Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Långsamt, långsamt mot fördubblingsmålet

Kostnaderna för en kollektivtrafikresa i Stockholm är lägst i landet. Högst är kostnaden i Kalmar län, enligt statistik från myndigheten Trafikanalys. Foto: Ulo Maasing.

Kostnaderna för en kollektivtrafikresa i Stockholm är lägst i landet. Högst är kostnaden i Kalmar län, enligt statistik från myndigheten Trafikanalys. Foto: Ulo Maasing.

Resandet med kollektivtrafiken i Sverige ökar långsamt. Under förra året var resandeökningen i Sverige endast en procent. I absoluta tal handlar det om fjorton miljoner resor i hela landet. Samtidigt ökade kostnaderna för kollektivtrafiken med sex procent. Kostnaderna för en kollektivtrafikresa är överlägset högst i Kalmar län, medan Dalarna tappar flest resenärer. Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys som presenteras i Trafikanalys´ årliga rapport om den lokala och regionala kollektivtrafiken i landet.

Storstadslänen svarar för majoriteten av resorna. Drygt hälften av resorna 2014 genomfördes i Stockholms län, var femte i Västra Götaland och var tionde i Skåne län.

Under de senaste tio åren har tågresorna ökat med 68 procent, bussresorna med 23 procent, t-bana med 19 procent och spårväg med 38 procent. I fjol ökade resandet med kollektivtrafiken i flertalet län.

Störst var ökningen i Västmanlands län, 18 procent, följt av Kalmar och Jämtlands län med nio respektive åtta procent. Däremot gick det åt helt fel håll med färre påstigande i fem län: Blekinge, Västra Götalands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län. Minskningen var störst i Dalarnas län där fem procent färre resor genomfördes år 2014 än år 2013.

Den genomsnittliga kostnaden per kollektivtrafikresa var cirka 28 kronor år 2014, men även här finns stora regionala skillnader – i Stockholms län kostade en resa i genomsnitt knappt 23 kronor, medan kostnaden per resa i Kalmar län var 85 kronor.

Under år 2014 uppgick de totala kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige till knappt 41 miljarder kronor. Verksamhetsintäkterna var drygt 20 miljarder kronor. Det betyder att skattebetalarna fick skjuta till 21 miljarder kronor till kollektivtrafiken.

Sett över en tioårsperiod har resandet, som mäts i antal påstigningar, ökat med 28 procent. Antalet påstigningar per invånare har ökat under samma period, från 125 till 148 resor per invånare och år, vilket innebär att varje svensk medborgare i genomsnitt gjorde 19 procent fler påstigningar under år 2014 jämfört med år 2004. Variationen mellan län är stor, i Stockholms län gjordes 355 påstigningar per invånare under 2014, medan det på Gotland endast gjordes 16 påstigningar per invånare.

Under hela perioden 2004–2014 har buss varit det i särklass vanligaste kollektiva färdmedlet, med en andel på drygt hälften av allt kollektivresande.

Tåg är det färdmedel där antalet resor ökat mest. Under de senaste tio åren var ökningen 68 procent. År 2004 genomfördes 118 miljoner resor och 2014 var antalet resor 198 miljoner. Antal resor med spårväg ökade med 38 procent, antalet resor med buss med 23 procent och antalet resor med tunnelbana med 19 procent under samma period.

I slutet av 2014 fanns det 13992 bussar 38 registrerade i trafik i Sverige och under året nyregistrerades 1 414 bussar. Det avregistrerades färre än det nyregistrerades, 1 094 stycken. Antalet bussar i trafik är i princip oförändrat jämfört med året innan. Nyregistreringen av bussar ökade med knappt sju procent, och avregistreringen minskade med 43 procent.

Share Dela

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)