Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

60 hinder bromsar bältesanvändning i bussar

Det finns en lång rad faktorer som bidrar till att säkerhetsbälten i bussar inte används i den utsträckning som behövs, enligt rapporten. Foto: Volvo.

Det finns mängder av faktorer som motverkar användning av säkerhetsbälten i bussar. Det är allt från bälten som trasslar in sig eller är tröga att rulla ut till rent psykologiska faktorer som att människor upplever bussen som så säker att man inte känner något behov att använda säkerhetsbälte. I den nya rapporten ”Bältesanvändning i buss – Nationella och regionala perspektiv” redovisas hela 60 olika hinder för bältesanvändning.

Rapporten har tagits fram av företaget Cajoma Consulting. Den har tidigare funnits i en preliminär version, men nu är den slutliga rapporten klar.

Rapporten konstaterar att bussresenärer bland annat att bussresenärer sällan använder bälte vid kortare resor. Äldre och funktionshindrade, liksom långa och stora personer har ofta svårt att använda bälte, vilket visar att standard när det gäller exempelvis bälteslängd behöver ändras. Andra skäl för att inte använda bälte är kopplade till komfort, och så vidare.

Rapporten listar hela 60 hinder för bältesanvändningen, men presenterar också en rad åtgärder som kan öka bältesanvändningen i bussar. Det är, skriver rapportens författare, viktigt att etablera en norm bland bussresenärerna att bälte alltid ska användas. Men det är svårt att få fram en sådan norm eftersom bussen kan uppfattas som ett färdmedel utan några som helst säkerhetsrisker. Regelverket är dessutom inkonsekvent eftersom stående passagerare tillåts i upphandlad regional linjetrafik, samtidigt som alla sittande passagerare måste vara bältade.

Men det är inte bara resenärerna som struntar i bältet. I Stockholms och i Västra Götaland använder endast varannan bussförare säkerhetsbälte, något som inte bara påverkar förarnas säkerhet, utan även passagerarnas.

– Det är arbetsgivarnas ansvar att se till att bältesanvändningen ökar. Att förarna använder bälte är viktigt även för passagernas säkerhet eftersom föraren har kunskap om hur bussen ska evakueras i en nödsituation, exempelvis vid en brand i bussen eller då bussen hamnat på sidan, skriver man.

Rapporten presenterar en katalog av slutsatser och rekommendationer.

Bland annat menar man att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) regelbundet bör mäta bältesanvändningen och göra kundenkäter om denna så att man vet hur passagerarna ser på bältenas funktion och användarvänlighet. Man behöver också utveckla ett smidigt system för felanmälan när det gäller bältenas funktion.

Bältesförlängare bör vara tillgängliga i alla bussar och vara lätta att finna. Ökade och samordnade informationsinsatser till passagerare behövs också.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dubbeldäckare, menar rapportens författare.

– Erfarenheten visar att dubbeldäckare som hamnar i dike och/eller får en kraftig sidoacceleration är mycket benägna att välta vilket innebär att obältade passagerare är särskilt utsatta i dessa bussar. Därför bör särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa att bältet används av resenärer som reser med dubbeldäckare, skriver man i rapporten.

Man efterlyser också system för säkerhetsstyrning. Sådana finns idag inom flyget, sjöfarten och spårtrafiken, men inte inom busstrafiken.

Hela den omfattande rapporten med slutsatser och rekommendationer kan laddas ner här.

Share Dela

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)