Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Därför ökar kostnaderna för kollektivtrafiken

Helen Lidestam, Linköpings universitet. Foto:Ulo Maasing.

Helen Lidestam, Linköpings universitet. Foto:Ulo Maasing.

En av de stora utmaningarna för kommun- och regionpolitikerna är att komma tillrätta med de ökande kostnaderna för kollektivtrafiken. På Transportforum i Limköping presenterade på torsdagen Helene Lidestam från Linköping sett antal orsaker till kostnadsökningarna. Den stora efterfrågan i rusningstid är en av de viktigaste orsakerna till de ökande kostnaderna.

Helene Lidestam har djupintervjuat företrädare för både operatörer och beställare om deras syn på kostnadsökningarna. Fyra operatörer och två beställare intervjuades.

Den kanske enskilt viktigaste förklaringen till kostnadshöjningarna är den ojämna efterfrågan på kollektivtrafik. Högtrafiken, peaktiderna, är kostnadsdrivande. Det behövs då många och stora fordon som bara behövs under några få timmar under högtrafiken.

Miljöanpassningen av bussarna är också kostnadsdrivande.

– Främst är det bristen på samstämmighet mellan olika beställare som lyfts fram som en förklaring, sa Helene Lidestam på Transportforum.

En annan kostnadsdrivande faktor är ålderskraven på bussarna, förklarade hon. Många beställare preciserar både en högsta ålder på enskilda fordon, samtidigt som man har ett krav på högsta genomsnittsålder.

– Ibland leder de dubbla ålderskraven till att man måste byta ut bussar under löpande avtalsperiod, trots att de klarar kraven på högsta fordonsålder, konstaterade Helene Lidestam.

Hon pekade också på avtalstidernas längd som gör att operatörerna ibland mäste ta ekonomisk höjd i sina anbud eftersom de inte vet om de kan använda bussarna på annat håll om de förlorar en upphandling och har en vagnpark som inte har nått sin livslängd.

Även tillgänglighetsanpassningen bidrar till att kostnaderna för busstrafiken höjs. Även här bidrar bristen på enhetlighet till detta.

– Olika krav hos olika beställare kostar mycket, konstaterade Helene Lidestam.

– Samma sak gäller särkraven från olika beställare. Det kan gälla exterilör, inredning, stolsavstånd och så vidare.

Även kollektivavtalen och regleringen av arbetsiden bidrar till högre kostnader för busstrafken. I synnerhet vid trafiktoppar måste företagen betala förare för fler timmar än de behövs för att klara trafiken.

Taggat som: , , ,

1 kommentar »

  1. Intet nytt under stjärnorna; detta konstaterades på 90-, 00- och 10-talet.
    Det vore nu mer intressant om någon tittade på varför man inte tar till sig kunskaperna!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)