Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Samarbete om kollektivtrafik i Lund – elbusslinje införs nästa år, grundskott mot spårvägsplaner?

Spårvägsplanerna i Lund går en oviss frmtid till mötes sedan Alliansen och FörNyaLund har enats om elbussatsning nästa år. Bild: Metro Arkitekter och Lunds kommun.

Spårvägsplanerna i Lund går en oviss frmtid till mötes sedan Alliansen och FörNyaLund har enats om elbussatsning nästa år. Bild: Metro Arkitekter och Lunds kommun.

Alliansen och det lokala politiska partiet FörNyaLund i Lund inleder ett samarbete om kollektivtrafiken och Lunds ekonomi. FörNyaLund bildades i vintras främst för att organisera motståndet mot spårvägsplanerna i Lund och för att, som man själv säger ”åstadkomma en förnyelse av Lund i första hand genom att verka för en modern kollektivtrafik utan spårvägar”. Att FörNyaLund nu ingår ett samarbete med allianspartierna i staden innebär i praktiken ett grundskott mot spårvägsplanerna i Lund – eller åtminstone att de skjuts upp rejält.

Det var under tisdagen, som Alliansen med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, undertecknade ett avtal med det nya partiet FörNyaLund om samarbete under den kommande fyraåriga mandatperioden.

En utredning om framtidens kollektivtrafik för hela Lunds kommun ingår i den överenskommelse om politiskt samarbete i enskilda frågor, som parterna har träffat.

Partierna har också deklarerat att de tills vidare vill behålla kommunalskatten oförändrad.

En av de centrala punkterna i överenskommelsen gäller den framtida infrastrukturen och kollektivtrafiken som man nu har enats om att utreda.

I ett pressmeddelande förklarar FörNyaLund att det blir en teknikneutral utredning för ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar i samverkan med forskning, näringsliv, myndigheter och brukare.

Utredningen beräknas pågå under två år.

Direktiven utformas gemensamt och en styrgrupp utses där parterna är representerade. Detaljplanerna för Lundalänken påverkas inte.

Planarbetet slutförs, men beslut om framtida lösningar för kollektivtrafiken i Lund tas först efter genomförd utredning. Tidsplanen forceras heller inte om statligt stöd till kollektivtrafiken i Lund skulle komma att erbjudas.

Parterna säger sig också vara överens om att Lunds kommun i samverkan med Skånetrafiken, Lunds universitet/LTH, K2 (nationellt kunskaps- och kompetenscentrum för attraktiv kollektivtrafik i Lund) samt relevanta företag tar initiativ till att under 2015 etablera en demolinje med laddningsbara elbussar som del i det befintliga stadsnätet eller som särskild linje.

Enligt parterna gör överenskommelsen det möjligt att uppnå en bred politisk lösning för modern kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice också för de som bor och arbetar i Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp.

– Vår överenskommelse om samarbete kanske överraskar många lundabor, säger Alliansens ordförande Mats Helmfrid och FörNyaLunds ordförande Sverker Oredsson i ett gemensamt uttalande.

– När det gäller kollektivtrafiken så kan Lund bli en föregångsstad med de allra bästa tekniska lösningarna. Det kan ge nya arbetsplatser och stärka näringslivet.

Sverker Oredsson, ordförande i FörNyaLund tillägger:

– Kollektivtrafiken är den i särklass viktigaste frågan för oss. Vi har haft konstruktiva samtal med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men de var inte villiga att rucka på spårvägsplanerna. Tillmötesgåendet från Alliansens sida var större i våra kärnfrågor.

Taggat som: , , , , ,

1 kommentar »

  1. Märkligt att S och Mp i Lund är totalt fixerade vid att använda spårvagnar och spårvägar när t.ex. Volvo provar ut elbussar som laddas vid hållplatserna, och i synnerhet vid ändhållplatserna. Umeå kommun påstås prova sådana elbussar just nu, och det påstås även gå bra. Även elbuss som är en böcker billigare lösning än spårvagn kan ges helt egna filer på gatorna för att de ska komma fram snabbt. Att göra bredare vägar är mycket billigare än att krångla till det och bygga stålspår och sedan bygga elledningar ovanför spåren. Målen var väl: Att köra på el istället för på råoljebaserad dieselolja. Att kollektivtrafiken skulle komma fram snabbare än idag. Att elen som används ger upphov till så lite växthusgaser som möjligt. Ytterligare ett mål borde vara; Att välja praktiskt fungerande och kostnadseffektiva lösningar, i enlighet med LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING. Men nästan inga politiker tycks tillämpa den lagen….

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)