Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Örebro län’

Stora nerskärningar spikade i Örebro län

Politikerna i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd beslutade på onsdagen om stora nerskärningar i busstrafiken i länet. Onsdagens beslut gäller den södra och nordöstra delen av länet. Politikerna har tidigare ställt krav på att minska kostnaderna för kollektivtrafiken med 60 miljoner kronor på årsbasis.

Stort busskifte i Örebro län

Totalt 120 nya bussar rullar på måndagen ut i kollektivtrafiken i Örebro län och och med att regionen nu tar över en stor del av busstrafiken i egen regi utan upphandling. Det gäller stadstrafiken i Örebro samt regiontrafik i stora delar av Örebro län. Luftkonditionering, USB-uttag för laddning av mobiler och fler platser är några av nyheterna på de nya bussarna.

Norsk turistbuss i krasch på E18

En norskregistrerad turistbuss körde vid 09.25 på påskaftonens förmiddag av E18 mellan Berglunda och Adolfsberg i Närke. Bussen var på väg mot Stockholm när den körde av vägen på höger sida och välte. Ombord fanns, förutom den norske chauffören, 19 passagerare. Fem personer skadades och fördes till Örebro universitetssjukhus.

Fria resor lockade ungdomar till bussen

En kraftig ökning av resandet med kollektivtrafiken blev resultatet av det fria sommarkortet för ungdomar i Örebro län. Med kortet kunde elever i vissa årskurser på grundskolan och gymnasiet resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken inom länet under sommaren 2018. Det ledde till att ungdomarna under sommaren ökade sitt kollektivresande med över 60 procent, jämfört med tidigare år.

Klart att Örebro och Västmanlands län går samman om gemensamt bussbolag

Det är nu klart att Region Örebro län den 1 januari 2018 kommer att bilda ett gemensamt samhällsägt trafikföretag, Sveatrafiken AB, tillsammans med Region Västmanland. På fredagen klubbade regionstyrelsen i Örebro län samgåe

”Risk att bussföretag tvingas lägga ner i Örebro län”

Det finns en klar risk att bussföretag tvingas att lägga ner om region Örebro län ska köra kollektivtrafik i egen regi. Det kommer att slå mot små familjeföretag. Idrottsklubbar, pensionärsföreningar och turistnäring kommer att drabbas därför att turist- och beställningstrafik försvinner eftersom många kör både sådan trafik och upphandlad trafik och inte klarar ekonomiskt att bara stå på ett ben. Det varnar företrädare för bussbranschen i Örebro län.

Med sikte på att bli etta i Sverige

Sveriges mest nöjda resenärer i kollektivtrafiken. Det är ett av de mål som Region Örebro län har satt upp i sitt nya trafikförsörjningsprogram. År 2025 ska målet vara nått. Programmet beskriver de mål som regionen har för kollektivtrafiken fram till 2025, liksom vilka utvecklingsbehov som finns de närmaste fyra – fem åren. Fler män ska också lockas att resa kollektivt. Idag dominerar kvinnorna på bussar och tåg.

Dyrare att fuskåka i Örebro län

Den först oktober blir det betydligt dyrare än idag att fuskåka med bussar och tåg i Örebro län. Då höjs tilläggsavgiften för den som inte har en giltig biljett med 60 procent, från nuvarande 500 kronor till 800 kronor.

Fler bussar i Örebro län

Länstrafiken i Örebro kommer i höst att kraftigt öka busstrafiken i de västra delarna av länet. Bland annat får stomlinjen mellan Karlskoga och Örebro, linje 500, 23 nya avgångar på vardagar. Dessutom inför man även jämna avgångstider på linjen.

Örebro län kan ta över busstrafik i egen regi

Kollektivtrafiken i Örebro län kan i framtiden komma att bedrivas i egen regi av länstrafiken. Det är ett av de tre alternativ som politikerna i nämnden för samhällsbyggnad i Region Örebro län har beslutat att utreda. Bakom beslutet ligger ett missnöje från den politiska majoriteten med det nuvarande systemet med upphandling. Man hänvisar till bristande kvalitet, otrygghet för personalen vid byte av operatör och minskande konkurrens med ökade kostnader.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)