jobb som verkligen behövs på arbetsmarknaden.

– Plötsligt händer det! På kort tid har vi sett tre initiativ från regeringen som vi verkligen välkomnar. Det rör satsning på validering, införandet av högskolebehörighet för yrkesutbildningar och nu idag ett lagförslag om dimensionering av gymnasial utbildning. Det är mycket glädjande och jag tycker regeringen förtjänar A i betyg när det gäller dimensionering och högskolebehörighet, säger Caj Luoma, Transportföretagens chef för kompetensförsörjning.

Förslaget ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen.

– Vi kommer att sätta arbetsmarknadens behov i centrum. Förslaget bidrar till en bättre kompetensförsörjning och bättre etablering, sa utbildningsministern i samband med att lagförslaget presenterades.

–En av transportsektorns stora utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Att i ljuset av det få ett gymnasialt system som bättre svarar mot framtidens behov på arbetsmarknaden är mycket välkommet, säger Caj Luoma.

Det lagförslag som regeringen la fram på måndagen innebär bland annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

Vidare ska kommunerna samverka enom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.

Dessutom ska ett godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan förutsätta att utbildningen dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov.

De ändringar som behövs i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Fordons- och transportprogrammet lockar i gymnasieval

Samtidigt som antalet sökande till yrkesprogrammen i gymnasieskolan går ner håller fordons- och transportprogrammet ställningarna. Det visar Skolverkets statistikrapport över antalet sökande till gymnasieskolan läsåret 2019/2020. Sammanlagt har 6 427 elever sökt fordons- och transportprogrammet för läsåret 2019/2020 enligt den färska statistikrapporten från Skolverket. Det innebär en uppgång jämfört med läsåret 2018/2019 då 6383 ansökningar kom in.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)