Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘regionala kollektivtrafikmyndigheter’

Trafikpolitiker: Tjuvåkare – sluta stjäla från medresenärer

Nu måste det bli slut på tjuvåkandet i kollektivtrafiken. Tjuvåkarna stjäl från sina medresenärer och i förlängningen blir de medskyldiga till att förare kan komma att behöva sägas upp, avgångar dras in och hela linjer läggas ner. Det skriver ordföranden för 16 regionala kollektivtrafikmyndigheter i landet i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Där kräver de också att regering och riksdag håller ord och kompenserar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktstappet på grund av coronapandemin.

”Kollektivtrafikmyndigheter måste förstå och följa lagen”

I början av 2012 fick Sverige en ny kollektivtrafiklag. Men fortfarande, fem år senare, klarar inte en enda regional kollektivtrafikmyndighet att följa lagen utan anmärkning. Många myndigheter får en rad anmärkningar. Det visar en granskning som Transportstyrelsen har gjort av de regionala trafikförsörjningsprogrammen. ”De regionala kollektivtrafikmyndigheterna måste lära sig att förstå och följa lagen”, skriver Transportstyrelsen i sin rapport.

SJ slåss vidare i viktig principfråga

SJ har begärt prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen i den principiellt viktiga rättsliga tvisten med kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen. Tvisten gäller visserligen tågtrafik, men handlar i praktiken om huruvida kollektivtrafikmyndigheterna har rätt att med skattesubventionerad trafik slå ut befintlig, kommersiell trafik. Det kan vara järnvägstrafik, busstrafik eller trafik till sjöss.

Hård kritik från Transportstyrelsen och trafikföretag mot regionala kollektivtrafikmyndigheter

Landets trafikföretag är generellt positiva till kollektivtrafiklagen som infördes 2012. Däremot upplever företagen att de behandlas som konkurrenter och inte som nyttiga komplement av de regionala trafikmyndigheterna, särskilt när det gäller länsöverskridande trafik. Det visar en färsk rapport från Transportstyrelsen. Myndigheten instämmer i den hårda kritiken.

Myndighet anklagar kollektivtrafikmyndigheter: “Orealistiska och olagliga planer”

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) i landet får nu svidande kritik av den statliga myndigheten Trafikanalys, Trafa. Enligt en ny granskning av RKTM som Trafikanalys har gjort är myndigheterna framtidsplaner orealistiska, ogenomtänkta och olagliga, skriver Svenska Dagbladet.

Kostnaderna för kollektivtrafiken skenar – upphandlare saknar kunskap

Kostnaderna för den upphandlade kollektivtrafiken i Sverige rusar i höjden i raketfart. Samtidigt ökar resandet, men inte alls i samma takt. Det framgår av en purfärsk rapport från myndigheten Trafikanalys: Avtalen för den upphandlade trafiken. Rapporten visar också att de myndigheter som svarar för trafikupphandlingarna har dålig koll på vad man verkligen får för pengarna. “Kunskapsläget är lika med 0” konstaterade Maria Melkersson från Trafikanalys under Transportforum den gångna veckan.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)