Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbusspremie till fler den 1 februari

Från den 1 februari kan fler ansöka om elbusspremien. Foto: Ulo Maasing.

Från den 1 februari kan fler än hittills söka elbusspremie. Detta sedan regeringen innan jul ändrade förordningen för elbusspremien. Målet är att fler elbussar ska sättas i trafik och att man på så sätt kan minska kollektivtrafikens klimatpåverkan samt bidra till en bättre luftkvalitet och ett minskat buller.

– Trafiken står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan gällande avgaser och buller. Elbussens fördelar är att den inte ger några lokala utsläpp och att den är tystare än andra bussar, säger Peter Dädeby på Energimyndigheten.

De viktigaste ändringarna när det gäller elbusspremien är att premien nu täcker den faktiska merkostnaden som en elbuss innebär samt att även privata företag kan söka elbusspremien.

– Den tidigare förordningen har haft ett antal begränsningar som bidragit till antalet ansökningar hittills varit få. Med det nya regelverket är förhoppningen att fler söker premien och att fler elbussar därmed sätts i trafik, säger Peter Dädeby.

Det är Energimyndigheten som hanterar ansökningar och utbetalningar av elbusspremien. Elbusspremien omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023.

Det här är ändringarna i elbusspremien från och med i år:

Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik med buss kan även söka elbusspremien. Trafiken kan antingen bedrivas i avtalsupphandlad trafik, i kommersiell busstrafik eller i beställningstrafik.

I den tidigare förordningen kunde enbart regionala kollektivtrafikmyndigheter och vissa kommuner söka elbusspremien.

Bränslecellsbussar är bidragsberättigade.I den tidigare förordningen uppfyllde inte bränslecellsbussarna villkoren för att bli beviljade bidrag.

Nu kan premie sökas även för mindre bussar. Foto: Ulo Maasing.

Storleken på premien utgör 20 % av elbussens inköpspris vilket borde innebära ett något högre premiebelopp. I den tidigare förordningen var premiens storlek baserad på bussens storlek, det vill säga ju större buss desto större bidrag. Även mindre bussar från 15 passagerare och uppåt är berättigade till premie. I den tidigare förordningen var bussen tvungen att vara registrerad för minst 31 passagerare.

Ansökan om elbusspremie kan göras innan bussarna beställs. Det innebär att sökanden vet om de blir beviljad elbusspremien i förväg.

I den tidigare förordningen var det krav på att redovisa bussarnas registreringsnummer i samband med ansökan. Det innebar att sökanden inte visste om de hade blivit beviljade bidrag förrän bussarna anlänt.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)