Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Det bidde en tumme…

Det har inte blivit något av det mesta som skulle åstadkommas när Sverige för snart tre år sedan fick en ny kollektivtrafiklag. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som på regeringens uppdrag har följt utvecklingen av kollektivtrafiken sedan lagens tillkomst. Det bidde på sin höjd en tumme när det gäller den regionala kollektivtrafiken. Däremot har det hänt en hel del när det gäller den långväga tågtrafiken, kan man summera Trafikanalys´ slutrapport som nu har kommit.

Det blev inte mycket av den nya, kommersiella kollektivtrafik som kollektivtrafiklagen öppnade för, konstaterar Trafikanalys. Konkurrensen från skattesubventionerad trafik var ett effektivt hinder. Swebus fick exempelvis lägga ner sin flygbusslinje mellan Stockholm och Arlanda sedan SL tagit upp konkurrensen med skattefinansierad tågtrafik. Foto: Ulo Maasing.

Det blev inte mycket av den nya, kommersiella kollektivtrafik som kollektivtrafiklagen öppnade för, konstaterar Trafikanalys. Konkurrensen från skattesubventionerad trafik var ett effektivt hinder. Swebus fick exempelvis lägga ner sin flygbusslinje mellan Stockholm och Arlanda sedan SL tagit upp konkurrensen med skattefinansierad tågtrafik. Foto: Ulo Maasing.

I den regionala kollektivtrafiken har intresset bland operatörer varit svalt. Under de knappa tre år som gått sedan den nya lagen om kollektivtrafik har det startat drygt 20 linjer med regional kollektivtrafik, de flesta med busstrafik till flygplatser i olika städer och ungefär hälften av linjerna har redan lagts ned, konstaterar Trafikanalys.

Man tar upp debatten innan lagen infördes.

– Det talades om att kommersiella operatörer skulle ”plocka russinen ur kakan” och lämna de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med en än tyngre börda för mindre lönsam trafik. Det spekulerades i vilken kvalitet ny kommersiell trafik skulle ha och det väcktes farhågor i vissa läger om att kommersiella operatörer skulle köra med gamla, trafikfarliga, miljöfarliga bussar, och bussar utan handikappanpassning.

Så blev det inte. Någon konkurrens på enskilda linjer växte inte fram, med ett enda undantag. Två kommersiella operatörer började den 1 januari 2012 köra busstrafik till Göteborgs flygplats Landvetter,från olika hållplatser i Göteborg. En av operatörerna lade ned sin trafik efter 10 månader. Swebus tvingades till nerläggning av sin trafik till Arlanda sedan SL tagit upp konkurrensen med subventionerad trafik.

Att det inte blev mer av kommersiell, regional trafik är inte förvånande, anser Trafikanalys. Det är i praktiken omöjligt att konkurrera med trafik som till 50 procent är subventionerad med skattemedel.

– Det är ingen slump att flygbusstrafiken är den nisch som fungerat bäst för den kommersiella trafiken: det är en typ av kollektivtrafik där det finns en ut- bredd acceptans för att betala per resa, heter det i slutrapporten från Trafikanalys.

Andra hinder för att en framväxt av kommersiell trafik är ojämlik konkurrensvillkor när det gäller tillgång till samordnade betal- och biljettsystem, tillgång till bytespunkter och till marknadsinformation.

Både Trafikverket och Transportstyrelsen har varit passiva när det gäller den nya lagen. Och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna får knappast någon guldstjärna,.

– De agerar ännu inte i enlighet med principer som öppenhet, icke-diskriminering och proportionalitet. Deras arbete behöver utvecklas om lagens intentioner ska uppfyllas, slår Trafikanalys fast.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)