Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘VTI’

Transportforum: Stor potential för nedlagd trafik

Tillgängligheten i kollektivtrafiken är ofta ett problem för äldre och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under fredagen tog flera seminarier på Transportforum i Linköping upp frågan om hur man kan underlätta för dessa resandegrupper.

Största transportkonferensen igång

På torsdagsförmiddagen inleddes årets största transportkonferens, Transportforum, i Linköping. Normalt äger Transportforum rum i början av januari, men till följd av coronapandemin har årets upplaga flyttats till mitten av juni. Antalet deltagare är något färre än vanligt, cirka 1 100 registrerade deltagare mot normalt cirka 1 500. I sitt inledningstal glömde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) nästan helt kollektivtrafiken och busstrafiken tog han inte alls upp.

Förarlös tillökning i Linköping

De två förarlösa minibussarna i Linköping har fått tillökning och blivit tre. Det är nästan två år sedan de först autonoma bussarna började rulla på campusområdet i Linköping inom ramen för projektet Ride the Future. I likhet med en av de tidigare två bussarnaär även nykomlingen tillverkad av franska EasyMile, medan likaledes franska Navya har tillverkat den tredje. Tillökningen innebär att Ride the future är ett av de största projekten i Sverige med autonoma fordon.

Transportforum i Linköping skjuts upp

Med anledning av de nya pandemirestriktioner som regeringen presenterade på tisdagen har VTI beslutat att skjuta upp den stora transport- och forskningskonferensen Transportforum till sommaren.

Tidigare SL-chef till Keolis ledning

Förra SL-chefen Caroline Ottosson har utsetts till senior advisor samt anbudsdirektör tunnelbana på Keolis och kommer därmed att ingå i Keolis svenska ledningsgrupp. Hon tillträder sin nya roll under våren 2022.

Längre med självkörande bussar i Linköping

Projektet med de självkörande bussarna i Linköping utvidgas på fredag. Då börjar bussarna i projektet Ride the Future att trafikera stadsdelen Vallastaden i Linköping. Ride the Future är ett forskningsprojekt som testar hur självkörande bussar kan bli en del av hållbara mobilitetslösningar i en modern stad.

Trafiksäkerhet: ”Attityder kan ändras men bussförarna måste engageras mer”

Just nu pågår FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, UN Global Road Safety Week. Även bland bussföretagen i Sverige läggs betydande kraft på att utveckla den redan höga trafiksäkerheten. Ett företag som engagerar sig hårt i säkerhetsfrågor är samverkansbolaget Bivab. Företaget driver ett särskilt projekt, Utveckla verktyg för att höja säkerhetskulturen i bussföretag. Syftet är att såväl inspirera som att undersöka kulturförändringar med fokus på trafiksäkerhet.

Tuff utmaning vinna tillbaka resenärer – nya prismodeller behövs

Covid-19-pandemin har lett till att resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt. Nu står branschen inför tuffa utmaningar och måste införa nya prismodeller för att vinna tillbaka resenärerna efter pandemin. Det visar en ny forskningsrapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Bättre säkerhetskultur hos bussföretag

Bättre följsamhet när det gäller hastighetsbegränsningar och bältesanvändning är två resultat av ett projekt om säkerhetskultur i bussföretag som nu går in på andra året. Det är sex bussföretag inom Bivab (Buss i Väst) som har deltagit i forskningsprojektet tillsammans med Statens väg- och Transportforskningsinstitut, VTI.

Bättre trängselinfo skapar trygghet och förtroende

Att informera resenärer i kollektivtrafiken om när de kan vänta sig mer eller mindre trängsel kan både minska trängseln och öka resenärernas trygghet och förtroende. Det visar ny forskning från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Bakgrunden är att trängsel i kollektivtrafiken har blivit en viktig fråga under den pågående pandemin då kollektivtrafiken ibland lyfts fram som en riskfylld miljö som kan bidra till smittspridning.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)