Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Örebro län kan ta över busstrafik i egen regi

Busstrafiken i Örebro län kan i framtiden komma att köras i egen regi av regionen. Foto: Ulo Maasing.

Busstrafiken i Örebro län kan i framtiden komma att köras i egen regi av regionen. Foto: Ulo Maasing.

Kollektivtrafiken i Örebro län kan i framtiden komma att bedrivas i egen regi av länstrafiken. Det är ett av de tre alternativ som politikerna i nämnden för samhällsbyggnad i Region Örebro län har beslutat att utreda. Bakom beslutet ligger ett missnöje från den politiska majoriteten med det nuvarande systemet med upphandling. Man hänvisar till bristande kvalitet, otrygghet för personalen vid byte av operatör och minskande konkurrens med ökade kostnader i släptåg.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden med ordförande Mats Gunnarsson(MP) i spetsen pekar på att det idag bara är tre företag som kör den allmänna kollektivtrafiken i Örebro län.

– Antalet företag som kommer med anbud tenderar dessutom att minska och inga mindre, lokala företag har avtal idag. Oroande, eftersom det bidrar till att kostnaderna ökar, menar man och pekar på erfarenheter från Jämtland.

Man pekar också på att upphandlingar återkommer med fem – tio års mellanrum och att upphandlingsprocesserna ofta är långdragna och med många överklaganden. Dessutom skapar, menar den politiska majoriteten, upphandlingarna otrygghet hos personalen vid byte av trafikföretag.

– Lagen medger för närvarande inte att regionen ställer krav på att tillträdande företag ska överta befintlig personal, skriver nämnden.

Som ytterligare ett skäl för att se på möjligheterna till andra driftsformer lyfter man fram bristande kvalitet i trafiken.

– De viten som dessa brister föranleder har tyvärr inte haft avsedd effekt, skriver nämnden.

Nu ger man förvaltningschefen för regional utveckling i uppdrag att utreda olika alternativ till att driva kollektivtrafiken i regionen.

Om man bestämmer sig för att börja driva trafik i egen regi kan det ske genom att man har en förvaltning, ett eget aktiebolag eller ett delägt aktiebolag där trafikpersonalen är anställd och som äger bussar och garage, alternativt endast bussarna.

Alla trafikslag i kollektivtrafiken kan komma ifråga: linjetrafik med buss, anropsstyrd trafik och tågtrafik.

Även andra avtalsformer och driftsformer ska utredas.

När det gäller driftsformerna finns det, menar politikerna, tre alternativ:

1) Ingen egenregi, däremot förbättrad upphandling i syfte att öka konkurrensen.
2) Egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik(VL) och där Region Örebro län blir delägare i VL.
3) Trafik och/eller fordon i eget bolag. Redan idag är man delägare i ett biolag som äger tåg för regionaltrafik. På samma sätt kan regionen äga bussarna och sedan hyra ut dem till de operatörer som kör trafiken.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)