Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘statistik’

Bussbranschen kartlagd i detalj

Nu är den svenska bussbranschen kartlagd i detalj. Sveriges Bussföretag har presenterat sin omfattande, årliga rapport om branschen. Den visar tydligt hur hårt pandemin har slagit mot bussföretagen, i synnerhet de som kör kommersiell trafik och turist- och beställningstrafik. Men rapporten visar också hur långt branschen har kommit i sitt miljöarbete, bussens betydelse för att klara persontransporterna och hur den svenska bussförarkåren blir allt äldre medan ungdomarna lyser med sin frånvaro i yrket.

Kortare körsträcka för bussarna

Den totala körsträckan för personbilar i Sverige ökade i fjol med två procent, men minskade med lika mycket för bussarna. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Siffrorna bekräftar att busstrafiken drabbades hårt till följd av covid-19-pandemin.

Ny webtjänst visar turismens utveckling

Hur utvecklas turismen i Sverige, månad för månad? Tillväxtverket lanserar nu en ny webtjänst som gör det enkelt att ta del av statistiken över beläggning, gästnätter och kapacitet på svenska hotell, stugbyar, campingplatser och vandrarhem. Statistiken visas månadsvis och det går exempelvis att se utvecklingen av utländska respektive svenska ankomster.

I pandemins spår: Nästan varannan turistbuss försvann i fjol

Nästan varannan turistbuss och mer än var tredje långfärdsbuss försvann i fjol från de svenska vägarna. Det visar årets statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Rapporten visar en del av de utmaningar som bussbranschen i Sverige står inför mot bakgrund av covid-19-pandemin. En rad andra trender framgår också, bland annat har bussföretagen som kör linjetrafik under lång tid blivit färre men större. Charterbussföretagen, däremot, har blivit mindre i storlek men ungefär lika många till antalet. Statistiken visar också att bussföraryrket fortsätter att vara starkt mansdominerat och att få unga alltjämt söker sig till yrket. Utsläppen från busstrafiken har minskat dramatiskt under åren 1990 – 2019.

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Svenska bussar bland Europas yngsta

Bussflottan i Sverige tillhör de yngsta i Europa. Genomsnittsåldern på bussarna i Sverige var 2019 6,6 år. Enbart Österrike och Luxemburg hade en lägre genomsnittsålder på bussarna med 4,8 respektive 5,2 år. Närmast efter Sverige följde Frankrike (7,2 år) och Nederländerna (9,3 år). Det visar siffror från den europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA.

Bussbranschen som den var – innan covid-19 slog till

Samtidigt som många bussföretag brottas med sin överlevnad presenterar Sveriges Bussföretag sin årliga statistikrapport. Det är en rapport som i hög grad visar hur bussbranschen såg ut innan covid-19-pandemin bröt ut och tvingade stora delar av branschen att kämpa för sin överlevnad. Den kampen syns inte i statistikrapporten som bygger på offentlig statistik där årets siffror inte är klara. Samtidigt, konstaterar rapporten, finns det ett stort behov av att kontinuerligt följa branschens utveckling och kunna redovisa långsiktiga trender och stora trendbrott, så som vi ser nu.

Fler reste kollektivt i fjol

Resandet med den upphandlade, regionala kollektivtrafiken fortsatte att öka i fjol. Under 2019 var antalet påstigande resenärer i subventionerad regional linjetrafik nästan 1,7 miljarder. Under det senaste årtiondet har resandet ökat varje år, totalt med 30 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys. Statistiken visar också att det är mycket svårt att köra kommersiell regional linjetrafik, alltså trafik som inte hålls igång med hjälp av skattemedel.

Fortsatt tillväxt av turismen i Sverige

Turismen fortsätter att växa i Sverige, visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter förra året blev totalt 67,8 miljoner. Det är en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner gästnätter, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med i genomsnitt omkring 3 procent om året.

Svenska bussar i miljötäten men förarbristen stort problem

De svenska bussföretagen fortsätter att gå i bräschen när det gäller fossilfria transporter. Huvuddelen av turist- och beställningstrafiken kör precis som kommersiell linjetrafik på biodrivmedel och redan idag är 88 procent av den upphandlade busstrafiken fossilfri. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga statistikrapport som presenterades på onsdagen. Rapporten är en användbar kunskapsbank om den svenska bussbranschen. Den visar bland annat på att den svenska bussförarkåren är en åldrande yrkesgrupp med stora, stundande pensionsavgångar. Likaså visar rapporten tydligt att busstrafiken skulle bryta samman utan invandrare. Nästan varannan bussförare är utrikes född.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)