Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Handbok ska göra färdtjänstresan bättre

Forskare vid Karlstads universitet har utarbetat en handbok för bättre färdtjänstresor. Foto: Thomas Harrysson.

En handbok med ny kunskap och rekommendationer ska förbättra resan för dem som reser med färdtjänst. Det är forskare vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som har skapat handboken efter att ha studerat hur färdtjänstresor upplevs, vilka faktorer som påverkar resupplevelsen och hur denna ska bli bättre.

Handboken riktar sig till aktörer inom transportområdet och forskarna hoppas att boken kan fungera som ett stöd för utveckling inom området. I slutet på handboken finns rekommendationer för hur man kan utveckla relativt enkla metoder för att skapa en bättre förståelse för sina resenärer och hur man till och med kan involvera resenärerna i utvecklingsarbetet med att skapa hållbara framtida transportlösningar.

– Vår handbok ger en ökad förståelse för hur denna grupp av resenärer upplever sina resor med färdtjänst. Kunskap som i sin tur kan användas för att göra denna typ av resor bättre anpassade till resenärernas behov och för att skapa en bättre reseupplevelse, säger Per Echeverri som har lett projektet.

Forskarna har studerat hur resenärer med olika former av funktionshinder upplever sina färdtjänstresor med särskilt fokus på användarvänlighet och hur resenär och förare tillsammans hanterar situationer som kan uppstå.

Forskarna har också sett på vilken form av utsatthet resenärerna upplever och vad det är i trafiken som leder till detta, likaså hur resenärer och förare går till väga för att minska upplevda problem.

– Förare och annan personal behöver vara mer uppmärksamma på kroppsliga, beteendemässiga, kommunikativa och sekventiella aspekter i mötet med resenärer. Stor del av resenärernas välbefinnande ligger i interaktionens detaljer, såsom personalens handrörelser, kroppspositioner och gester. Det är också viktigt att resenärernas egna beteendeförmågor efterfrågas och utnyttjas, säger Per Echeverri.

– Att resandet ofta upplevs som fysiskt obekvämt, att man ibland känner sig behandlad som gods, eller inte får tillräckligt med information från föraren om vart man är på väg, hur länge resan varar och om det är fler resenärer som ska hämtas, driver på känslan av utsatthet bland resenärerna, säger Nicklas Salomonson, biträdande professor vid Högskolan i Borås och gästforskare vid CTF.

För att minska utsattheten är det viktigt att förare informerar och är lyhörda för resenärernas subtila verbala och ickeverbala signaler under resans gång. En del av dessa är explicita medan andra är implicita. Signalerna är antingen reaktiva eller proaktiva och tar sig uttryck i tio olika strategier som resenärerna använder för att hantera sin upplevda utsatthet.

Studierna visar också att det kan vara bra om personal tänker på att resenärer kan hamna i ett ”tomrum”, till exempel i gapet mellan trafiksystem och vårdsystem, eller i samband med avlämning vid slutdestination. Där kan det behövas lite extra hjälp och information menar forskarna.

Taggat som: , , ,

1 kommentar »

  1. Mycket bra. Det finns mycket att ta tag i när det gäller utbildning av nya förare. Det räcker inte att visa hur taxametern fungerar…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)