Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Säkerhetsbälte’

Obältade busspassagerare bötfällda

Minst femton passagerare på busslinje 100 mellan Borås och Göteborg bötfälldes på torsdagsmorgonen när polisen gjorde en bälteskontroll ombord. Bötesbeloppet uppgår till 1 500 kronor per person.

60 hinder bromsar bältesanvändning i bussar

Det finns mängder av faktorer som motverkar användning av säkerhetsbälten i bussar. Det är allt från bälten som trasslar in sig eller är tröga att rulla ut till rent psykologiska faktorer som att människor upplever bussen som så säker att man inte känner något behov att använda säkerhetsbälte. I den nya rapporten ”Bältesanvändning i buss – Nationella och regionala perspektiv” redovisas hela 60 olika hinder för bältesanvändning.

Transportstyrelsen: Tydligare regler ska öka bältesanvändning i buss

Det behövs tydligare regler för att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil. Det anser Transportstyrelsen som på regeringens uppdrag har  utrett användningen av bälte i buss, passagerares inställning och vad som kan få fler att använda bälte när de åker buss.  En av de punkter som transportstyrelsen tar upp är att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen vill därför se över reglerna i samråd med bussbranschen.

Bältesanvändning i buss fortfarande låg – regional trafik utmaning

Bara 34 procent av busspassagerarna i Sverige använder säkerhetsbälte enligt en aktuell undersökning från VTI. Den största utmaningen är att få resenärer i regional linjetrafik och i förortstrafik utanför storstäderna att använda säkerhetsbälte. Och i storstäderna Stockholm och Göteborg använder färre än varannan bussförare säkerhetsbälte. Bätesanvändningen i bussar var temat för ett seminarium som i veckan arrangerad av Cajoma Consulting i samarbete med Sveriges Bussföretag och NTF.

Hundratals bussresenärer bötfällda för att inte använda bälte

370 busspassagerare bötfälldes och 662 satt obältade när norska Statens Vegvesen förra veckan genomförde en kontroll av  bältesanvändningen i bussar, rapporterar den norska branschorganisationen NHO Transport. Resterande 292 passagerare som inte ar bältade slapp böter därför att kontrollanterna inte var tillräckligt säkra på sina observationer.

Branschen nobbar utrop om bälten – utom i beställningstrafik och på expressbussar

Buss- och kollektivtrafikbranschen i Sverige säger gemensamt nej till Transportstyrelsens förslag att införa krav på bussförare, gruppledare, ombordpersonal och ledsagare att de ska informera om skyldigheten att använda bälte i samtliga busstyper i Sverige. Det skulle ge en rad negativa konsekvenser, menar branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik i ett brev till Transportstyrelsen.

Varannan obältad i långfärdsbuss

Bara hälften av passagerarna använder säkerhetsbälte när de åker med långfärdsbuss. Det fisar en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort. Undersökningen omfattade 3 650 personer. En orsak till att man inte använder bälte är att säkerhetsbälten i bussar upplevs som krångliga och obekväma.

Busspersonal blir skyldiga informera om bälte

Bussförare eller annan ombordpersonal på bussar blir skyldiga att informera om att bälte måste användas i bussar med bälte. Regeringen gav på torsdagen i uppdrag åt Transportstyrelsen att ändra föreskrifterna om bältesanvändning.

Regeringen vill öka bältesanvändning i bussar

Regeringen beslutade på torsdagen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur säkerheten för busspassagerare kan bli bättre. Beslutet kom bara någon timme efter det att Statens Haverikommission offentliggjorde sin slutrapport om den svåra bussolyckan i Sveg i april förra året. I regeringens uppdrag till Transportstyrelsen ingår att ta reda på hur många som faktiskt använder bälte när de åker buss, likaså att föreslå åtgärder och regelförändringar för att öka trafiksäkerheten.

Omöjligt uppdrag få bussresenärer att använda bälte?

Säkerhetsbälten som fungerar bättre, mer ansvar hos upphandlare av busstrafik liksom hos exempelvis lärare och reseledare. Det var några av de förslag som fördes fram när Sveriges Bussföretag på torsdagen arrangerade ett seminarium om bältesanvändning på bussar. Är det omöjligt att få busspassagerare att använda bälte, var den fråga som ställdes på seminariet. Svaret var att mer måste till för ökad bältesanvändning.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)