Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘statistik’

Europeisk bussbransch i ett nötskal

Mer än 714 000 bussar rullar idag på vägar och gator i EU och bussen svarar för gott och väl hälften av alla resor med kollektiva färdmedel i unionen. Det är några av de siffror som presenteras i ACEA:s senaste faktablad om bussar. ACEA är de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation.

Starkt halvår för bussarna i Europa

Det första halvåret blev starkt när det gäller nya bussar i Europa. Försäljningen av bussar över 3,5 ton i EU ökade med femton procent, jämfört med samma tid förra året. Totalt såldes 14 781 bussar i EU under årets första sex månader. Elektrifieringen av den europeiska bussflottan fortsätter. Det framgår av nya siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA.

Återhämtning i regiontrafiken

Det blev en rejäl återhämtning i fjol av resandet i den regionala linjetrafiken. Men samtidigt var det långt kvar till läget innan pandemin. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Mest gasbussar i Sverige och elbussar i Nederländerna

Sverige är det land i Europa som har högst andel gasbussar i trafik, medan Nederländerna har den största andelen elbussar. Bussparken i Sverige tillhör den yngsta i Europa, medan Rumänien har de äldsta bussarna. Det framgår av färsk statistik från de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Statistiken redovisar läget år 2021.

Bussbranschen kartlagd i detalj

Nu är den svenska bussbranschen kartlagd i detalj. Sveriges Bussföretag har presenterat sin omfattande, årliga rapport om branschen. Den visar tydligt hur hårt pandemin har slagit mot bussföretagen, i synnerhet de som kör kommersiell trafik och turist- och beställningstrafik. Men rapporten visar också hur långt branschen har kommit i sitt miljöarbete, bussens betydelse för att klara persontransporterna och hur den svenska bussförarkåren blir allt äldre medan ungdomarna lyser med sin frånvaro i yrket.

Kortare körsträcka för bussarna

Den totala körsträckan för personbilar i Sverige ökade i fjol med två procent, men minskade med lika mycket för bussarna. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Siffrorna bekräftar att busstrafiken drabbades hårt till följd av covid-19-pandemin.

Ny webtjänst visar turismens utveckling

Hur utvecklas turismen i Sverige, månad för månad? Tillväxtverket lanserar nu en ny webtjänst som gör det enkelt att ta del av statistiken över beläggning, gästnätter och kapacitet på svenska hotell, stugbyar, campingplatser och vandrarhem. Statistiken visas månadsvis och det går exempelvis att se utvecklingen av utländska respektive svenska ankomster.

I pandemins spår: Nästan varannan turistbuss försvann i fjol

Nästan varannan turistbuss och mer än var tredje långfärdsbuss försvann i fjol från de svenska vägarna. Det visar årets statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Rapporten visar en del av de utmaningar som bussbranschen i Sverige står inför mot bakgrund av covid-19-pandemin. En rad andra trender framgår också, bland annat har bussföretagen som kör linjetrafik under lång tid blivit färre men större. Charterbussföretagen, däremot, har blivit mindre i storlek men ungefär lika många till antalet. Statistiken visar också att bussföraryrket fortsätter att vara starkt mansdominerat och att få unga alltjämt söker sig till yrket. Utsläppen från busstrafiken har minskat dramatiskt under åren 1990 – 2019.

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Svenska bussar bland Europas yngsta

Bussflottan i Sverige tillhör de yngsta i Europa. Genomsnittsåldern på bussarna i Sverige var 2019 6,6 år. Enbart Österrike och Luxemburg hade en lägre genomsnittsålder på bussarna med 4,8 respektive 5,2 år. Närmast efter Sverige följde Frankrike (7,2 år) och Nederländerna (9,3 år). Det visar siffror från den europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)