Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘VTI’

”Inga skäl ändra regler för vinterdäck”

Kraven på vinterdäck och däcksutrustning för tunga fordon över 3,5 ton behöver inte skärpas ytterligare. Det visar en utredning som Transportstyrelsen och VTI har gjort på uppdrag av regeringen. Utredningen visar också att skärpningen av reglerna för vinterdäck 2019 i praktiken inte innebar någon större förändring. I utredningen har forskarna på VTI bland annat intervjuat ett antal bussförare liksom Sveriges Bussföretags säkerhetsgrupp.

Transportforum: Från förares arbetsmiljö till EU:s klimatpaket

Nästa upplaga av den stora tvådagarskonferensen Transportforum i Linköping innehåller ovanligt mycket om buss- och kollektivtrafik. Efter en digital miniupplaga 2021 på grund av pandemin och en sommarkonferens i fjol återvänder Transportforum nu till sin vanliga tid, närmare bestämt 17 – 18 januari. Transportforum täcker in hela transportsektorn, men har den här gången ovanligt många programpunkter som berör buss- och kollektivtrafikbranschen, från bussförares arbetsmiljö till EU:s klimatpaket Fit for 55.

Nedlagt i Storstockholm – positivt i Linköping

I månadsskiftet las landets enda reguljära linje med autonoma, självkörande, bussar ner, SL:s linje 549 i Barkarby. Men i Linköping rullar de självkörande bussarna i forskningsprojektet Ride the Future vidare, åtminstone hela nästa år. Bussarna trafikerar en 4,2 kilometer lång slinga vid Linköpings Universitet och Vallastaden i Linköping. En ny rapport från projektet visar att flertalet resenärer är positiva till de självkörande bussarna. Däremot behövs insatser för att locka bilister att byta färdmedel.

Politik och inte fakta styr trafikpolitiska beslut

Andra överväganden än det sakliga styr de beslut som politikerna fattar. Därför genomförs många projekt, trots att de utredningar som politikerna själva har beställt visar att de är samhällsekonomiskt olönsamma. Det gäller särskilt i transportsektorn. Det konstateras i en forskningsrapport från TÖI, Transportökonomisk Institutt i Norge som närmast är en motsvarighet till svenska VTI.

Så ska fler fås att välja bussen

Det är inte alltid rationella faktorer som styr människors val av transportmedel. Men samtidigt behöver svenskarna ändra sina resvanor för att nå klimatmålen. Elektrifiering av bilar och bussar är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. En ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, beskriver vad som påverkar människors resebeteenden och hur man kan få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik i stället för bilen.

Batteribyte kan bli alternativ till laddning för elbussar

Batteribyte istället för att en elbuss eller eldriven lastbil tas ur trafik långa stunder för att ladda batterierna. Det kan bli ett intressant alternativ för tunga elfordon. I ett nytt forskningsprojekt kommer VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, tillsammans med Linköpings universitet och en expertgrupp granska om ett batteribytessystem för tunga elfordon kan genomföras i Sverige och i så fall hur det kan göras. Tekniken används redan i stor skala i Kina, men i Sverige känner många ännu inte till vad batteribyte är.

Transportforum: Stor potential för nedlagd trafik

Tillgängligheten i kollektivtrafiken är ofta ett problem för äldre och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under fredagen tog flera seminarier på Transportforum i Linköping upp frågan om hur man kan underlätta för dessa resandegrupper.

Största transportkonferensen igång

På torsdagsförmiddagen inleddes årets största transportkonferens, Transportforum, i Linköping. Normalt äger Transportforum rum i början av januari, men till följd av coronapandemin har årets upplaga flyttats till mitten av juni. Antalet deltagare är något färre än vanligt, cirka 1 100 registrerade deltagare mot normalt cirka 1 500. I sitt inledningstal glömde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) nästan helt kollektivtrafiken och busstrafiken tog han inte alls upp.

Förarlös tillökning i Linköping

De två förarlösa minibussarna i Linköping har fått tillökning och blivit tre. Det är nästan två år sedan de först autonoma bussarna började rulla på campusområdet i Linköping inom ramen för projektet Ride the Future. I likhet med en av de tidigare två bussarnaär även nykomlingen tillverkad av franska EasyMile, medan likaledes franska Navya har tillverkat den tredje. Tillökningen innebär att Ride the future är ett av de största projekten i Sverige med autonoma fordon.

Transportforum i Linköping skjuts upp

Med anledning av de nya pandemirestriktioner som regeringen presenterade på tisdagen har VTI beslutat att skjuta upp den stora transport- och forskningskonferensen Transportforum till sommaren.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)