Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kostnaderna fortsätter öka snabbare än resandet

Stockholms län är det enda länet där kollektivtrafiken har en marknadsandel på drygt 50 procent. Foto: Ulo Maasing.

Stockholms län är det enda länet där kollektivtrafiken har en marknadsandel på drygt 50 procent. Foto: Ulo Maasing.

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att öka utan att resandet hänger med. Det konstaterar SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i sin nya utgåva av öppna jämförelser om kollektivtrafik. Rapporten bygger på statistik från 2014 och visar att resandet inte ökar i den takt som behövs för att nå det fördubblingsmål som man kommit överens om i kollektivtrafikbranschen. Ska målet nås krävs det mycket omfattande satsningar. Samtidigt ger befolkningstäthet och andra regionala förutsättningar begränsningar för vad som är möjligt att åstadkomma, konstaterar SKL i rapporten.

Man konstaterar också att statistiken om kollektivtrafiken ibland är av ”bristande kvalitet” vilket gör att ingen egentligen vet hur det ligger till.

En mycket stor del av landets kollektivtrafik finns i landets storstadslän, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Där bor drygt hälften av landets befolkning, samtidigt som hela 84 procent av alla resor med
kollektivtrafik görs där.

Rapporten konstaterar att flera län har en subventionsgrad av omkring 70 procent, vilket betyder att resenärerna via biljettpriset endast betalar cirka 30 procent. Till dessa län hör Södermanland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland.

Från förra mätningen år 2012 till år 2014 har utbudet av kollektivtrafik, mätt i utbudskilometer, ökat i hela landet. Samtidigt är variationen mellan olika delar av landet stor.

Utbudet har ökat med tvåsiffriga procenttal i sex län. Det handlar om en blandad bukett med Västmanland i topp, där utbudet ökat med nästan 40 procent, följt av Kalmar, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Kronoberg. Svagast har utbudet utvecklats i Blekinge, där det minskat med över 30 procent. Även i Uppsala, Skåne, Östergötland och Värmland har utbudet minskat.

I Västmanland, Kalmar och Kronoberg har de stora utbudsökningarna ackompanjerats av att även antalet resor ökat med tvåsiffriga procenttal.  Västernorrland har däremot antalet resor minskat trots den stora utbudsökningen.

När det gäller utbudskilometer per invånare för busstrafik har Jämtland, Uppsala län, Kalmar län och Västra Götaands län det största utbudet. Minst utbud har Västmanlands län, med Blekinge, Gotlands och Örebro län på platserna närmast över bottennoteringen.

Beläggningen, det vill säga antalet passagerare per fordon/vagn är högst i Skåne och Hallands län med en beläggning på närmare 30. Sedan följer Stockholm och Blekinge med en beläggning på mellan 20 och 25 passagerare per fordon.

Bottennoteringen när det gäller beläggningen har Gotland med knappt 5 personer per vagn. Andra län med en utpräglat låg beläggning är Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Jönköping, samtliga med en beläggning under 10.

Ser man enbart till beläggningen i bussarna ligger Dalarna bäst till med mer än 20 personer per fordon. Därefter följer Stockholm, Västerbotten, Halland och Västmanland. Lägst är beläggningen på Gotland.

Stockholms län är det enda länet där kollektivtrafiken har en marknadsandel på drygt 50 procent. Västra Götaland, Skåne och Uppsala har en andel mellan 20 och 30 procent. Gotland, Västernorrland och Dalarna har en marknadsandel för kollektivtrafiken under tio procent.

I flertalet län gör invånarna omkring 50 resor per år eller mindre per invånare  med kollektivtrafiken. Endast fyra län avviker rejält från bilden, främst Stockholms län med cirka 350 resor/invånare/år.

Stockholms och Västmanlands län toppar listan över antalet fordonskilometer med buss som körs med förnybara drivmedel. I båda länen handlar det om mellan 80 och 90 procent. I botten av listan ligger här Gotlands län, Västerbottens län och Dalarnas län, samtliga med mindre än tio procent av antalet fordonskilometer med buss som kördes på förnybara drivmedel år 2014.

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)