Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ny kollektivtrafiklag’

Det bidde en tumme…

Det har inte blivit något av det mesta som skulle åstadkommas när Sverige för snart tre år sedan fick en ny kollektivtrafiklag. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som på regeringens uppdrag har följt utvecklingen av kollektivtrafiken sedan lagens tillkomst. Det bidde på sin höjd en tumme när det gäller den regionala kollektivtrafiken. Däremot har det hänt en hel del när det gäller den långväga tågtrafiken, kan man summera Trafikanalys´ slutrapport som nu har kommit.

Dyster bild efter 30 månader med ny kollektivtrafiklag

”Det är i flera avseenden en mörk bild som tonar fram av effekterna av den kollektivtrafiklag som genomfördes för trettio månader sedan.” Det konstaterade Mikael Persson från Sveriges Bussföretag när han på måndagseftermiddagen presenterade en ny rapport från organisationen. Presentationen skedde under en busstur med politiker i Visby. De fick höra att det fortfarande är en lång väg kvar innan den kommersiella linjebusstrafiken har samma förutsättningar som den upphandlade.

Hård kritik från Transportstyrelsen och trafikföretag mot regionala kollektivtrafikmyndigheter

Landets trafikföretag är generellt positiva till kollektivtrafiklagen som infördes 2012. Däremot upplever företagen att de behandlas som konkurrenter och inte som nyttiga komplement av de regionala trafikmyndigheterna, särskilt när det gäller länsöverskridande trafik. Det visar en färsk rapport från Transportstyrelsen. Myndigheten instämmer i den hårda kritiken.

Slutkört för Djurgårdsbussen – ännu en kommersiell busslinje försvinner

Den kommersiella busstrafik som Nobina har kört mellan Cityterminalen och Djurgården i Stockholm kommer inte tillbaka i sommar. Därmed har ytterligare en av de få busslinjer som startades med stöd av den nya kollektivtrafiklag som infördes för drygt två år sedan gått i graven.

Ledare: Västra Götaland hotar slå mot kommersiell trafik

Hotande mörka moln håller på att segla upp över en av de ytterst få kommersiella busslinjer i landet som körs med stöd av den drygt två år gamla kollektivtrafiklagen. Det är trafikpolitikerna i Västra Götaland som hotar med att lägga så kallad trafikplikt på flygbusstrafiken mellan Göteborg och Landvetter. Trafiken körs sedan 2012 på kommersiell grund av Flygbussarna.

Ingen marknadsöppning så länge kommersiell trafik ses som hot

Så länge regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och tjänstemän ser kommersiell busstrafik som ett hot kommer inte marknaden att öppnas, skriver BR:s vd Göran Forssén i den här artikeln. Där frågar han om talet om ökad kollektivtrafik endast är ett spel för gallerierna inför valåret 2014.

Experter slår fast: Marknadsöppningen fungerar inte

Den marknadsöppning i kollektivtrafiken som var ett av syftena med den nya kollektivtrafiklagen fungerar inte som lagstiftaren hade tänkt. Kunskapen om vad som är bra eller dåligt med stora eller små avtal är obefintlig. I busstrafiken är det genomsnittliga incitamentet i incitamentsavtalen mycket blygsamt. Det slog experter fast vid ett stort seminarium som myndigheten Trafikanalys höll i Stockholm på tisdagen när man höll sin årliga marknadsöppningsdag.

BR: ”Inte en chans för kommersiell busstrafik”

Den snart två år gamla kollektivtrafiklagen har blivit en rejäl flopp när det gäller marknadsöppningen. Det konstaterar Bussbranschens Riksfröbund, BR. Rapporter från BR, Transportstyrelsen och Trafikanalys visar att det är nästan omöjligt för rent kommersiell linjetrafik med buss att utvecklas på marknaden, trots förändrad lagstiftning för att öppna upp möjligheterna. Orsaken är att den kommersiella trafiken varken kan eller får chansen att konkurrera med dagens skattefinansierade trafik.

Transportstyrelsen lovar bli bättre på övervakning – ”regionala myndigheter försvårar kommersiell trafik”

Transportstyrelsen lovar att man ska bli bättre på att övervaka transportmarknaderna, såväl när det gäller väg- och järnvägstrafik som sjö- och flygtrafik. Bland annat kommer man att rikta strålkastaren mot kollektivtrafiken, både på väg och spår. Ambitionen är att öka kommersialiseringen och möjligheterna för nya aktörer att ta sig in på marknaden. I en färsk rapport kritiserar Transportstyrelsen de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att på olika sätt göra det svårt för trafikföretag som vill köra kommersiell trafik.

Tunga VTI-forskare: Koldioxidutsläppen ökar även med fördubblad kollektivtrafik

Att fördubbla resandet med kollektivtrafiken kommer bara i mycket begränsad utsträckning att bidra till regeringens ambitioner om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det skriver två tunga forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i en debattartikel i Dagens Nyheter. De båda forskarna, professor Jan-Eric Nilsson och forskaren Roger Pyddoke. De har haft i uppdrag av den så kallade Fossilfriutredningen, utredningen om en Fossilfri Fordonsflotta 2030 (FFF), att ta reda på hur kollektivtrafiken skulle kunna bidra till målet.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)