Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘VTI’

Största bussbolaget: ”Incitamentsavtal fungerar och utvecklar”

”Utan incitamentsavtal hade utvecklingen i branschen varit en helt annan. Vi kan tydligt visa att avtalsformen fungerar.” Det säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina Sverige som är landets största bussoperatör. Dagnäs tillbakavisar slutsatser i en färsk forskarrapport från VTI/K2 om incitamentsavtal. Mycket av debatten tycks kretsa kring tillspetsade rubriker snarare än om dess slutsatser, som snarare belyser incitamentens storlek för att ge rätt effekt och vikten av att jobba med framkomlighet – frågor som i dag ligger i linje med incitamentens drivkrafter, menar Henrik Dagnäs.

Bussbranschen kritiserar slutsatser i forskarrapport

Sveriges Bussföretag, som är branschorganisation för den svenska bussbranschen, tillbakavisar de slutsatser om incitamentsavtal som två forskare vid VTI och K2 för fram i en ny rapport. Vi har nyligen presenterat rapporten. Incitamentsavtalen skapar en kunddriven verksamhet, menar Lars Annerberg och Anna Grönlund vid Sveriges Bussföretag.

Ingen nytta med incitamentsavtal

På många håll i landet har man i samband med upphandlingar av busstrafik använt så kallade incitamentsavtal. Syftet har varit att operatörerna ska stimuleras att öka resandet eftersom det ger klirr i deras kassa. Men det är en meningslös metod, visar en färsk rapport från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och K2 (det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik).

Forskare: Ändra reglerna för bussförares nattjobb

Reglerna för hur länge en bussförare får köra nattetid är inte anpassade med tanke på säkerheten. Det hävdar Anna Anund, forskningschef på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sveriges Televisions konsumentprogram Plus. Bakgrunden är den svåra bussolyckan utanför Sveg i april 2017 då tre skolungdomar omkom när en dubbeldäckare med ungdomar på skidresa körde av vägen och la sig på sidan.

Nytt EU-projekt om jämställdhet och mångfald i transportsektorn

Forskare från VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, ska medverka i ett nytt, treårigt EU-projekt om att samordna jämställdhet och mångfald i transportsektorn i Europa. Fokus ligger inte på teknik, utan på de aktörer som planerar, hanterar och använder transportsystemet.

Delade pass kan ställa till problem för familjelivet

Att som bussförare ha delade arbetspass behöver inte automatiskt leda till sämre allmän hälsa, störd sömn och högre stress. Men för vissa förare får det negativa effekter, visar en studie som presenterades på Transportforum i Linköping under torsdagen.

Stöd till bussförarna kan öka bältesanvändning i buss

Medan det känns självklart att spänna fast sig i när man åker bil upplevs det av många som både obekvämt och stressigt att använda bälte i buss. På uppdrag av Transportstyrelsen har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, tagit fram ett antal rekommendationer för att öka bältesanvändningen, som att ge tekniskt stöd till förarna.

Naturvårdsverket stöder försök med självkörande bussar

Naturvårdsverket har beviljat stöd till ett projekt med självkörande, eldrivna bussar i Linköping. Naturvårdsverket ställer upp med nästan en miljon till en förstudie för ett pilotprojekt med en flotta av självkörande elektrifierade bussar som komplement till stombussar i stadsdelarna Vallastaden och Mjärdevi i Linköping.

Elektrifiering i fokus på Transportforum

Elektrifieringen av transportsektorn kommer att vara i fokus på nästa års Transportforum, det vill säga den årliga stora transportkonferensen i Linköping i regi av VTI. Den inledande sessionen på Transportforum ska behandla elektrifieringens möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen.

Färre bilresor, friskare seniorer med seniorkort

Fria kollektivresor för seniorer gör att bilanvändningen bland de äldre minskar. Samtidigt kommer de äldre ut mer. Det konstateras i en undersökning som Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort och som SvT Nyheter Väst har tagit del av. VTI har skickat ut en enkät till invånare i Mölndal, Göteborg och Svenljunga för att kartlägga användningen av seniorkort som betalas av kommunen.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)