Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Stockholm vill skynda långsamt med elbussar

Försöket med laddhybridbussr på linje 73 i Stockholm ska fortsätta, men i övrigt vill SL knuffa en satsning på elbussar långt framåt i tiden. Foto: Ulo Maasing.

Försöket med laddhybridbussr på linje 73 i Stockholm ska fortsätta, men i övrigt vill SL knuffa en satsning på elbussar långt framåt i tiden. Foto: Ulo Maasing.

Ett införande av eldriven busstrafik i Storstockholm bör dröja fram tills nästa upphandling av innerstadstrafiken ska göras. Det föreslår trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, alltså SL.  Om politikerna går på samma linje kommer en storskalig övergång till elbussar i Stockholm att kunna inledas tidigast om åtta år. Nästa innerstadsupphandling sker nämligen tidigast år 2022 och senast 2026. Kostnadseffektivitet är viktigare än energieffektivitet, anser SL, samtidigt som man anser att elbussar har stora fördelar.

SL har analyserat två olika scenarier: ett för kostnadseffektivitet och ett för snabbare införande av eldrift. Scenariot för kostnadseffektivitet sänker enligt SL energianvändningen men inte så mycket som de uppsatta målen kräver. Scenariot för snabbare införande av eldrift sänker energianvändningen i nivå med de uppsatta målen, men den preliminära kostnadskalkylen tyder på att dessa åtgärder kan bli kraftigt kostnadsdrivande, menar tjänstemännen på SL och de konsulter man anlitat.

Samtidigt konstaterar man att eldrift för bussar har utvecklats starkt under de senaste åren.

SL:s förslag innebär att Stockholm kommer att halka rejält efter utvecklingen i många städer i Europa: Amsterdam, Hamburg, Paris, Eindhoven, Edinburgh… Men man ställer sig också bakom svenska städer som Umeå, Göteborg eller Karlstad.

Förslaget innebär dock inte något totalstopp för elbussar i huvudstaden. Projektet med laddhybridbussar på linje 73 som pågår till 2017 ska genomföras som planerat. Likaså projektet med induktiv elväg och hållplatsladdning i Södertälje som startar i år.

Krav på sänkt energianvändning ska ställas vid upphandlingar, vilket SL räknar med kommer att leda till fler hybridbussar i trafik.

Biogassatsningen ska fortsätta. SL:s gällande inköpsavtal med biogasproducenter fortsätter enligt planerna och biogas ska användas på depåer som idag är utrustade med biogastankning.

SL vill också avvakta med beslut om satsningar på trafik med laddhybrider på Lidingö tills man har gjort fortsatta analyser.

Trots att SL vill bromsa en satsning på elbussar konstaterar man att sådana bussar har stora fördelar.

”Övergång till eldriven busstrafik förändrar miljön för trafikanter och andra som vistas i närheten av busstrafiken, även för bussförare och resenärer. Ljudnivån inne i busskupén sänks, vilket bidrar till en attraktiv resenärsmiljö.

Busstrafikens bidrag till bullerstörningar sänks. Även mängden utsläpp till luft blir lägre vilket bidrar till att minska ohälsa som uppkommer på grund av partikel- och kväveoxidutsläpp från traditionella dieselbussar. Förarens arbetsmiljö förbättras tack vare den lägre ljudnivån inuti bussarna.

En övergång till eldriven busstrafik ger en betydlig sänkning av busstrafikens miljöbelastning, särskilt vad gäller sänkt energianvändning men även utsläpp och buller”, heter det i en analys från SL:s tjänstemän.

Den analys som SL nu har gjort ska uppdateras under 2016 – 2017. Sedan räknar SL med att komma tillbaka till politikerna i landstingets trafiknämnd med förslag till beslut för övergång till eldriven busstrafik.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)